Aktualności

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. W konferencji wzięli udział: Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego oraz Witold Wrodycki Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, którzy jednomyślnie wyrazili swój sprzeciw wobec planów Wojewody. Dla karetek, które poruszają się na terenie powiatu kozienickiego organem nadzorującym jest pogotowie w Radomiu, które również w sposób negatywny zaopiniowało te plany. Negatywne opinie wydali również Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Antoni Józwowicz Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie.
Uczestnicy konferencji zwrócili się z apelem do Wojewody Mazowieckiego o ponowne rozpatrzenie decyzji, które niewątpliwie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu Kozienickiego. „Miasto zamieszkuje dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Powiat Kozienicki zamieszkuje sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców, a gminę Kozienice trzydzieści tysięcy – same te liczby wskazują kierunek, gdzie powinien być skierowany ratunek i jak ważne jest wzmocnienie bezpieczeństwa medycznego Powiatu” – podkreślał Starosta Kozienicki Andrzej Jung.

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy.

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, z wielką przyjemnością informujemy, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych, z dniem 22 września 2020 roku wznowiliśmy działalność Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych świeżo wyremontowanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe warunki zarówno dla kobiet rodzących jak dla nowonarodzonych dzieci. Dla rodzących mamy do zaoferowania salę cięć cesarskich, trzy wygodne jednoosobowe sale porodowe wyposażone w wygodne łóżka, specjalne materace, piłki. Dla kobiet po porodzie dysponujemy pokojami, które zostały także wyremontowane, dodatkowo w dwóch salach zamontowano natrysk.
W strukturach SP ZZOZ funkcjonuje Oddział Neonatologiczny, który jest wyposażony w nowoczesną aparaturą medyczną z możliwością szerokiego zakresu badań diagnostycznych, co stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowonarodzonego dziecka od chwili urodzenia do wypisu, łącznie z opieką ambulatoryjną. Pracujący w SPZZOZ w Kozienicach lekarze neonatolodzy i pediatrzy zapewniają całodobową opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w tym codzienne badanie lekarskie bez względu na dzień tygodnia oraz dni świąteczne. Przy każdym porodzie obecna jest pielęgniarka lub położna neonatologiczna i jeżeli zajdzie taka potrzeba są przygotowane do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno wcześniakowi jak i noworodkowi donoszonemu. Każde dziecko po urodzeniu poddane jest badaniu lekarskiemu oraz ocenie jego stanu zdrowia w/g Skali Apgar. Posiadamy stanowisko intensywnego nadzoru i terapii w pobliżu sali porodowej i cięć cesarskich, gdzie każdemu noworodkowi udziela się wszechstronnej pomocy, polegającej przede wszystkim na wnikliwym monitorowaniu czynności życiowych przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

 

Plakat na uroczystości patriotyczne w KociołkachGmina Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
26 września (sobota) 2020 r. o godz. 17.00

22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów. W obradach uczestniczyli Wiktor Szmulewicz Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Witold Konarski Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, którzy przekazali na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie sprzęt medyczny, niezbędny przy przeprowadzaniu akcji ratunkowych.
Głównymi tematami obrad były: trudna sytuacja w jakiej obecnie znajduje się polskie rolnictwo i rolnicy, ustawa o ochronie zwierząt i szeroko komentowane zmiany, jakie planuje wprowadzić do niej rząd oraz informacja na temat bieżących działań Mazowieckiej Izby Rolniczej.

22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów 22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów