Aktualności

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle. Uczestniczyły w nim władze czterech samorządów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Powiat Kozienicki reprezentowali Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu oraz Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
Nadrzędnym tematem rozmów były sprawy związane z finansowymi aspektami tej ogromnej inwestycji, wkładem własnym Samorządów Powiatu Garwolińskiego i Kozienickiego oraz Gmin Maciejowice i Kozienice.

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle 26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle

Plakat informacyjnyGmina Kozienice
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
29 września (niedziela) 2019 r. o godz. 9.00

Plakat informujący o III forum przedsiębiorczościPowiatowy Urząd Pracy w Kozienicach i Gmina Gniewoszów zapraszają na III Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku w sali konferencyjnej urzędu Gminy w Gniewoszowie, o godzinie 8.30. Uczestniczący w spotkaniu pracodawcy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przekażą najnowsze informacje na temat zmian w prawie.
Serdecznie zapraszamy!

W związku z licznymi przypadkami zwracania się mieszkańców do starosty z wszelkimi problemami dotyczącymi komunikacji publicznej, uprzejmie informujemy:
Kompetencje do organizacji transportu publicznego nie są dane wyłącznie powiatom, posiadają je wszystkie samorządy. Powiaty są odpowiedzialne tylko za przewozy pasażerskie polegające głównie na połączeniu gmin danego powiatu z miastem – siedzibą powiatu. Do realizacji transportu publicznego na obszarze jednej gminy zobowiązane są dane Gminy. Analogicznie województwa załatwiają przewozy wykraczające swym zasięgiem poza granice jednego powiatu. Jeśli w jakiejś miejscowości brak jest komunikacji autobusowej, ale jest taka potrzeba, to zadaniem gminy, na terenie której znajduje się ta miejscowość, jest utworzyć linię komunikacyjną łączącą tę miejscowość z inną (w tej gminie) objętą linią powiatową lub wojewódzką. Taka struktura kompetencyjności uniemożliwia staroście sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie.
Ponadto w sytuacji, gdy linia komunikacyjna jest nierentowna, samorząd który realizuje tę linię może otrzymać za pośrednictwem wojewody częściową rekompensatę, nie więcej niż 1 zł do kilometra przejazdu autobusu. Gminy mają pierwszeństwo przed innymi samorządami w przyznawaniu tych rekompensat.

PISMO PRZEWODNIE

23 września tuż przy przeprawie promowej w miejscowości Antoniówka Świerżowska zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył na ręce Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego promesę, czyli pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy mostu.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, władz samorządów Powiatu Kozienickiego i Garwolińskiego oraz Gmin Kozienice i Maciejowice.
Nowy most na Wiśle wraz z drogami dojazdowym powstanie pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerżami Górnymi. Wniosek do programu Mosty dla Regionów złożył Powiat Garwoliński w porozumieniu z Powiatem Kozienickim przy udziale Gminy Maciejowice i Gminy Kozienice. Przeprawa powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego i drogi powiatowej nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego.
Szacowany koszt budowy mostu to 650 milionów złotych. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to ponad 29 milionów złotych, z czego ponad 23 miliony złotych zostanie sfinansowanych z programu Mosty dla Regionów.
Działania związane z budową przeprawy mostowej zainicjowane zostały w 2016 roku przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga.

23 września tuż przy przeprawie promowej w miejscowości Antoniówka Świerżowska zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył na ręce Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego promesę, czyli pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy mostu 23 września tuż przy przeprawie promowej w miejscowości Antoniówka Świerżowska zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył na ręce Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego promesę, czyli pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy mostu

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawna
bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych