Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz §19 ust.4 Statutu Powiatu Kozienickiego zwołuję na dzień 22 grudnia 2014r. (poniedziałek) III (nadzwyczajną) Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

II SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO V KADENCJI

 

15 grudnia 2014 roku odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Ślubowanie złożył Radny Jacek Nazorek wstępujący w miejsce Radnego Józefa Grzegorza Małaśnickiego, którego mandat wygasł. Przewodniczący odczytał także oświadczenie Dariusza Piwońskiego, który zrezygnował z mandatu Radnego Rady Powiatu Kozienickiego. Następnie Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z prac Zarządu. Następnym punktem obrad był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Przewodniczący Włodzimierz Stysiak zgłosił na wiceprzewodniczącego kandydaturę Mirosława Górki. Podjęto uchwały w sprawach: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego, powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego. Wiceprzewodniczącym wybrany został Radny Mirosław Górka, który otrzymał 13 głosów poparcia.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) II Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.