Aktualności

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, iż posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego zaplanowane na dzień 29 czerwca 2020 r. zostaje przełożone na dzień 6 lipca 2020 r. Godzina i tematyka posiedzenia pozostaje bez zmian.

opactwo logoCo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Opactwie?

W związku z pojawiającymi się nieścisłymi informacjami w sieci dotyczącymi nieprzekazania przez Gminę Kozienice powiatowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Zarząd Powiatu informuje, iż faktycznie takie rozmowy były prowadzone z Gminą Kozienice mając na uwadze, że przyszłość szkoły, a przede wszystkim jej uczniów uzależniona jest od zmiany lokalizacji. Szansa upatrywana była w przeniesieniu Ośrodka do budynku po likwidowanej szkole w Nowej Wsi. Nie spotkało się to jednak z akceptacją ze strony Rady Rodziców. Pomysł przeniesienia Ośrodka w to miejsce spotkał się także z dużymi wątpliwościami ze strony komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego. Funkcjonowanie Ośrodka w godnych warunkach wiązałoby się z daleko posuniętą koniecznością rozbudowy i remontu istniejącego budynku. Powodowałoby również konieczność poniesienia bardzo dużych wydatków na adaptację istniejącej infrastruktury, np. modernizację i dobudowę pomieszczeń do istniejącego budynku, budowę internatu, czy nowoczesnej kuchni ze stołówką, czyniąc inwestycję nieopłacalną i zrównującą koszty remontu do kosztów budowy nowego obiektu.

Wydział Promocji i Kultury mający siedzibę w drugim budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 15 do dnia 2 lipca br. będzie nieczynny.
Taką decyzję podjęła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach z uwagi na wykrycie u jednego pracownika Wydziału wirusa Covid-19.
Prosimy o wyrozumiałość.

Naczelnik Wydziału