Aktualności

12 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic.
Przybyłych gości i uczestników wydarzenia powitali Genowefa Puszczecka-Basaj Przewodnicząca Klubu oraz Wiesława Jurkowska Zastępca Przewodniczącej.
Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali natomiast Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, Specjalista ds. Public Relations Koordynator ds. Wolontariatu Enea Wytwarzanie Justyna Tkaczyk-Kurek oraz Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Po części oficjalnej nadszedł czas na występy. Wykonawcy prezentowali wyjątkowe polskie kolędy i pastorałki, wprowadzając słuchaczy w świąteczny nastrój. Po występach wszystkim uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie Genowefa Puszczecka-Basaj Przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Jesień” podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XIX Przeglądu Kolęd i Pastorałek.
Patronat honorowy nad Przeglądem objęli Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Partnerem wydarzenia była Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych.

12 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic 12 grudnia 2019 r. w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbył się XIX Przegląd Kolęd i Pastorałek Kozienice 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Jesień” z Kozienic

 

11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce, która przeznaczona zostanie pod działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali Adam Struzik i Rafał Rajkowski, Marszałek i Wicemarszałek Województwa, natomiast Powiat Kozienicki Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu. Nieruchomość została nabyta przez Powiat z 50% bonifikatą, czyli za kwotę 60 000 zł.
W związku z Jubileuszem 18 lat pełnienia przez Adama Struzika funkcji Marszałka Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Kozienicki i Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta złożyli Marszałkowi serdeczne gratulacje oraz wyrazy szczególnego uznania za zaangażowanie i niesłabnący zapał w dążeniach Marszałka do rozwoju Województwa Mazowieckiego.

11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce 11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce 11 grudnia w Kancelarii Notarialnej Jarosława Kudły w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego podpisany został akt notarialny dotyczący zakupu przez Powiat Kozienicki od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości w Aleksandrówce

 

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. 2019r. Poz. 511, 1571, 1815) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) XVI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

10 grudnia w sali konferencyjnej kompleksu Kryształowy Pałacyk w Kozienicach odbyła się konferencja inaugurująca drugą edycję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, projektu "Bliżej samodzielności". Głównym celem i założeniem zadania jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 50 uczestników – mieszkańców powiatu kozienickiego, osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mających motywację do rozwoju kompetencji oraz podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy. Partnerem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, a czas jego realizacji to okres od 01.09.2019 r. do 30. 06. 2022 r.

10 grudnia w sali konferencyjnej kompleksu Kryształowy Pałacyk w Kozienicach odbyła się  konferencja inaugurujaca drugą edycję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, projektu "Bliżej samodzielności" 10 grudnia w sali konferencyjnej kompleksu Kryształowy Pałacyk w Kozienicach odbyła się  konferencja inaugurujaca drugą edycję, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, projektu "Bliżej samodzielności"

 

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 13.12.2019 r. (piątek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

10 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków z terenu powiatu kozienickiego, ich rodzin i opiekunów.
Przybyłych tego dnia, wśród których obecni byli m.in. Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice oraz Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, powitała Teresa Żuchowska.
Tego dnia wypowiedzianych zostało wiele ciepłych, pełnych sympatii i wzajemnej życzliwości słów i życzeń.
Po połamaniu się opłatkiem, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu zastawionego tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.

10 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków z terenu powiatu kozienickiego, ich rodzin i opiekunów 10 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin zorganizowało spotkanie opłatkowe dla swoich członków z terenu powiatu kozienickiego, ich rodzin i opiekunów

8 grudnia w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu 150-lecia budowy i konsekracji tej świątyni. Na wstępie jeden z Rycerzy Kolumba, Grzegorz Kocyk, przybliżył historię kościoła. Następnie rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna, której przewodniczył ksiądz Biskup Henryk Tomasik.
W jubileuszowej Mszy Świętej wspólnie z duszpasterzami parafii, wspólnotą parafialną, uczestniczyli także parlamentarzyści, władze Samorządu Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorstw z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Jubileusz stał się okazją do przekazania pamiątkowych darów dla parafii. Delegacja Powiatu Kozienickiego: Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach - ofiarowała pulpit pod mszał, kadzielnicę oraz łódkę, delegacja Gminy Kozienice - kapę liturgiczną, Spółka Enea Wytwarzanie – ikonę Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, Koła Żywego Różańca ofiarowały naczynia liturgiczne, przedstawicielki scholi wręczyły albę liturgiczną, natomiast harcerze komżę. Delegacja Caritas i Hospicjum przekazała mszał rzymski, a przedstawiciele parafii Świętego Krzyża chleb i wino.

8 grudnia w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu 150-lecia budowy i konsekracji tej świątyni 8 grudnia w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu 150-lecia budowy i konsekracji tej świątyni 8 grudnia w Kościele pw. Św. Krzyża w Kozienicach zainaugurowane zostały obchody Jubileuszu 150-lecia budowy i konsekracji tej świątyni

 

 

6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości. Głównym punktem obrad było wręczenie nominacji do Rady, które na ręce 18 przedstawicieli przedsiębiorstw, działających na terenie powiatu kozienickiego, wręczyli Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Krzysztof Stalmach Koordynator Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości z ramienia Starostwa Powiatowego. Podczas posiedzenia wybrane zostało również Prezydium Rady, którego skład przedstawia się następująco: Renata Wołos, Jakub Kowalski, Mirosław Sekuła, Rajmund Szewczyk, Adam Jędrzejczyk oraz Grzegorz Ośka.
Dalsza część obrad dotyczyła planów zorganizowania konferencji w celu zapoznania się z ofertą EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowany termin konferencji ustalony został wstępnie na połowę stycznia 2020 roku.

6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Przedsiębiorczości

470 lat lokacji Kozienic plakatTowarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej
Gmina Kozienice
mają zaszczyt zaprosić

na sesję popularno-naukową
z okazji 470. lecia nadania praw miejskich Kozienicom

Niniejszym powiadamiamy, że rzeczone wydarzenie odbędzie się 14 grudnia roku Pańskiego 2019, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Zaś jego początek wyznaczono na godzinę punkt 15.00.