Aktualności

W imieniu Przewodniczącego Komisji Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego:

  • w dniu 27.05.2019 r. (poniedziałek ) godz. 14.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
  • w dniu 29.05.2019 r. (środa) godz. 14.00 Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach

 

Działania związane z budową przeprawy mostowej, zainicjowane w 2016 roku przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga przynoszą efekty! Wniosek ws. budowy mostu na rzece Wiśle w okolicy Świerży Górnych i Antoniówki Świerżowskiej, złożony przez samorządy Powiatu Garwolińskiego – Lidera projektu, Powiatu Kozienickiego, Gminy Maciejowice i Gminy Kozienice został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i może otrzymać dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji, o czym we wtorek 21 maja poinformował Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. Wnioskowana kwota to ponad 23 mln zł, a całkowity koszt przygotowania dokumentacji to suma prawie 32 mln zł.

Więcej informacji znaleźć można w materiale TVP3, który opublikowany został w Kurierze Warszawy i Mazowsza.
Poniżej link do materiału:
https://warszawa.tvp.pl/42730268/nowy-most-przez-wisle-z-pozytywna-ocena-resortu-inwestycji-i-rozwoju

21 maja w auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbył się Dzień Kierbedziów – Święto Bibliotekarzy i Bibliotek. Podczas uroczystości wręczone zostały Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej" przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z przyjemnością informujemy, że Odznakę tę w br. otrzymały również 4 bibliotekarki z terenu powiatu kozienickiego: Bogumiła Bocian pracująca w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice, Elżbieta Kalbarczyk kustosz Biblioteki Publicznej Gminy Sieciechów, Małgorzata Skierniewska kustosz filii w Brzózie Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów oraz Anna Łepecka starszy kustosz Filii w Brzeźnicy Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.
Odznaki, zasłużonym bibliotekarkom z powiatu kozienickiego, wręczał: dr Michał Strąk Dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w asyście delegacji z terenu powiatu kozienickiego, w skład której weszły: Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice oraz Elżbieta Stąpór Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego - Biblioteki Powiatowej.

W auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbył się Dzień Kierbedziów – Święto Bibliotekarzy i Bibliotek Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej "
 
 
 
 

Spotkanie zorganizowane w celu podpisania porozumienia o utworzeniu partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”20 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie zorganizowane w celu podpisania porozumienia o utworzeniu partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”.
Wśród partnerów znaleźli się: Powiat Kozienicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, Gmina Kozienice, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”, Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Gmina Garbatka-Letnisko, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisku. Jak zapewnił Wojciech Jabłoński z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej do partnerstwa mogą nadal przystąpić również inne organizacje. Porozumienie ze strony Powiatu Kozienickiego podpisali Andrzej Jung Starosta Kozienicki oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta.
Podczas spotkania wybrany został również Lider porozumienia, którym została Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego.
Kolejne spotkanie, podczas którego omówiony zostanie m.in. ramowy plan pracy partnerstwa, odbędzie się 27 maja, również w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu kozienickiego15 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu kozienickiego. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga i miało na celu poznanie problemów i oczekiwań przedstawicieli firm w stosunku do Powiatu.
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego planowane jest powołanie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości. Jej zadaniem miałaby być przede wszystkim współpraca z Zarządem Powiatu przy tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a także aktywizacji gospodarczej powiatu oraz promocji i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, monitorowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących sfery gospodarczej, współorganizacja konferencji tematycznych i eventów. Przedsiębiorcy wyrazili zainteresowanie powyższą inicjatywą.
Podczas spotkania poruszony został także temat trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego. Dyrektor placówki Roman Wysocki stwierdził, że utworzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości pomóc może także w rozwiązywaniu problemów szpitala. Przedstawiciele firm wyrazili opinię, że prawidłowe funkcjonowanie szpitala w znaczny sposób przyczynia się także do bezpiecznego prosperowania przedsiębiorstw.
Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w czerwcu.