Aktualności

logo bezpieczne gospodarstwoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, podczas której przekazał informację o dofinansowaniu, które Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał Powiatowi Kozienickiemu na budowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Głowaczowskiej w Kozienicach. Środki finansowe w kwocie 3.999.443,098 zł przyznane zostały w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W konferencji wzięli udział również: Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego oraz Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

Podczas konferencji zaprezentowana została wizualizacje nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który usytuowany będzie w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej.

17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego 17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego 17 marca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego

 

 

plakat konkurs biblioteka publicznaGmina Kozienice
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
zapraszają do udziału
w
ogólnopolskim konkursie literackim
na bajkę, wiersz lub rymowankę dla dzieci

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne na stronie www.biblioteka-kozienice.net.pl oraz we wszystkich placówkach.

15 marca Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził dyrekcję i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Do ośrodka uczęszcza 52 uczniów z niepełnosprawnościami, w wieku od 7-25 lat. Budynek szkoły i internatu to były klasztor benedyktyński pochodzący z XVI w.
Podczas wizyty w Ośrodku minister podziękował kadrze pedagogicznej za jej zaangażowanie, wysiłek i profesjonalizm. Dzięki temu dzieci i młodzież mają zapewnioną naukę, terapię, całodobową opiekę oraz pomoc specjalistów, dostosowaną do swoich potrzeb.

Źródło: fanpage Ministerstwa Edukacji i Nauki

15 marca Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził dyrekcję i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 15 marca Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził dyrekcję i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie 15 marca Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził dyrekcję i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w związku z ogłoszonym 3 grudnia 2020 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje, że Powiat Kozienicki aplikował o przyznanie w/w środków. W związku z powyższym prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.