Aktualności

W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Paweł Węgrzycki i Małgorzata Sekuła Kierownik i inspektor Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SPZZOZ w Kozienicach22 stycznia w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na realizację projektu „Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. Podpisania umowy dokonali Jarosław Pawlik Dyrektor kozienickiego szpitala oraz Krystian Eliasz Dyrektor Techniczny Top Energy S. A. Sp. K. - firmy, która realizować będzie projekt.
W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Paweł Węgrzycki i Małgorzata Sekuła Kierownik i inspektor Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SPZZOZ w Kozienicach.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych, składające się z dwóch części:

Godz. 14.00 - dla Członków Komisji
Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Sprawy rożne.

Godz. 15.00
Tematyka posiedzenia:
Informacja o możliwych rozwiązaniach stosowanych wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Delegacja Powiatu Kozienickiego w Nowym Szpitalu w świeciuSprawa Szpitala Powiatowego w Kozienicach budzi wiele emocji zarówno wśród mieszkańców powiatu kozienickiego, jak i wśród Radnych Rady Powiatu. I nic w tym dziwnego, gdyż jego zadłużenie, przede wszystkim ze względu na niski kontrakt z NFZ, stale rośnie. W tej chwili wynosi już ponad 52 mln zł, dlatego też Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego szukają rozwiązań powyższego problemu. Jednym z nich miałoby być wydzierżawienie szpitala. Najpierw należy jednak rozważyć wszelkie wady i zalety, dlatego też 16 stycznia delegacja Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli: Starosta Andrzej Jung, Małgorzata Siekut, Waldemar Banaś i Emanuel Zawodnik – udała się do Świecia, gdzie w 2005 roku władze Powiatu Świeckiego zdecydowały o przekształceniu Szpitala Powiatowego w spółkę, oddając go w zarządzanie Grupie Nowy Szpital Holding S.A. Rozmowa o doświadczeniach innych samorządów i wizyta w szpitalu pozwolą z pewnością na podjęcie decyzji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 22.01.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.