Aktualności

W dniu 11 kwietnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego.
Spotkanie ze wszystkimi członkami komisji o godz. 10.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.

Oświadczenie Zarządu Powiatu KozienickiegoW związku z planowanym przez organizacje związkowe strajkiem w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kozienicki, Zarząd Powiatu Kozienickiego, w porozumieniu z Prezydium Rady Powiatu Kozienickiego i Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Powiatu Kozienickiego oświadcza, że wszystkie placówki oświatowe prowadzone przez powiat kozienicki, mimo zapowiadanego strajku, otrzymają pełną kwotę zarezerwowaną na wynagrodzenia w roku 2019. Pula środków na płace nie zostanie zmniejszona. Wszystkie pieniądze przewidziane na wynagrodzenia zostaną w całości przekazane do szkół i placówek. Obowiązująca ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie przewiduje wynagrodzenia za okres strajku jednak dołożymy wszelkich starań by pracownicy szkół i placówek prowadzonych przez powiat kozienicki nie odczuli zagrożenia swojej sytuacji bytowej. Szczegóły będziemy uzgadniać z dyrektorami placówek i związkami zawodowymi.
Jednocześnie jesteśmy przekonani, że prowadzona akcja protestacyjna nie wpłynie destrukcyjnie na realizację zadań w zakresie dydaktyki i wychowania.

 
 
 
 

Spotkanie w sprawie sztandaru dla policji4 kwietnia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga z Burmistrzem i Wójtami Gmin Powiatu, Komendantem, jego Zastępcą i rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach oraz przedstawicielami Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.
W zebraniu uczestniczył także ppłk Łukasz Baranowski Dowódca 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, który pokrótce przybliżył zebranym ideę działalności tych Wojsk i zachęcał władze samorządowe do współpracy.
Głównym punktem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących uroczystości związanych z nadaniem Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach sztandaru, która planowana jest na 9 lipca 2019 r.
Na zakończenie Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach, poinformował o obowiązku przeprowadzenia ćwiczeń obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego.

 
 
 
 

Roman Wysocki3 kwietnia o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Do 29 marca kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu oferty nadesłało 4 kandydatów: Bogusław Budziński, Eligiusz Mich, Andrzej Surowiecki i Roman Wysocki.
Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Trela - Przewodniczący, Kamil Banaś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech, Waldemar Witkowski, Mirosław Górka stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Kozienicach został Roman Wysocki.
Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kozienickiego podjęta zostanie decyzja o ewentualnym powołaniu Romana Wysockiego na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego.