Aktualności

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego wszystkim druhom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z okazji Dnia Strażaka składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z trudnej służby pełnionej „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, wytrwałości, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Życzę także, by Wasz patron – Święty Florian czuwał nad Wami zarówno podczas akcji, jak i w życiu prywatnym.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

Zdjęcie przedstawia nominowanych strażaków podczas mszy świętejPrezydent ROd lewej Tadeusz Jopek, Prezydent RP Andrzej Duda, Joachim Brudziński Ministerzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, nadał stopnie generalskie oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbyło się 4 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali m.in.: st. bryg. Tadeusz Jopek – Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz st. bryg. Bogdan Łasica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, z którymi Powiat Kozienicki oraz Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach efektywnie od wielu lat współpracuje. Awanse te cieszą tym bardziej, że obaj Panowie związani są z Powiatem Kozienickim nie tylko służbowo, ale także prywatnie.

Od lewej st. bryg. B. Łasica Mazowiecki Komendant Woj.PSP, mł.bryg. P. Kowalsk p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego w Kozienicach, mł. bryg. Kamil Bieńkowski Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach, bryg. C. Szarawarski KW PSP w Warszawie

Z dniem 1 maja 2019 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach mł. bryg. Pawłowi Kowalskiemu.
Wręczenie aktu powierzenia obowiązków miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego, Starosta Andrzej Jung składa serdeczne gratulacje, życzy owocnej współpracy z powiatem oraz satysfakcji z dobrze wykonywanej służby.

VIII SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO29 kwietnia odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu przez Starostę sprawozdania z prac Zarządu, Radni wysłuchali informacji Rzecznika Konsumentów dotyczącej działalności za 2018 r., sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Kozienickiego.

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2019 - 2032,
- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2019 r.
Głównym tematem podjętym w sprawach różnych była sprawa Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Na pytania Radnych odpowiadał nowy Dyrektor Szpitala Roman Wysocki.

Znaczek Rajdu Rowerowego Sladami Historii Kozienice 2019Starostwo Powiatowe w Kozienicach
serdecznie zaprasza na
IX Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii"
który odbędzie się 25 maja br.

W tym roku uczestnicy poznają teren dawnego powiatu kozienickiego. Dlatego też wyruszając z Gniewoszowa – udamy się aż do Janowca – malowniczej miejscowości z zamkiem na nadwiślańskim wzgórzu. Ponadto przejedziemy również fragment szlaku rowerowego śladami rodzin Skłodowskich i Boguskich wyznaczonego i oznakowanego przez Gminę Gniewoszów. Trasa tegorocznego rajdu liczyć będzie 70 km.

Trasa: Gniewoszów – Zwola – Polesie – Anielin – Oblasy – Janowiec – Kazimierz Dolny – Bochotnica – Puławy – Jaroszyn – Łęka – Wysokie Koło – Gniewoszów