Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 STAROSTY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wdrożenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-coV-2

Rejestracja Interesantów w sprawie bezpośredniej obsługi odbywa się pod numerami telefonów:
1. Wydział Budownictwa i Architektury - tel. 48 6117361
2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - tel. 48 6117353
3. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - tel. 48 6117384
4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
-Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - tel. 48 6117381
-Obsługa wniosków - tel. 48 6117383
-Obsługa narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - tel. 48 6117377
5. Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu - tel. 48 6117325
6. Wydział Organizacyjny - tel. 48 6117311 Sekretariat - tel. 48 6117365
7. Wydział Budżetowo-Finansowy - tel. 48 6117331, Kasa - tel. 48 6117339
8. Wydział Zdrowia, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - tel. 48 6117320
9. Wydział Promocji i Kultury - tel. 48 3820566
10. Stanowisko ds. Funduszy Unijnych i Rozwoju Powiatu - tel. 48 6117324
11. Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - tel. 48 6117323
12. Biuro Rady i Zarządu Powiatu - tel. 48 6117307

 

szpitalkozienice logoW dniu 30 października 2020 roku odbyła się telekonferencja z udziałem Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Prezesa NFZ oraz z Dyrektorami Szpitali z terenu Mazowsza, w tym także z Dyrekcją SP ZZOZ w Kozienicach. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego SP ZZOZ w Kozienicach powinien w najbliższych dniach przygotować 237 łóżek szpitalnych do leczenia pacjentów z COVID-19, co w naszej sytuacji praktycznie oznaczałoby przekształcenie Szpitala Powiatowego w Szpital Jednoimienny.
Natychmiast napisaliśmy do MUW Wydziału Zdrowia pismo, że nie jesteśmy w stanie przeznaczyć aż tylu łóżek w naszym szpitalu do leczenia pacjentów zakażonych koronawirusem, bowiem obawiamy się problemów z zabezpieczeniem opieki pielęgniarskiej i lekarskiej pacjentom. Obecnie około 30% personelu medycznego przebywa na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie bądź izolacji, wielu pracowników jest w wieku emerytalnym albo pracuje już na emeryturze, posiada inne choroby towarzyszące, wielu pracowników podlega też ochronie ustawowej, którzy nie mogą pracować na zmiany czy w godzinach nocnych. Poza tym na terenie Powiatu Kozienickiego usytuowany jest zakład strategiczny, jakim jest ENEA WYTWARZANIE i musimy zabezpieczyć miejsca także dla pacjentów innych niż zakażeni koronawirusem. Pomimo wstrzymania przyjęć planowych na zabiegi operacyjne do naszego szpitala na chwilę obecną leczymy ok. 30 pacjentów z urazami i po wypadkach przywiezionych w stanach nagłych. Jesteśmy jedynym szpitalem w powiecie, w którym funkcjonuje Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neurologiczny z udarami, w okolicy nie ma żadnego szpitala, który zabezpieczałby świadczenia w tym zakresie. Dlatego też chcielibyśmy leczyć także pacjentów innych niż zakażonych koronawirusem.

28 października w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odprawiona została uroczysta msza święta w intencji proboszcza parafii księdza kanonika Szymona Muchy, który tego dnia obchodził swoje imieniny. W nabożeństwie, oprócz parafian, uczestniczyli także Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Paweł Kowalski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach oraz Robert Grygiel Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, którzy wręczyli solenizantowi mundur strażacki, niezbędny do pełnienia funkcji Duszpasterza Strażaków, którą od 14 lipca 2020 roku sprawuje ksiądz kanonik Mucha. Delegacja przekazała również serdeczne życzenia i kwiaty w imieniu Andrzeja Junga Starosty Kozienickiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego.

28 października w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odprawiona została uroczysta msza święta w intencji proboszcza parafii księdza kanonika Szymona Muchy, który tego dnia obchodził swoje imieniny 28 października w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odprawiona została uroczysta msza święta w intencji proboszcza parafii księdza kanonika Szymona Muchy, który tego dnia obchodził swoje imieniny 28 października w Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odprawiona została uroczysta msza święta w intencji proboszcza parafii księdza kanonika Szymona Muchy, który tego dnia obchodził swoje imieniny

Cmentarz 1 listopad 2020Ostatnie dni października i początek listopada to czas kiedy w sposób szczególny wspominamy tych, którzy odeszli: członków rodzin, przyjaciół, współpracowników...
Od kilku lat Andrzej Jung, Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego wraz z delegacją odwiedzali groby zmarłych samorządowców: Radnych Rady Powiatu, pracowników Starostwa oraz tych, którzy czynnie uczestniczyli w życiu społecznym Powiatu Kozienickiego. W tym roku mimo wyjątkowo trudnej sytuacji dotyczącej pandemii koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami znicze również zapłonęły nie tylko na cmentarzu parafialnym w Kozienicach, ale także na cmentarzach innych gmin Powiatu, m.in. na grobach: Janusza Stąpóra Starosty Powiatu Kozienickiego w latach 2006-2015, Tadeusza Morzyńskiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, Jana Stępnia Radnego Rady Powiatu Kozienickiego I i II kadencji, Janiny Chelińskiej Radnej Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, Mieczysława Kupiszewskiego Radnego Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, Dariusza Kusińskiego Radnego Rady Powiatu Kozienickiego I kadencji, Tomasza Różańskiego Radnego Rady Powiatu Kozienickiego II kadencji, Stanisława Figlewicza Radnego Rady Powiatu Kozienickiego I i II kadencji, Marka Przedniczka Radnego Rady Powiatu Kozienickiego III i IV kadencji, Anny Kurp Radnej Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji, Łucji Bajbak Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Anny Wróbel Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Teresy Nakończy Inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Mieczysława Zygmunta Zastępcy Kierownika Urzędu Rejonowego i Geodety Powiatowego, Zdzisława Wiraszko wieloletniego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Mirosława Markiewicza byłego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Jerzego Magiery Radcy Prawnego, Stanisława Bojarskiego wójta gminy Głowaczów w latach 2002-2014, Wiesława Pawlonki wójta gminy Gniewoszów w latach 2002-2006 oraz 2014-2016.

 

PLAKAT Dom Pomocy Społecznej w KozienicachDOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. KAZIMIERY GRUSZCZYŃSKIEJ
W KOZIENICACH
współrealizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu: 85.183,23 zł