Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 22.01.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Zaproszenie na koncert kolend GlowaczowPubliczna Szkoła Podstawowa w Brzózie
Biblioteka Publiczna Gminy Głowaczów
- Filia w Brzózie
serdecznie zapraszają na

Koncert kolęd pt. "Maleńka miłość"

ze specjalnym udziałem uczniów
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach

25 stycznia 2019 r. o godz. 16.00
w siedzibie Szkoły

 
 
 
 

Delegaci podczas Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego14 stycznia Wicestarosta Powiatu Kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki, jako delegat na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, wziął udział w Konwencie Powiatów Województwa Mazowieckiego, zorganizowanym przez Zarząd Powiatu w Pruszkowie. W Konwencie oprócz Starostów uczestniczyli również Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego i Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki.

Podczas spotkania wybrany został Zarząd, w skład którego weszli:
Przewodniczący - Marian Niemirski Starosta Przysuski
Zastępcy – Krzysztof Bieńkowski Starosta Przasnyski, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Joanna Porocka-Rak Starosta Ciechanowski

Na kandydata Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich zarekomendowano Mariusza Bieńka Starostę Płockiego i Mirosława Walickiego Starostę Garwolińskiego.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 17.01.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

W dniu 21.01.2019 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie pisma z dnia 18.12.2018 roku.
2. Sprawy różne.

 Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marcin Zmitrowicz

Starosta powiatu kozienickiego informuje, że zgodnie z ustawą od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne są zgodnie z załączonym harmonogramem.
Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu:
48 611-73-48 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-14.30
piątek w godzinach 8.00-12.30

• Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
• Porady odbywają się co 45 minut
• Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Budynek SPZZOZ w Kozienicach7 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego. Tematyką spotkania było udzielenie informacji n/t rozwiązań stosowanych w Polsce wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Kozienicki, Radni Rady Powiatu Kozienickiego, Dyrekcja Szpitala, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Kozienicach, pracownicy szpitala oraz przedstawiciele Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Na zdjęciu od lewej Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta kozienicki, Krystyna Wilkowska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Andrzej Jung starosta kozienicki8 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego Krystyna Wilkowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach otrzymała z rąk Andrzeja Junga Starosty Powiatu Kozienickiego, akt powołania do pełnienia tej funkcji na kolejne pięć lat. W spotkaniu uczestniczył również Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu. Krystyna Wilkowska z Inspektoratem w Kozienicach związana jest już blisko 30 lat, w tym od pięciu lat jako dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Życzymy dalszych sukcesów na tym stanowisku.