Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) XXXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Interdyscyplinarny konkurs 17. Przegląd Swobodnych Inicjatyw
dla mieszkańców województwa mazowieckiego!

Tematy konkursu:
- „ŚWIATŁO I CIEŃ" (w kategoriach: fotograficznej i filmowej)
- „BARWY ŚWIATA" (w kategoriach: plastycznej,literackiej, muzycznej, tanecznej i teatralnej)

 

Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.