Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 listopada 2013 r. (środa) XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Szanowni Państwo.

Gmina Kozienice od wielu lat realizuje najważniejsze i najpilniejsze potrzeby naszej społeczności, w celu rozwoju gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Wiedzę na ten temat czerpiemy nieustannie za pośrednictwem różnorodnych form komunikacji społecznej, w tym cyklicznie organizowanych spotkań z mieszkańcami w sołectwach i komitetach osiedlowych, comiesięcznych naradach z jednostkami pomocniczymi gminy (sołtysi i przewodniczący komitetów osiedlowych) oraz badań społecznych. Wsłuchujemy się w Państwa głosy i oczekiwania. Na bieżąco staramy się je aktualizować i weryfikować w zakresie zarówno wszystkich usług społecznych, które realizuje gmina, jak i zadań inwestycyjnych, które w dużym zakresie są już przygotowane projektowo na przyszłe lata.

 

okladka 01Doceniono Starostwo Powiatowe w Kozienicach za dbałość o rozwój Powiatu Kozienickiego. W biuletynie "Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza" nr 2 z 2013 roku wydanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie został opublikowany artykuł  "Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu", który za zgodą redakcji i autora zamieszczamy w całości.

 

ARTYKUŁ