Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563), która określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

INFORMACJA DLA PŁATNIKÓW