Aktualności

6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości. Głównym punktem obrad było wręczenie nominacji do Rady, które na ręce 18 przedstawicieli przedsiębiorstw, działających na terenie powiatu kozienickiego, wręczyli Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Krzysztof Stalmach Koordynator Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości z ramienia Starostwa Powiatowego. Podczas posiedzenia wybrane zostało również Prezydium Rady, którego skład przedstawia się następująco: Renata Wołos, Jakub Kowalski, Mirosław Sekuła, Rajmund Szewczyk, Adam Jędrzejczyk oraz Grzegorz Ośka.
Dalsza część obrad dotyczyła planów zorganizowania konferencji w celu zapoznania się z ofertą EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowany termin konferencji ustalony został wstępnie na połowę stycznia 2020 roku.

6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości

470 lat lokacji Kozienic plakatTowarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
Gmina Kozienice
mają zaszczyt zaprosić

na sesję popularno-naukową
z okazji 470. lecia nadania praw miejskich Kozienicom

Niniejszym powiadamiamy, że rzeczone wydarzenie odbędzie się 14 grudnia roku Pańskiego 2019, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Zaś jego początek wyznaczono na godzinę punkt 15.00.

 

Plakat informacyjnyWyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramacvh Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące, rozpoczęte 17 września, a zakończone 15 listopada, prace przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów. Podczas spotkania Maciej Brzeski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawił krótką prezentację z działań, jakie zostały przeprowadzone w celu zabezpieczenia wału.
W wydarzeniu wzięli udział Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, Radni Rady Gminy Gniewoszów z Przewodniczącym Maciejem Baranem oraz mieszkańcy Regowa Starego i okolic.

5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące, rozpoczęte 17 września, a zakończone 15 listopada, prace przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów. 5 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące, rozpoczęte 17 września, a zakończone 15 listopada, prace przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów.

 

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach od 02.12.2019 r. (poniedziałek) do 06.12.2019 r. (piątek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.