Aktualności

STANY 2014Ochotnicza Straż Pożarna w Stani­sła­wicach

Kozie­nickie Stowa­rzy­szenie Rekon­strukcji Histo­rycznych 

Sołectwo Stani­sławice

przy współpracy

Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice

zapraszają 3 sierpnia (niedziela) br.

na uroczy­stości upamięt­niające

70. rocznicę masowego wywozu miesz­kańców Stani­sławic na roboty przymusowe do Niemiec

 

plenergarbatkaMiędzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby

PUSZCZA KOZIENICKA

INSPIRACJE GARBATKA-LETNISKO 2014

15.07 - 2.08

 

WERNISAŻ WYSTAWY

17.00, 2 SIERPNIA 2014

Szkoła Drzewna