Aktualności

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 18.02.2019 r. /poniedziałek/ o godz.15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

od prawej Andrzej Jung Starosta Kozienicki,Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta orza Anna Grzesik Dyrektorka SOSW w Opactwie11 lutego przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się uroczyste przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Opactwie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Klucze do pojazdu, na ręce dyrektor Ośrodka Anny Grzesik, wręczyli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta.
Koszt zakupu 9-osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie
wyniósł 116.670,00 zł. z czego udział środków własnych Powiatu wyniósł 36.670,00 zł, natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował zakup kwotą w wysokości 80.000,00 zł.

 

Wizyta w szpitalu w AugustowieSzpital może funkcjonować jako Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – trzeba jednak szukać bardzo dużych oszczędności w kosztach pracy – takie stwierdzenie Dyrekcji Szpitala w Augustowie usłyszeli uczestnicy delegacji Powiatu Kozienickiego, którzy wybrali się 7 lutego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie w województwie podlaskim.

Na Mazowszu trwa ostatni nabór wniosków o granty w programie „Ja w internecie”!

Do tej pory skorzystało z nich 78 gmin. Teraz szansa dla kolejnych miejscowości w regionie! Wnioski w naborze otwartym będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia, a dotacje przyznawane do chwili wyczerpania środków grantowych. Gminy biorące udział w programie mogą otrzymać do 150 tysięcy złotych na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców (w tym na zakup komputerów), dofinansowanie wynosi 100 procent, nie jest potrzebny wkład własny.

W programie „Ja w internecie”, w I obszarze konkursowym (tj. w województwie mazowieckim) przeszkolimy łącznie 14 650 mieszkańców. Kwota przeznaczona na działania szkoleniowe w tym województwie wynosi 8 204 000 zł.

Więcej w załączonej informacji prasowej

Szkolenie pt Portret Dziecka z FAS4 lutego w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach odbyło się szkolenie pt. „ Portret Dziecka z FAS- poalkoholowe uszkodzenie płodu jako czynnik ryzyka przemocy” zorganizowane przez PCPR w Kozienicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział w Radomiu.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor PCPR w Kozienicach Pan Marcin Styś powitaniem przybyłych gości oraz krótkim wystąpieniem dotyczącym tematyki szkolenia .
Wykład poprowadziła psycholog WOA w Radomiu – Pani Małgorzata Jamka przybliżając uczestnikom problematykę zagrożeń i mechanizmów związanych z poalkoholowymi uszkodzeniami płodu .
W szkoleniu licznie wzięły udział rodziny zastępcze, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów wspierających rodziny i dzieci z terenu powiatu kozienickiego.
Uczestnikom przekazano materiały dotyczące omawianych zagadnień.

wstążka żałobnaZ wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2019 r. w wieku 64 lat zmarł Mirosław Markiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w latach 1993 – 2000.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, po czym nastąpi odprowadzenie Śp. Mirosława Markiewicza na cmentarz parafialny.

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego.