Aktualności

plakat działki 01Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Mazowiecki w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Gmina Kozienice
zapraszają na
Mazowieckie Dni Działkowca,

które odbędą się 13 września 2014 r. w Kozienicach

 

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego
Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice

 

FIO plakatFundacja Fundusz Współpracy
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
oraz Stowarzyszenie Europa i My

zapraszają

 

do ubiegania się o mikrodotację
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Mazowsze Lokalnie

 

Łączna pula środków przeznaczonych na granty w wysokości do 5.000 zł, które przyznane będą w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2016 r. wyniesie 2,1 mln zł i podzielona zostanie na minimum trzy konkursy w ciągu trzech lat.

 

Działania wspierane w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie:

  • projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
  • projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które:

  • mają siedzibę w województwie mazowieckim
  • planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa mazowieckiego

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 sierpnia 2014 r. (środa) XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.