Aktualności

6 marca odbyła się VI Sesja (Nadzwyczajna) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji.
Po rozpoczęciu obrad i stwierdzeniu quorum Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W skład Komisji weszli: Kamil Banaś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech, Tomasz Trela, Waldemar Witkowski – jako przedstawiciele podmiotu tworzącego oraz Mirosław Górka jako Przedstawiciel Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Przewodniczącym Komisji został Tomasz Trela.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 05.03.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 19 ust. 4 Statutu Powiatu Kozienickiego zwołuję VI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji na dzień 6 marca 2019 r. (środa) godzina 15.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kozienickiego!

Tematyka Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z uwagi na najwyższą w historii funkcjonowania szpitala stratę finansową wynoszącą około 9 mln złotych za rok 2018, od początku tego roku jest głównym tematem na posiedzeniach Zarządu Powiatu, Komisji Rady Powiatu i podczas obrad Sesji Rady Powiatu Kozienickiego. Omawiana jest również podczas różnego rodzaju spotkań z dyrekcją szpitala, związkami zawodowymi działającymi przy SPZZOZ w Kozienicach, samorządami gmin powiatu kozienickiego oraz mieszkańcami naszego powiatu.
Władze Powiatu Kozienickiego, szukając najwłaściwszych, sprawdzonych rozwiązań wyprowadzenia szpitala z bardzo trudnej sytuacji finansowej oraz sprawnego zarządzania szpitalem w przyszłości, zorganizowały kilka wyjazdów delegacji Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli przede wszystkim Radni Rady Powiatu Kozienickiego.

 

 

Plakat informacyjny Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"Zapraszamy
na

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

uroczysta Msza Święta odbędzie się 02.03.2019 r. o godz. 12.00
w Kościele Św. Józefa, ul. Konstytucji 3-go Maja 37 w Kozienicach

 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 28.02.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

  • Dzięki nowej usłudze E-PIT już od 15 lutego urzędy skarbowe automatycznie przygotują i udostępnią roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiadają.
  • Każdy Podatnik samodzielnie może wybrać czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 25 lutego 2019r. (poniedziałek) V Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.