Aktualności

WSPARCIE DLA MAŁEGO KAZIA22 grudnia 2020 r. u 3-letniego Kazia – mieszkańca Kozienic, rozpoznano rozlany nowotwór złośliwy pnia mózgu- Glioblastoma- nieoperacyjny. Lekarze zaoferowali tylko radioterapię. Rokowania - w najbardziej optymistycznej wersji - 2%, statystycznie dziecko ma od 3 do 6 miesięcy życia. Rodzice oraz przyjaciele Kazia szukają wszelkich możliwości leczenia chłopca zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, jednak jest to bardzo kosztowne. Przyłączmy się do walki o zdrowie i życie Kazia.
Poniżej znajduje się link do zbiórki pieniędzy na leczenie chłopca
https://zrzutka.pl/p569x7

30 grudnia odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji30 grudnia odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021, Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2021 rok. Spośród 19 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 Radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2021 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=0M_rpwGNHhU

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na skrócony czas pracy Banku Pekao S.A. Oddział w Kozienicach, kasa w Urzędzie Starostwa będzie czynna do godziny 12.30. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.