Aktualności

15 kwietnia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach z inicjatywy Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyli burmistrz gminy Kozienice, wójtowie gmin powiatu. Obecni byli także Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu oraz Roman Wysocki Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Po symbolicznym podzieleniu się jajkiem wszyscy zasiedli do okolicznościowego poczęstunku. Spotkanie stało się również okazją do poruszenia tematów związanych ze współpracą pomiędzy samorządami, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

spotkanie swiat1 spotkanie swiat spotkanie swiat2

 

 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Od lewej Grażyna Mazur, Józef Grzegorz Małaśnicki, Roman Wysocki, Andrzej JungZarząd Powiatu Kozienickiego od 8 kwietnia powierzył zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Kozienicach Romanowi Wysockiemu. Tego dnia nowy Dyrektor wraz ze Starostą Powiatu Kozienickiego Andrzejem Jungiem oraz Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim spotkali się w placówce z kierownikami poszczególnych Oddziałów i działów Szpitala.

 

Roman WysocPracownicy szpitalaki wybrany został na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kozienicach w drodze postępowania konkursowego. Do 29 marca kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu oferty nadesłało 4 kandydatów: Bogusław Budziński, Eligiusz Mich, Andrzej Surowiecki i Roman Wysocki. 3 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Trela - Przewodniczący, Kamil Banaś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech, Waldemar Witkowski, Mirosław Górka stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został Roman Wysocki.