Aktualności

17 listopada Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki podziękowali za owocną współpracę ppłk Radosławowi Salakowi byłemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Żytkowicach. Ppłk Radosław Salak od 14 listopada pełni funkcję Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Na pamiątkę współpracy wręczył Starostom Medal 100-lecia Służby Więziennej.

17 listopada Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki podziękowali za owocną współpracę ppłk Radosławowi Salakowi byłemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Żytkowicach 17 listopada Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki podziękowali za owocną współpracę ppłk Radosławowi Salakowi byłemu Dyrektorowi Zakładu Karnego w Żytkowicach

17 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, por. Paweł Wójcik z Zakładu Karnego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Nr 1 odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezentyBoże Narodzenie to wyjątkowy czas, na który wszyscy z niecierpliwością czekamy cały rok. To czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich otulają nas swoją intensywnością i pięknem. Niestety nie zawsze i nie każdy doznaje domowego ciepła od swoich najbliższych, stąd też tak bardzo ważne jest, aby w tym szczególnym czasie dzielić się dobrem i życzliwością z innymi, a uszczęśliwianie tych najmłodszych powinno stanowić priorytet wszelkich działań. Dlatego Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach oraz z Zespołem Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach i Zakładem Karnym w Żytkowicach postanowili obdarować Świąteczną Paczką wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA. 17 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, por. Paweł Wójcik z Zakładu Karnego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół Nr 1 odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezenty, wśród których znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze, słodycze, kosmetyki, ubrania, zabawki i wiele innych. Do otwarcia upominków dzieci przystąpiły z wielką radością, zapałem i uroczą niecierpliwością.

 

12 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic.
Przybyłych gości i uczestników wydarzenia powitały Genowefa Puszczecka-Basaj Przewodnicząca Klubu oraz Wiesława Jurkowska Zastępca Przewodniczącej.
Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali natomiast Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, Specjalista ds. Public Relations Koordynator ds. Wolontariatu Enea Wytwarzanie Justyna Tkaczyk-Kurek oraz Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Starostwo Powiatowe w Kozienicach oprócz Starosty i Wicestarosty reprezentowała Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.  Po części oficjalnej nadszedł czas na występy. Wykonawcy prezentowali wyjątkowe polskie kolędy i pastorałki, wprowadzając słuchaczy w świąteczny nastrój. Po występach wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie Genowefa Puszczecka-Basaj Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Jesień” podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XIX Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
Patronat honorowy nad Przeglądem objęli Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski.  Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych.

12 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic 12 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic

11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce, która przeznaczona zostanie pod działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali Adam Struzik i Rafał Rajkowski, Marszałek i Wicemarszałek Województwa, natomiast Powiat Kozienicki Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu. Nieruchomość została nabyta przez Powiat z 50% bonifikatą, czyli za kwotę 60 000 zł.
W związku z Jubileuszem 18 lat pełnienia przez Adama Struzika funkcji Marszałka Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Kozienicki i Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta złożyli Marszałkowi serdeczne gratulacje oraz wyrazy szczególnego uznania za zaangażowanie i niesłabnący zapał w dążeniach Marszałka do rozwoju Województwa Mazowieckiego.

11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce 11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce 11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce

 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. 2019r. Poz. 511, 1571, 1815) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) XVI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.