Aktualności

Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką. Zakup pojazdu możliwy był dzięki wsparciu, które Powiat Kozienicki otrzymał z Ministerstwa Zdrowia. Całkowity koszt zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach” to kwota 449.310,00 zł, z czego 400.000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa, a 49.310,00 zł to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką Od 1 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach zespół Ratownictwa Medycznego wyjeżdża do pacjentów nową karetką

9 stycznia w Centrum Sztuki Współczesnej „Elekrownia” w Radomiu odbyła się konferencja prasowa dotycząca budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem środków, które wydatkowane będą na terenie subregionu radomskiego9 stycznia w Centrum Sztuki Współczesnej „Elekrownia” w Radomiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego oraz Radnego Województwa Mazowieckiego Tomasza Śmietanki, dotycząca budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 rok, ze szczególnym uwzględnieniem środków, które wydatkowane będą na terenie subregionu radomskiego.
- Jak co roku największa pula środków przeznaczana jest na transport oraz budowę i modernizację dróg wojewódzkich. W tym roku to blisko połowa tego, co przeznaczymy na inwestycje. Tylko na prace związane z modernizacją dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion radomski przeznaczymy ponad 50 mln zł – mówił Radny Tomasz Śmietanka.
Wśród zaplanowanych na 2020 r. inwestycji drogowych Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanych na terenie powiatu kozienickiego znalazły się:
- rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od miejscowości Regów Nowy do miejscowości Wysokie Koło (4 mln zł);
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 wraz z budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki (3 mln zł);
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 w Magnuszewie (1,3 mln zł);
- kontynuowana będzie przebudowa mostu w Garbatce-Letnisku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 691;

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 09.01.2020 r. (czwartek) oraz w dniach 13.01-14.01.2020 i 16.01.2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował interesantów od godz. 9.00.

Urząd Skarbowy w Kozienicach informuje, że z dniem 7 stycznia 2020 roku obowiązują nowe, ujednolicone dla wszystkich urzędów skarbowych godziny obsługi podatnika.
W dniach od wtorku do piątku czas obsługi podatnika będzie wynosił 7 godzin i odbywał się w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem poniedziałku, w którym czas pracy urzędu jest wydłużony do godziny 18.00.