Aktualności

9 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". Podpisania umowy dokonali Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Roman Wysocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu oraz Grażyna Mazur Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SPZZOZ w Kozienicach.
Dzięki środkom unijnym w kozienickim szpitalu wdrożony zostanie system, który będzie wspierać pracę Działu Farmacji Szpitalnej, do którego należą m.in. Apteka wraz z magazynami oraz punkty apteczek oddziałowych mieszczące się na oddziałach i w poradniach specjalistycznych. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo i wysoki poziom obsługi pacjenta.
Wartość projektu wsparcia aptek szpitalnych wynosi 2 807 475,00 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to 2 245 980, 00 zł, wkład własny Powiatu Kozienickiego to 561 495,00 zł. Planowany termin realizacji projektu to lata 2019-2021.

DOFINANSOWANIA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH1DOFINANSOWANIA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH 2DOFINANSOWANIA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH 3Materiał filmowy z ww. wydarzenia dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl: https://www.youtube.com/user/powiatkozienice.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 08.10.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował interesantów do godz. 12.50.

7 października w Warszawie Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbik Powiatu Kamil Banaś podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezes Zarządu Annę Ewę Król, umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla KP PSP Kozienice”.7 października w Warszawie Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbik Powiatu Kamil Banaś podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezes Zarządu Annę Ewę Król, umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla KP PSP Kozienice”.
Całkowity koszt zadania wynosi 31.549,50 zł, z czego 28.394,55 zł to dotacja WFOŚiGW. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Na podstawie umów z dnia 19 lipca 2019 r. Powiat Kozienicki otrzymał pomoc finansową na realizację 2 zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach:
Termin realizacji zadań 01 lipca 2019 do 31 października 2019 r.
Beneficjent – Powiat Kozienicki na podst. § 6 ww. umów zobowiązuje się do informowania, że :
Zadanie: „Modernizacja pracowni informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
Zadanie: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

Więcej informacji na stronie https://www.mazovia.pl/

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych