Aktualności

Uczniowie z polsko-francuskiej wymiany młodzieży organizowanej w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach2 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach gościli uczniowie z polsko-francuskiej wymiany młodzieży organizowanej w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. W spotkaniu udział wzięli Starosta Andrzej Jung, Dyrektor szkoły Ryszard Zając, Wicedyrektor Paweł Boryczka oraz grupa 11 uczniów z Francji wraz z opiekunami. Podczas spotkania Starosta udzielał informacji na temat powiatu kozienickiego, największych przedsiębiorstw w powiecie oraz o miejscach kultury i sportu. Na uczestników czekał słodki poczęstunek, a także drobne upominki.
Program polsko-francuskiej wymiany młodzieży został zorganizowany w Zespole Szkół już po raz czwarty. Uczestnicy projektu będą gościć w szkole do 5 kwietnia. W tym czasie zaplanowano dla młodzieży warsztaty, zwiedzanie regionu, wizytę w stolicy oraz wiele innych atrakcji. Udział w projekcie pozwala poznać różne programy nauczania i kulturę innych krajów, a także pomaga w przełamaniu barier językowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.
Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału w Warszawie. W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

PLAKAT

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie na ogródki działkowe to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie blisko 80 mln zł. Nabory ruszają już w kwietniu. Dziś o programach wsparcia mówili w Radomiu wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Leszek Przybytniak radny województwa, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 

Medalistki XV Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kozienickiego1 kwietnia uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie i jednocześnie medalistki XV Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi gościły na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kozienickiego. Magdalena Czerwiec reprezentowała Polskę w badmintonie i zdobyła dwa srebrne medale: w grze pojedynczej i grze mikstowej. Natomiast drużyna piłki nożnej, w składzie której znalazły się Klaudia Starzyk, Katarzyna Starzyk i Marta Wójcik zdobyła złoty medal.
Podczas spotkania zarówno zawodniczkom, trenerowi, jak również Pani Dyrektor wręczone zostały dyplomy uznania oraz upominki.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta i Wicestarosta Kozienicki, Członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.

 
 
 
 

29 marca o godz. 13:00 upłynął termin składania ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Wpłynęły 4 oferty. W środę 3 kwietnia Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu, powołana Uchwałą Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 6 marca 2019 r., przystąpi do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur.