Aktualności

W imieniu Zarządu Powiatu Kozienickiego składam serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 r.

Wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób, dlatego swoje podziękowania kieruję również do Skarbnika, Sekretarza oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i profesjonalizmowi wspólne działania przynoszą wymierne efekty.
Dziękuję bardzo.

Andrzej Jung
Starosta Powiatu Kozienickiego

12 czerwca odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po Sprawozdaniu Starosty z prac Zarządu, Radni wysłuchali sprawozdania na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu kozienickiego oraz informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie kozienickim za 2018 r. Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kozienickiego za 2018 rok. Po debacie nad raportem radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
W kolejnym punkcie Radni po długiej dyskusji podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2018 rok i sprawozdania finansowego oraz uchwałę w sprawie absolutorium z wykonania budżetu powiatu kozienickiego. Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 Radnych, natomiast przeciw 6 Radnych.

 

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ostrzega przed otwieraniem maili zawierających fałszywe informacje o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej. Do wiadomości są dołączane pliki z zaleceniem ich pobrania. Nie należy ich otwierać, gdyż mogą one zawierać wirusy powodujące zainfekowanie komputera. Przypominamy także, że adresy mailowe jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej posiadają rozszerzenie @mf.gov.pl.

Pismo

7 czerwca w Kozienicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka7 czerwca w Kozienicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji strażaków w Kościele pw. Św. Krzyża. Następnie na placu przy Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach nastąpiła dalsza część obchodów.
W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych gości honorowych oraz samych strażaków wzięli również udział Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta.
Obchody stały się okazją do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych wyróżniającym się strażakom z powiatu kozienickiego. Tego dnia nie zabrakło słów uznania oraz podziękowań skierowanych do druhów za pełną oddania i poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka.