Aktualności

STANY 2014Ochotnicza Straż Pożarna w Stani­sła­wicach

Kozie­nickie Stowa­rzy­szenie Rekon­strukcji Histo­rycznych 

Sołectwo Stani­sławice

przy współpracy

Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice

zapraszają 3 sierpnia (niedziela) br.

na uroczy­stości upamięt­niające

70. rocznicę masowego wywozu miesz­kańców Stani­sławic na roboty przymusowe do Niemiec

 

Czytaj więcej...

plenergarbatkaMiędzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby

PUSZCZA KOZIENICKA

INSPIRACJE GARBATKA-LETNISKO 2014

15.07 - 2.08

 

WERNISAŻ WYSTAWY

17.00, 2 SIERPNIA 2014

Szkoła Drzewna

dni garbatki2014Wójt Gminy oraz Rada Gminy Garbatka-Letnisko

 

serdecznie zapraszają na

 

XXXII DNI GARBATKI

19-20 lipca 2014 r. - G.O.W. POLANKA

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości informuje, że z dniem 12 lipca 2014 r.  w związku z wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązywać będą nowe zasady ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

logosy

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt POKL.07.02.01-14-039/14"Walka z wykluczeniem społecznym i zawodowym w ramach utworzonego w Kozienicach KIS"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OGORZwiązek Producentów Rolnych w Kozienicach

Powiat Kozienicki

Gmina Kozienice

zapraszają na

XI KOZIENICKI DZIEŃ OGÓRKA - POWIŚLE 2014

6 lipca 2014 r. Piotrkowice

vfestiwalKlub Jeździecki „SKARB" Kozienice przy Stadninie Koni Kozienice

Stadnina Koni Kozienice

zapraszają na

V Kozienicki Festiwal Jeździecki
Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody,
który odbędzie się w dniach 28-29 czerwca br. na terenie kozienickiej stadniny koni

 

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdp
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

26.05.2018
Rozstrzygnięcie konkursu PEJZAŻ
27.05.2018
Spotkanie literackie WITRYNA
Sala wystawowa Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach (ul. Warszawska 29)
02.06.2018 25.06 2018
DZIEŃ PUSZCZY KOZIENICKIEJ - LETNIE GRANIE RADIA DLA CIEBIE
Ośrodek Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30)
07.06.2018
Spektakl baletowy „Korsarz”
Sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych