Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) zwołuję na dzień 12 grudnia 2018 r. (środa) II Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 04.12.2018 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie ze swoim projektem "I Ty możesz być aktorem" znalazł się w gronie finalistów i tym samym zakwalifikował się do kolejnego etapu Akcji w konkursie Enea Akademia Talentów (kategoria: sztuka). Już wkrótce, za niewiele ponad miesiąc, na stronie internetowej www.enea.pl/pl/akademiatalentow odbędzie się głosowanie. Do oddania swoich głosów zachęcają sami uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie! Zapraszamy do obejrzenia materiału i prosimy o oddanie swoich głosów na młodych aktorów z SOSW.

Tu link do materiału

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Państwo,

Zdjęcie z I Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencjiPrzed nami VI Kadencja Rady Powiatu Kozienickiego. Na I Sesji Rady Powiatu 19 listopada zostały wybrane władze Powiatu, a ja po raz kolejny dostałem największy mandat zaufania i pełnił będę funkcję Starosty Kozienickiego. To dla mnie wielki zaszczyt, a jednocześnie duże wyzwanie i ciężka praca. Praca, którą wykonywał będę wspólnie z Wicestarostą, Zarządem, Radnymi Rady Powiatu oraz pracownikami Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, wsłuchując się w Wasze głosy. Bo jak wielokrotnie już wspominałem spokój i rozmowa z ludźmi są dla mnie najważniejsze i służą do wyznaczania kierunków działania.
Jednocześnie serdecznie gratuluję Burmistrzowi i Wójtom gmin powiatu kozienickiego i wszystkim Radnym Rad Gmin, zaufania społecznego, którym obdarzyli Was mieszkańcy. Wyrażam nadzieję na efektywną współpracę samorządu powiatowego z samorządami gminnymi w rozpoczętej już kadencji. Wszyscy tworzymy jedną wspólnotę, która dążyć powinna do dalszego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców powiatu kozienickiego.
Jeszcze raz dziękuję i zapraszam do współpracy.

Andrzej Jung
Starosta Kozienicki

Radni Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji19 listopada odbyła się I Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Przed rozpoczęciem obrad Radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Janusza Maciąga zaświadczenia o wyborze.
Sesję, według porządku ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Radomiu rozpoczął Radny Senior Waldemar Witkowski. Po odczytaniu porządku obrad wszyscy Radni złożyli ślubowanie, następnie Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli Radni Rady Powiatu Kozienickiego przeprowadziła głosowanie mające na celu wybór Przewodniczącego. Zgłoszono tylko jednego kandydata – Włodzimierza Stysiaka, który w wyniku tajnego głosowania wybrany został Przewodniczącym Rady Powiatu Kozienickiego, otrzymując 12 głosów za i 7 przeciw.