Aktualności

Od dnia 20 maja 2020 roku. w Laboratorium Analitycznym Centralnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach, każdy będzie mógł wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) Od dnia 20 maja 2020 roku. w Laboratorium Analitycznym Centralnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach, każdy będzie mógł wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem 2(SARS-CoV-2). Test jest testem pomocniczym w określeniu reakcji immunologicznej na SARS-CoV-2

Koszt badania wynosi 80 zł.

Punkt pobrań w LAC czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00
sobota 8:00-10:00

 Badania można wykonać będąc przynajmniej dwie godziny po posiłku.
Niezbędne informacje można uzyskać pod nr. tel. (48) 67 97 152

19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, przekazały na ręce ratowników medycznych pracujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Kozienicach, upominki w postaci produktów kosmetycznych.
Przedsięwzięcie to organizowane przez Zarząd Główny PCK w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Ma na celu wyrażenie wielkiego uznania, szczerych podziękowań i głębokiego szacunku dla wszystkich ratowników medycznych, którzy w dobie koronawirusa niosą pomoc drugiemu człowiekowi, często ryzykując własnym zdrowiem i życiem.
Dziękujemy!!

19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, przekazały na ręce ratowników medycznych pracujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Kozienicach, upominki w postaci produktów kosmetycznych 19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, przekazały na ręce ratowników medycznych pracujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Kozienicach, upominki w postaci produktów kosmetycznych

Człowiek nie może być tylko wychowywany.
Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.
Jan Paweł II

18 maja, w 100. rocznicę narodzin Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II, delegacje samorządów: Powiatu Kozienickiego z Andrzejem Jungiem, Józefem Grzegorzem Małaśnickim Starostą i Wicestarostą Powiatu na czele, Gminy Kozienice z Rafałem Suchermanem Przewodniczącym Rady Miejskiej, Piotrem Kozłowskim i Mirosławem Pułkowskim Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza Gminy Kozienice oraz delegacja przedstawicieli Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" w Radzie Miejskiej w Kozienicach z Arturem Materą Przewodniczącym Zarządu Powiatowego PIS w Kozienicach, złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem papieskim przy Kościele Św. Krzyża. W imieniu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach kwiaty złożył dyrektor Tomasz Trela. Hołd Papieżowi Polakowi złożyli także ks. dziekan Władysław Sarwa proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach oraz ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki proboszcz parafii pw. Św. Krzyża, którzy odmówili również modlitwę okolicznościową w intencji Jana Pawła II. Nie zabrakło również zniczy zapalonych przez mieszkańców Kozienic i okolic.

100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, zgodnie z naszymi założeniami wznowiliśmy realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Pamiętajmy, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych.
Od dnia 13 maja 2020 r. przyjmujemy chorych do Oddziału Zakaźnego, a od 18 maja 2020 roku wznawiamy przyjęcia do Oddziału Otolaryngologii.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz wykonywanie badań w Pracowniach Diagnostycznych odbywa się na zasadach podanych w komunikacie z dnia 05 maja 2020 roku.

PFRON wersja podstawowa RGB 01Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości skorzystania z programów finansowanych z PFRON dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Kozienickiego:
• Moduł I „Aktywny samorząd” likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
• Moduł II „Aktywny samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Terminy przyjmowania wniosków:
Moduł I od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.;
Moduł II do 10.10.2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
• Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Termin przyjmowania wniosków od 10.04.2020 r. do dnia 04.09.2020 r.