Aktualności

szpitalkozienice logoBiorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację, związaną z pandemią koronawirusa, personel oddziału zakaźnego kozienickiego szpitala zwraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, osób prywatnych, przedsiębiorców i zakładów pracy o pomoc w zaopatrzeniu oddziału w środki i materiały niezbędne, konieczne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oddziału.
Przede wszystkim potrzebne są:
- maski ochronne 3-go typu dla zarażonych pacjentów
- rękawice ochronne z długim mankietem
- środki dezynfekujące
- urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania Ultra Spray, którego koszt wynosi ok. 20 tysięcy złotych
Osobą do kontaktu ze strony SPZZOZ jest lek. Elżbieta Kalin - Lekarz kierujący Oddziałem Zakaźnym, nr telefonu: 887 185 999.
Przypominamy, iż wsparcia można dokonać również dokonując wpłaty na konto Fundacji „Zdrowe Dziecko” w Kozienicach na rachunek bankowy 85 1240 5862 1111 0000 5102 5807 z dopiskiem Szpital Powiatowy.

szpitalkozienice logoNastał dla nas wszystkich trudny czas... Apelujemy o zachowanie zasad profilaktyki, ale i o zdrowy rozsądek. Jesteśmy rzecz jasna do dyspozycji mieszkańców Powiatu Kozienickiego, ale prosimy też o zachowanie spokoju, bo panika jest jednym z naszych największych wrogów... Być może równie silnym jak sam wirus!
Oddział zakaźny szpitala w Kozienicach znajduje się w odrębnym budynku w kompleksie szpitala i obecnie rozmieszczony jest na dwóch piętrach. Do niedawna na pierwszym byli tylko pacjenci poddawani obserwacji w kierunku infekcji, czekający na wyniki testów przeprowadzanych w Warszawie. Na parterze zaś mieliśmy pacjentów z potwierdzoną infekcją i chorobą COVID-19. Sytuacja ta uległa jednak zmianie i obecnie także pierwsze piętro zapełniane jest chorymi z potwierdzoną infekcją, których łącznie, na dzień 10 kwietnia, mamy dziewiętnastu.

przekazanie enea 1przekazanie enea 29 kwietnia Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., na prośbę Starosty Kozienickiego przekazała biurka, krzesła i ławy dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Zwiększone zapotrzebowanie na powyższe meble wynikało z przyjęcia nowych osób do personelu medycznego Oddziału Zakaźnego. Dostarczenie ww. przedmiotów nadzorował Wiceprezes ds. Pracowniczych Enea Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz.
Za przekazane meble podziękowała Ordynator Oddziału Zakaźnego SP ZZOZ w Kozienicach lek. Elżbieta Kalin.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

szpitalkozienice logoSZANOWNI PAŃSTWO,
Bardzo dziękujemy za wszelką okazaną nam pomoc.
"Każda pomoc jest cenna"
W imieniu własnym oraz Pracowników SP ZZOZ w Kozienicach pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i okazaną pomoc w tym niezwykle trudnym dla nas czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

8 kwietnia za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kozienicach, do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przekazanych zostało 40 sztuk przyłbic ochronnych. 10 sztuk takich przyłbic trafiło również do Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach. Była to pierwsza partia materiałów ochronnych wykonanych przez młodego inżyniera Marcina Śmietankę, przy wsparciu Esselte Polska Fabryki w Kozienicach, która przekazała plastikowe elementy potrzebne do wykonania przyłbic.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

bitwa pod Molendami 1Bitwa pod Molendami 27 kwietnia 1944 roku pod Molendami oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich stoczyły największą bitwę partyzancką w Obwodzie Kozienickim podczas II wojny światowej. W hołdzie bohaterom, którzy przeciwstawili się hitlerowskiemu najeźdźcy, również w tym roku, tak jak w latach ubiegłych, przedstawiciel Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga zapalił znicz pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie.

LOGO HOSPICJUMStowarzyszenie Kozienickie Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup ozonatora oraz lamp bakteriobójczych dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
Działanie bakteriobójcze ozonatora jest około 50 razy skuteczniejsze od chloru, stąd wykorzystuje się go do dezynfekcji wody pitnej oraz dezynfekcji pomieszczeń z bakterii
i wirusów. Lampy bakteriobójcze nieodwracalnie dezaktywują wirusy i grzyby.

Pomóżmy wspólnie lekarzom, pracownikom służb medycznych oraz pacjentom Oddziału Zakaźnego w Kozienicach w walce z epidemią koronawirusa. Dla wszystkich jest to bardzo trudny okres w życiu, gdyż boimy się o swoje zdrowie i naszych bliskich. Szpitale w całej Polsce borykają się z brakiem wystarczającego wyposażenia oraz podstawowych środków ochrony osobistej. Perspektywa kolejnych tygodni pracy w walce z szybko rosnącą liczbą osób zakażonych COVID 19, bez dostępu do sprzętu ratującego życie, powoduje wielki niepokój i bezradność wśród lekarzy i pielęgniarek naszego szpitala. Dlatego pomóżmy IM WSZYSTKIM i sobie samym!

7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracowników Służby Zdrowia dlatego pamiętajmy o NICH nie tylko przy tej Okazji.

Akcję można wesprzeć wpłacając środki na konto Hospicjum:
nr 29 1240 5862 1111 00108297 6641 – Bank PeKao SA o/Kozienice
z dopiskiem „Zbiórka na rzecz Oddziału Zakaźnego w Kozienicach”.

Hospicjum, jako pierwszy darczyńca, przekazało w ramach tej zbiórki 15 000,00 zł.
Informacje dotyczące aktualnej kwoty zbiórki będą wyświetlane „na pasku” z bieżącymi informacjami w lokalnej telewizji „Kronika Kozienicka”


Z poważaniem
Ks. Tomasz Pastuszka
Prezes Kozienickiego Hospicjum im. Sł. B. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

W tym wyjątkowo trudnym czasie, czasie kiedy wszyscy z trwogą i strachem myślimy o niebezpieczeństwie związanym z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia wydają się być szczególnie istotne i niezmiernie potrzebne.
W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Kozienicach, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wszystkich mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny pragniemy głęboko pokłonić się wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia, szczególnie całemu personelowi Szpitala Powiatowego w Kozienicach, złożyć wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności za pełną poświęcenia służbę na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza w tak trudnym momencie w jakim się obecnie znajdujemy. Dziękujemy za Wasz profesjonalizm, zaangażowanie, Wasze wsparcie i wielką odwagę, jaką każdego dnia wykazujecie narażając niejednokrotnie własne życie. Dziękujemy! Jednocześnie pragniemy Wam i Waszym bliskim złożyć życzenia przede wszystkim, tak cennego obecnie, zdrowia, wytrwałości i wiary w lepsze jutro i w drugiego człowieka.

Andrzej Jung

Starosta Powiatu Kozienickiego

apel do mieszkańców Kozienic o pomocAPEL DO LUDZI DOBREJ WOLI
W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia COVID-19 na terenie całego kraju apelujemy o wszelką pomoc materialną oraz finansową do osób, firm, które mogą wesprzeć naszą placówkę w walce z koronawirusem. Potrzebujemy pilnie niezbędnych materiałów i sprzętu dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego. Na rynku brakuje podstawowych środków ochrony osobistej i dezynfekcji.