Aktualności

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, płatne staże. Zapewniamy indywidualne podejście.

Pismo przewodnie

w sprawie nadpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod garażami Starostwo Powiatowe w Kozienicach uprzejmie informuje, że ustawą z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. U 2019, poz 270) dokonano zmian w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204) zmieniając stawkę procentową ceny opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami. W związku z powyższym z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami za 2019 r. powstały nadpłaty.
O zwrot nadpłaty można zwrócić się na piśmie z podaniem numeru konta bankowego, na który należy zwrócić nadpłatę. W przypadku braku wniosku o zwrot, nadpłata zostanie przeksięgowana na należność w roku następnym.
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty zamieszczony został w zakładce - Formularze do pobrania - z zakresu Wydziału Budżetowo Finansowego.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że do 7.07.2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

wstążka żałobnaZ wielki smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 czerwca 2019 r. w wieku 78 lat zmarł Marian Kozłowski – Tata Burmistrza Gminy Kozienice – Piotra Kozłowskiego.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 22 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, po czym nastąpi odprowadzenie Śp. Mariana Kozłowskiego na cmentarz parafialny.

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego.

 

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

 
 
 
 

. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały symboliczne czeki na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych19 czerwca 2019 r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały symboliczne czeki na dofinansowanie realizacji zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wśród samorządów z subregionu radomskiego, które otrzymały dofinansowanie znalazł się Powiat Kozienicki, otrzymując czek na kwotę 600.625,00 zł. Promesę dla Powiatu Kozienickiego odebrali z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki.
W ramach pozyskanych środków finansowych wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 3515W Łukawa – Głowaczów na odcinku Podmieście – Głowaczów o długości 990 m. Wykonanie inwestycji zostanie zrealizowane do 31 sierpnia 2019 r.
Przebudowa ww. drogi znacząco podniesie poziom i jakość życia społeczności lokalnych, zwiększy efektywność instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i parametry techniczne lokalnej sieci drogowej.