Aktualności

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2021 roku zapewniamy w SP ZZOZ w Kozienicach 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej oraz 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2. Z dniem 06 marca 2021 roku Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii funkcjonuje jako oddział covidowy.
Na dzień 12 marca 2021 roku w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest hospitalizowanych 172 pacjentów, w tym 74 z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 (7 pacjentów wymagających intensywnego monitorowania funkcji życiowych przy pomocy specjalistycznej aparatury medycznej oraz prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej) a także 2 z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2.
Ponieważ nadal brakuje nam specjalistycznej aparatury do zorganizowania i doposażenia, stanowisk dla leczenia pacjentów z COVID-19 zwróciliśmy się z prośbą do Wojewody Mazowieckiego o przekazanie przez Agencję Rezerw Materiałowych 15-20 zestawów/aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii (AIRVO2).
Pomimo zaleceń podanych przez Centralę NFZ odnośnie ograniczeń w wykonywaniu planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia: diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, w miarę naszych możliwości, realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Pediatrii, Neurologii, Zakaźnym, SOR, Chirurgii Ogólnej, Urazowo – Ortopedycznym, Otolaryngologicznym, Ginekologiczno – Położniczym, Neonatologii.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń kandydatur do tegorocznej edycji Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

 

asystent logoPowiat Kozienicki w ramach kolejnej edycji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” otrzymał ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki finansowe w kwocie 422.280,00 zł.
Powyższe wsparcie finansowe wykorzystane może zostać w zakresie świadczenia usług asystenta dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie za wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.