Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 23.04.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Anna Grzesik Dyrektor SOSW18 kwietnia o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Do 12 kwietnia kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu ofertę złożył 1 kandydat: Anna Grzesik.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Bebelska – Przewodnicząca, Marek Kucharski, Tomasz Trela, Anna Król, Ewa Mąkosa, Teresa Wesołowska, Beata Krajewska, Izabela Wesołowska, Beata Sempka, Urszula Kamińska, Dorota Kurzawa, Dorota Stępień stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SOSW w Opactwie w Kozienicach została Anna Grzesik.