Aktualności

CYTOLCentrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

zaprasza do udziału

w Akcji Profilaktycznej z okazji Dnia Matki pod hasłem
ZDROWSZA – PIĘKNIEJSZA

24.05.2014 r (sobota)
w godz. 9:00 – 15:00

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K.Roentgena5, Warszawa

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  zwołuję na dzień 28 maja 2014 r. (środa) XLII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

ak pomnik

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

zwraca się z goracą prośbą o wsparcie budowy Pomnika Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego "Jodła". W skład Okręgu "Jodła" w czasie wojny wchodziły m.in tereny powiatu kozienickiego, czyli Obwód AK Kozienice.

Pomnik zlokalizowany zostanie na skwerze przy ul. Żeromskiego i Niedziałkowskiego w Radomiu.