Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 07.01.2020 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Swój początek, tak jak w poprzednim roku, miał przy kościele pw. Św. Rodziny. Podczas czterech postojów uczestnicy mieli okazję obejrzeć okolicznościowe scenki rodzajowe w wykonaniu uczniów kozienickich szkół. Ostatni postój zlokalizowany był przy kościele pw. Św. Krzyża. Również tam głos zabrali organizatorzy, patroni honorowi oraz goście. Powiat Kozienicki   reprezentowali Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Radni Rady Powiatu Marek Kucharski i Tomasz Trela, a także pracownicy Starostwa. Obecny był również Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli 6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli 6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli

budżet30 grudnia odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 oraz dyskusji, Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok. Spośród 19 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 Radnych, przeciw – 6, od głosu wstrzymał się 1 Radny.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. Na pamiątkę Jubileuszu Starosta Andrzej Jung oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak przekazali okolicznościowy ryngraf, po czym Radni oraz goście obejrzeli film dotyczący Fundacji. Film dostępny jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. 30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. 30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego.