Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. 2019r. Poz. 511, 1571, 1815) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) XVI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

10 grudnia w sali konferencyjnej kompleksu Kryształowy Pałacyk w Kozienicach odbyła się konferencja inaugurująca drugą edycję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, projektu "Bliżej samodzielności". Głównym celem i założeniem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 50 uczestników – mieszkańców powiatu kozienickiego, osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mających motywację do rozwoju kompetencji oraz podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, a czas jego realizacji to okres od 01.09.2019 r. do 30. 06. 2022 r.

10 grudnia w sali konferencyjnej kompleksu Kryształowy Pałacyk w Kozienicach odbyła się  konferencja inaugurujaca drugą edycję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, projektu "Bliżej samodzielności" 10 grudnia w sali konferencyjnej kompleksu Kryształowy Pałacyk w Kozienicach odbyła się  konferencja inaugurujaca drugą edycję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, projektu "Bliżej samodzielności"

 

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 13.12.2019 r. (piątek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

10 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków z terenu powiatu kozienickiego, ich rodzin i opiekunów.
Przybyłych tego dnia, wśród których obecni byli m.in. Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice oraz Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, powitała Teresa Żuchowska.
Tego dnia wypowiedzianych zostało wiele ciepłych, pełnych sympatii i wzajemnej życzliwości słów i życzeń.
Po połamaniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu zastawionego tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.

10 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków z terenu powiatu kozienickiego, ich rodzin i opiekunów 10 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków z terenu powiatu kozienickiego, ich rodzin i opiekunów