Aktualności

FUNDACJA "ZDROWE DZIECKO"

STOWARZYSZENIE "PARASOL DLA ŻYCIA"

FUNDACJA "ABY ŻYĆ"

serdecznie zapraszają na konferencję pt.

 

Rola Samorządów oraz Organizacji Pozarządowych w Kreowaniu Lokalnej Polityki Zdrowotnej,

 

która odbędzie się 2 października o godz. 12.00
w Kozienicach, ul. Bohaterów Studzianek 30

(sala konferencyjna pensjonatu na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki KCRiS)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 września 2014 r. (wtorek) XLV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.