Aktualności

Trwa nabór wniosków do II edycji „WzMOCnij swoje otoczenie” – programu grantowego organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, który jest realizowany do końca br. o granty społeczne mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki budżetowe oraz organizacje pozarządowe działające w gminach: Kozienice, Magnuszew, Kowala. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.
Pismo

PCPR pomoc covid 1PCPR pomoc covid 27 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marcin Styś spotkali się z przedstawicielami rodzin zastępczych z terenu powiatu, aby przekazać im środki ochrony indywidualnej. Zostały one zakupione w ramach dofinansowania, jakie Samorząd Powiatu Kozienickiego uzyskał od Wojewody Mazowieckiego, w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Kwota dofinansowania to 142 060,00 zł.
Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Uzyskane dofinansowanie przeznaczone jest również na zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, w celu realizowania zadań w trybie zdalnej nauki. Sprzęt elektroniczny przekazany zostanie w późniejszym terminie.
Tego dnia członkowie rodzin pieczy zastępczej wzięli także udział w szkoleniu z zakresu fonoholizmu, realizowanego w ramach projektu „Bliżej Samodzielności”, którego celem było zapoznanie rodzin ze specyfiką uzależnienia od telefonu i urządzeń elektronicznych oraz pomoc w nabyciu umiejętności odróżniania uzależnienia od użytkowania.

Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, pod przewodnictwem ks. Wiesława Janowskiego kozieniccy pielgrzymi rozpoczęli podsumowanie swojej tegorocznej pątniczej drogi.
W Mszy Świętej oprócz pielgrzymów i parafian wzięli udział także Starosta Kozienicki Andrzej Jung wraz z Małżonką. Towarzyszyli oni również pątnikom w Częstochowie, podczas ostatniego dnia pielgrzymowania.
Po Mszy Świętej wszyscy udali się do Sali Centrum Myśli Jana Pawła II. Tu przy wspólnym posiłku, wyświetlone zostały zdjęcia, przywołujące piękne wspomnienia, wykonywane każdego dnia podczas długiej trasy. Kozienicka grupa nr 18 w tym roku pielgrzymowała do Częstochowy już po raz trzydziesty.

Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, pod przewodnictwem ks. Wiesława Janowskiego kozieniccy pielgrzymi rozpoczęli podsumowanie swojej tegorocznej pątniczej drogi Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, pod przewodnictwem ks. Wiesława Janowskiego kozieniccy pielgrzymi rozpoczęli podsumowanie swojej tegorocznej pątniczej drogi

plakat MTBPowiat Kozienicki i Gmina Kozienice
oraz
Klub Kolarski Legia 1928
zapraszają na zawody

LEGIA MTB MARATON
12 września 2020 r.


Program zawodów/dystanse
10.00 akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych
11.00 start dys. GIGA, 3 rundy x 17 km, łącznie 51 km
12.30 start dys.MEGA, 2 rundy x 17 km, łącznie 34 km
12.45 wyścig MIKRO dla dzieci 4 – 6 lat, obowiązkowy kask
14.00 start dyst. MINI, 1 runda, 17 km

 


Dekoracje nastąpią po zakończeniu każdego z dystansów.
Biuro zawodów, start i meta znajdują się przy ul. Głowaczowskiej (dawna strzelnica).
UWAGA! Mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni są z opłat startowych. Numer z czipem odpłatny 30 zł w biurze zawodów.