Aktualności

Logo Funduszy Inicjatyw ObywatelskichW okresie od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r. na terenie powiatu kozienickiego realizowany jest projekt pt. Centrum Inicjatyw Społecznych. Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki i Innowacyjności w partnerstwie z Gminą Gniewoszów. Celem tej inicjatywy jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 60 seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu pow. kozienickiego poprzez zaangażowanie ich w działania społeczno-edukacyjne i artystyczno-kulturalne, służące także pogłębieniu dialogu wewnątrzpokoleniowego w ramach powstałego Klubu Seniora. Uczestnicy projektu biorą udział w warsztatach komputerowych, kulinarnych, zajęciach artystycznych i wolontariackich. Podejmowana przez organizację inicjatywa koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu aktywności społecznej osób starszych, na promowaniu edukacji przez całe życie i korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej. Zadanie to w oparciu o przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne, pro-zdrowotne realizowane w ramach powołanego Klubu Seniora powoduje aktywizację seniorów (60+) oraz jest metodą powodującą zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy. Zadanie kładzie nacisk na szeroką promocję działań społecznych wdrażanych na rzecz seniorów co łamie stereotypy w postrzeganiu tej grupy społecznej przez resztę społeczeństwa i mobilizuje do animacji na ich rzecz.

 
 
 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na dzień 12 czerwca 2019 r. (środa) IX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 03-04.06.2019 r. (poniedziałek - wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.