Aktualności

Zaproszenie na koncert kolend GlowaczowPubliczna Szkoła Podstawowa w Brzózie
Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów
- Filia w Brzózie
serdecznie zapraszają na

Koncert kolęd pt. "Maleńka miłość"

ze specjalnym udziałem uczniów
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach

25 stycznia 2019 r. o godz. 16.00
w siedzibie Szkoły

 
 
 
 

Delegaci podczas Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego14 stycznia Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki, jako delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, wziął udział w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego, zorganizowanym przez Zarząd Powiatu w Pruszkowie. W Konwencie oprócz Starostów uczestniczyli również Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego i Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki.

Podczas spotkania wybrany został Zarząd, w skład którego weszli:
Przewodniczący - Marian Niemirski Starosta Przysuski
Zastępcy – Krzysztof Bieńkowski Starosta Przasnyski, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Joanna Porocka-Rak Starosta Ciechanowski

Na kandydata Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich zarekomendowano Mariusza Bieńka Starostę Płockiego i Mirosława Walickiego Starostę Garwolińskiego.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 17.01.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

W dniu 21.01.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie pisma z dnia 18.12.2018 roku.
2. Sprawy różne.

 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marcin Zmitrowicz