Aktualności

9 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach wręczone zostały nominacje dla Przewodniczącego i Członków Społecznej Rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach9 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach wręczone zostały nominacje dla Przewodniczącego i Członków Społecznej Rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W składzie nowej rady, powołanej Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020 r., znaleźli się:
Przewodniczący - Józef Grzegorz Małaśnicki – osoba wyznaczona przez Starostę Kozienickiego
Zastępca Przewodniczącego: Artur Matera – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
Członkowie: Mirosław Górka, Mirosław Sekuła, Mariusz Prawda, Justyna Wdowiak, Marcin Gac.

9 marca delegacja Powiatu Kozienickiego oraz przedstawiciele Rajonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie dokonali oficjalnego oznakowania zabytku: „Fort VI „Głusiec”, 1879, 1905-08 nr rej. 2/A z 05.01.1979, znakiem informacyjnym "Zabytek Chroniony Prawem". Fort umiejscowiony jest na terenie gminy Sieciechów. Protokół przekazania znaku podpisali Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Władysław Trusiewicz Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie – zarządcy nieruchomości.

9 marca delegacja Powiatu Kozienickiego oraz przedstawiciele Rajonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie dokonali oficjalnego oznakowania zabytku: „Fort VI „Głusiec”, 9 marca delegacja Powiatu Kozienickiego oraz przedstawiciele Rajonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie dokonali oficjalnego oznakowania zabytku: „Fort VI „Głusiec”, 9 marca delegacja Powiatu Kozienickiego oraz przedstawiciele Rajonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie dokonali oficjalnego oznakowania zabytku: „Fort VI „Głusiec”,

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 10.03.2020 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Plakat Gramy dla HaniSPS, JAREX, Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości GNIEWOSZ, Maria Witek
zapraszają na
Koncert charytatywny "GRAMY DLA HANI",
który odbędzie się 15 marca 2020 r. o godz. 13.00
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie