Aktualności

II SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO V KADENCJI

 

15 grudnia 2014 roku odbyła się II Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Ślubowanie złożył Radny Jacek Nazorek wstępujący w miejsce Radnego Józefa Grzegorza Małaśnickiego, którego mandat wygasł. Przewodniczący odczytał także oświadczenie Dariusza Piwońskiego, który zrezygnował z mandatu Radnego Rady Powiatu Kozienickiego. Następnie Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z prac Zarządu. Następnym punktem obrad był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Przewodniczący Włodzimierz Stysiak zgłosił na wiceprzewodniczącego kandydaturę Mirosława Górki. Podjęto uchwały w sprawach: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego, powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kozienickiego. Wiceprzewodniczącym wybrany został Radny Mirosław Górka, który otrzymał 13 głosów poparcia.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek) II Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

I SESJA RADY POWIATU KOZIENICKIEGO V KADENCJI

 

1 grudnia 2014 roku odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Radni otrzymali zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego, a następnie osiemnastu z nich złożyło ślubowanie. Józef Grzegorz Małaśnicki nie składał ślubowania, ponieważ 30 listopada został wybrany Wójtem Gminy Głowaczów.
Zgodnie z porządkiem obrad podczas sesji odbyło się głosowanie, w którym radni wybrali Przewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego. Zgłoszone zostały dwie kandydatury: Włodzimierz Stysiak - Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej oraz Krzysztof Wolski – Prawo i Sprawiedliwość. Wymagana większość głosów (10) zadecydowała, że funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji pełnił będzie Włodzimierz Stysiak. Krzysztof Wolski uzyskał 8 głosów.
Po podjęciu uchwały stwierdzającej wybór, porządek obrad został rozszerzony o wybór Starosty Powiatu Kozienickiego. Zgłoszonych zostało dwóch kandydatów: Janusz Stąpór z Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej oraz Roman Wysocki ze Stowarzyszenia Nasz Region Kozienicki. W tajnym głosowaniu Radni zadecydowali, że funkcję Starosty Powiatu Kozienickiego pełnił będzie Janusz Stąpór, który uzyskał 11 głosów poparcia. Na Romana Wysockiego zagłosowało 6 Radnych, oddano 1 nieważny głos.

 {phocagallery view=category|categoryid=105|overlib=2}

Interdyscyplinarny konkurs 18. Przegląd Swobodnych Inicjatyw
dla mieszkańców województwa mazowieckiego!

Tematy konkursu:
- "ZABYTKI...MOJE MIASTO, MOJA DZIELNICA..." (w kategoriach: fotograficznej i filmowej)
- "PLANETA DZIKICH ZWIERZĄT" (w kategorii plastycznej)
- "ŚWIATŁO, BLASK, LŚNIENIE..." (w kategorii literackiej)
- "TEMAT DOWOLNY" (w kategoriach: muzycznej, tanecznej i teatralnej)

Konkurs przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych.

PLA - Wigilia Miejska 2014Zaproszenie

na

VI Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Ziemi Kozienickiej

które odbędzie się 12 grudnia 2014 r. (piątek), w godz. 16.00-19.00

w Kozienicach, ul. Legionów - plac przed krytą pływalnią „Delfin"