Aktualności

16 grudnia odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Radni po podjęciu uchwał w sprawie powołania komisji skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Powiatu Kozienickiego w tajnym głosowaniu wybrali Andrzeja Junga i podjęta została uchwała w sprawie wyboru starosty. Za wyborem Andrzeja Junga na funkcję starosty głosowało 16 radnych, przeciw 2, 1 głos był nieważny.
Wicestarostą wybrany został dr Krzysztof Stalmach i podjęta została uchwała o wyborze wicestarosty. Za jego wyborem głosowało 14 radnych, przeciw 4, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dokonano także wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego: Tadeusza Kowalczyka (14 głosów za, 5 głosów przeciw), Marka Kucharskiego (14 głosów za, 5 głosów przeciw) i Grzegorza Sotowskiego (11 głosów za, 8 głosów przeciw) i podjęto uchwałę w tej sprawie.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1445) zwołuję na dzień 16 grudnia 2015 r. (środa) XIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.