Aktualności

Szkolenie pt Portret Dziecka z FAS4 lutego w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach odbyło się szkolenie pt. „ Portret Dziecka z FAS- poalkoholowe uszkodzenie płodu jako czynnik ryzyka przemocy” zorganizowane przez PCPR w Kozienicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział w Radomiu.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor PCPR w Kozienicach Pan Marcin Styś powitaniem przybyłych gości oraz krótkim wystąpieniem dotyczącym tematyki szkolenia .
Wykład poprowadziła psycholog WOA w Radomiu – Pani Małgorzata Jamka przybliżając uczestnikom problematykę zagrożeń i mechanizmów związanych z poalkoholowymi uszkodzeniami płodu .
W szkoleniu licznie wzięły udział rodziny zastępcze, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów wspierających rodziny i dzieci z terenu powiatu kozienickiego.
Uczestnikom przekazano materiały dotyczące omawianych zagadnień.

wstążka żałobnaZ wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2019 r. w wieku 64 lat zmarł Mirosław Markiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w latach 1993 – 2000.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, po czym nastąpi odprowadzenie Śp. Mirosława Markiewicza na cmentarz parafialny.

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego.

28 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, którego tematyką było przekazanie informacji o możliwych rozwiązaniach stosowanych wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
W spotkaniu uczestniczył dr n. med. Robert Gajda, który od 2015 roku zarządza Szpitalem Powiatowym w Pułtusku. Zapoznał on zebranych z sytuacją Szpitala w 2015 roku, a także opowiedział o inwestycjach i projektach, które zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat.
Robert Gajda prezentował także materiały multimedialne dotyczące placówki oraz relacje telewizyjne.
O rozwoju Szpitala Powiatowego w Pułtusku w materiałach informacyjnych Kuriera Mazowieckiego wypowiadali się m.in. Henryk Kowalczyk Minister, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl obejrzeć będzie można pełną relację z posiedzenia Komisji.

Poniżej prezentujemy materiały filmowe Kuriera Mazowieckiego: