Aktualności

28 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, którego tematyką było przekazanie informacji o możliwych rozwiązaniach stosowanych wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
W spotkaniu uczestniczył dr n. med. Robert Gajda, który od 2015 roku zarządza Szpitalem Powiatowym w Pułtusku. Zapoznał on zebranych z sytuacją Szpitala w 2015 roku, a także opowiedział o inwestycjach i projektach, które zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat.
Robert Gajda prezentował także materiały multimedialne dotyczące placówki oraz relacje telewizyjne.
O rozwoju Szpitala Powiatowego w Pułtusku w materiałach informacyjnych Kuriera Mazowieckiego wypowiadali się m.in. Henryk Kowalczyk Minister, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl obejrzeć będzie można pełną relację z posiedzenia Komisji.

Poniżej prezentujemy materiały filmowe Kuriera Mazowieckiego:

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,1432, 2500) zwołuję na dzień 30 stycznia 2019r. (środa) IV Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Oświadczenie w sprawie szpitalaW związku z listem pracowników Szpitala Powiatowego w Kozienicach wystosowanym do mieszkańców powiatu kozienickiego oraz wieloma pytaniami i obawami dotyczącymi sytuacji finansowej szpitala, Zarząd Powiatu Kozienickiego oświadcza, że w trosce o dobro pacjentów podejmuje rozmowy i działania mające na celu zapewnienie należytego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kozienickiego.
W związku z tym szukamy rozwiązań, dzięki którym powyższa sytuacja uległaby znaczącej poprawie. Rozmawiamy zarówno o możliwościach dzierżawy, przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego, jak i o innych rozwiązaniach. W tym celu przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu odbywają spotkania w Szpitalach oraz Powiatach, które do niedawna miały podobną sytuację. Informacje o przebiegu tych wizyt na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat”.
Oświadczamy, że wszelkie działania, jakie podejmujemy podyktowane są jedynie dobrem pacjentów kozienickiego szpitala. Decyzja o dalszym losie szpitala podjęta zostanie przez wszystkich Radnych Rady Powiatu Kozienickiego, dlatego też zależy nam na tym, by była ona przemyślana, rozsądna i odpowiedzialna.

 
 
 
 

Delegacja Powiatu Kozienickiego w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku23 stycznia delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Waldemar Witkowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego, Waldemar Banaś i Małgorzata Siekut członkowie Zarządu Powiatu oraz Emanuel Zawodnik Radny Rady Powiatu Kozienickiego, wybrała się z kolei do Szpitala Powiatowego w Pułtusku, który od 2015 roku prowadzony jest przez dr n. med. Roberta Gajdę.
Na miejscu spotkali się zarówno z Dyrektorem Szpitala, jak i Starostą Powiatu Pułtuskiego Janem Zalewskim oraz Wicestarostą Beatą Jóźwiak. Samorządowcy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z problemami finansowymi Szpitala.

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

spotkanie dotyczące możliwości budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle, łączącej powiat kozienicki z powiatem garwolińskim24 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne spotkanie dotyczące możliwości budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle, łączącej powiat kozienicki z powiatem garwolińskim.
W spotkaniu uczestniczyli Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Tomasz Lewandowski z Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Zbigniew Ostrowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, władze samorządów powiatu kozienickiego i garwolińskiego, samorządów gmin Kozienice i Maciejowice, dyrektorzy Zarządów Dróg Powiatowych w Garwolinie i Kozienicach oraz przedstawiciele Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Radomiu i Stanowiska ds. Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Podczas spotkania poruszone zostały m.in. kwestie związane z partycypacją Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu budowy mostu, którego koszt szacuje się na około 1 mld złotych.
Kolejne spotkanie w sprawie budowy mostu w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, zaplanowane jest na luty, tym razem na terenie powiatu garwolińskiego.

Materiał filmowy z w/w wydarzenia dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl: https://www.youtube.com/user/powiatkozienice.

W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Paweł Węgrzycki i Małgorzata Sekuła Kierownik i inspektor Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SPZZOZ w Kozienicach22 stycznia w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na realizację projektu „Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach”. Podpisania umowy dokonali Jarosław Pawlik Dyrektor kozienickiego szpitala oraz Krystian Eliasz Dyrektor Techniczny Top Energy S. A. Sp. K. - firmy, która realizować będzie projekt.
W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Paweł Węgrzycki i Małgorzata Sekuła Kierownik i inspektor Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia SPZZOZ w Kozienicach.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych, składające się z dwóch części:

Godz. 14.00 - dla Członków Komisji
Tematyka posiedzenia:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Sprawy rożne.

Godz. 15.00
Tematyka posiedzenia:
Informacja o możliwych rozwiązaniach stosowanych wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Delegacja Powiatu Kozienickiego w Nowym Szpitalu w świeciuSprawa Szpitala Powiatowego w Kozienicach budzi wiele emocji zarówno wśród mieszkańców powiatu kozienickiego, jak i wśród Radnych Rady Powiatu. I nic w tym dziwnego, gdyż jego zadłużenie, przede wszystkim ze względu na niski kontrakt z NFZ, stale rośnie. W tej chwili wynosi już ponad 52 mln zł, dlatego też Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego szukają rozwiązań powyższego problemu. Jednym z nich miałoby być wydzierżawienie szpitala. Najpierw należy jednak rozważyć wszelkie wady i zalety, dlatego też 16 stycznia delegacja Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli: Starosta Andrzej Jung, Małgorzata Siekut, Waldemar Banaś i Emanuel Zawodnik – udała się do Świecia, gdzie w 2005 roku władze Powiatu Świeckiego zdecydowały o przekształceniu Szpitala Powiatowego w spółkę, oddając go w zarządzanie Grupie Nowy Szpital Holding S.A. Rozmowa o doświadczeniach innych samorządów i wizyta w szpitalu pozwolą z pewnością na podjęcie decyzji.