Aktualności

Spotkanie z archeologami 1Spotkanie z archeologami 2Spotkanie z archeologami 35 lutego u Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga gościły Małgorzata Cieślak-Kopyt oraz Dorota Pogodzińska z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podczas spotkania, w podziękowaniu za współpracę przekazały Staroście książkę swojego autorstwa „Żelazna Nowa Stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu”, a także kalendarz archeologiczny. Zarówno publikacja, jak i kalendarz są efektem badań archeologicznych prowadzonych w zakresie realizacji projektu naukowego „Śladami Celtów. Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Żelaznej Nowej, pow. Kozienice, woj. mazowieckie”. Powiat Kozienicki współpracował w tym zakresie z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w ramach porozumienia o współpracy. Badania zakończyły się w roku 2017.

szpitalkozienice logoInformujemy, że sytuacja sanitarno – epidemiologiczna w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach powoli stabilizuje się. Z dniem 02 lutego 2021 roku wznawiamy przyjęcia do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii.
Przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności SP ZZOZ w Kozienicach realizuje świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Pediatrii, Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii, Neurologii, Zakaźnym, SOR Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznym, Otolaryngologicznym, Ginekologiczno – Położniczym. Zapraszamy kobiety do porodu. Gwarantujemy, że każde nowonarodzone dziecko będzie objęte profesjonalną opieką w funkcjonującym Oddziale Neonatologii w naszym szpitalu.