Aktualności

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu - „Łączy nas Mazowsze” – chcemy nie tylko promować Markę Mazowsze, ale wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej. Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.
Nabór prac potrwa do 31 lipca br.
Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze 5 zwycięskich fotografii, a laureaci otrzymają nagrody. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata Konkursu publiczności.

logo projektu

Powiat Kozienicki pozyskał 79 814,70 zł na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014-2020.

W ramach dofinansowania zostały zakupione laptopy oraz tablety, które mają być używane do nauki w modelu zdalnym dla uczniów i nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki.
Uzyskane wsparcie zostało przeznaczone na zakup 29 laptopów i 11 tabletów wraz z oprogramowaniem, które będą przekazane do następujących placówek:
1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
2. Zespołu Szkół Nr1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
3. Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Opactwie.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację nauki zdalnej.

Promocja projektu

Gniewoszówmammografia 2020LUX MED wznawia wykonywanie bezpłatnych badań mammograficznych, finansowanych przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.
W pracowni będą mogły jednocześnie przebywać tylko trzy Panie, co zapewnia możliwość utrzymania dystansu 2 metrów. Przed badaniem pracownicy medyczni zmierzą Paniom temperaturę i poproszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań będą także środki do dezynfekcji rąk.
Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

14 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu.
Reprezentowany przez Dyrektora Macieja Brzeskiego, Cezarego Majcherskiego oraz kierownik Nadzoru Wodnego w Kozienicach Annę Gałązkiewicz.
Spotkanie dotyczyło działań zmierzających do ograniczenia skutków suszy,wypracowania wspólnych wniosków oraz rozwiązań pozwalających na realną walkę z tym problemem.
Jako pierwszy zabrał głos Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, który wraz z wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim przywitał wszystkich uczestników konferencji.

14 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu 14 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu 14 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
dr Jarosław Szarek
na zaszczyt zaprosić
na uroczyste otwarcie wystawy

TU RODZIŁA SIĘ SOLIDARNOŚĆ
21 lipca 2020 r., godz. 12.00

Kozienice, plac przy Pomniku Niepodległości (róg ul. Warszawskiej i Sportowej)
Wystawa będzie prezentowana do 13 sierpnia 2020 r.

ZAPROSZENIE