Aktualności

21 maja oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w miejscowości Wola Klasztorna, na terenie gminy Sieciechów. Koszt inwestycji wyniósł 200 tysięcy złotych i współfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego – 150 tysięcy złotych oraz gminy Sieciechów – 50 tysięcy złotych. Zadanie objęło odcinek o długości 455,50 mb.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Jacek Śmietanka - Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Tomasz Dróżdż – Członkowie Komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, Barbara Czerska Radna Rady Gminy Sieciechów oraz Janusz Wójcik kierownik budowy i Jakub Siedlecki przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki - wykonawcy inwestycji.

chodnikwol 21 maja oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w miejscowości Wola Klasztorna, na terenie gminy Sieciechów 21 maja oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w miejscowości Wola Klasztorna, na terenie gminy Sieciechów

 

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. Poz. 511, 1571 i 1815) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 27 maja 2020 r. (środa) XXI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 21.05. - 31.05.2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie udzielał porad.

Od dnia 20 maja 2020 roku. w Laboratorium Analitycznym Centralnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach, każdy będzie mógł wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) Od dnia 20 maja 2020 roku. w Laboratorium Analitycznym Centralnym Szpitala Powiatowego w Kozienicach, każdy będzie mógł wykonać badania na obecność przeciwciał (Anty-SARS- CoV-2) przeciwko zespołowi ciężkiej, ostrej niewydolności oddechowej spowodowanej koronawirusem 2(SARS-CoV-2). Test jest testem pomocniczym w określeniu reakcji immunologicznej na SARS-CoV-2

Koszt badania wynosi 80 zł.

Punkt pobrań w LAC czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 12:00
sobota 8:00-10:00

 Badania można wykonać będąc przynajmniej dwie godziny po posiłku.
Niezbędne informacje można uzyskać pod nr. tel. (48) 67 97 152

19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, przekazały na ręce ratowników medycznych pracujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Kozienicach, upominki w postaci produktów kosmetycznych.
Przedsięwzięcie to organizowane przez Zarząd Główny PCK w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Ma na celu wyrażenie wielkiego uznania, szczerych podziękowań i głębokiego szacunku dla wszystkich ratowników medycznych, którzy w dobie koronawirusa niosą pomoc drugiemu człowiekowi, często ryzykując własnym zdrowiem i życiem.
Dziękujemy!!

19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, przekazały na ręce ratowników medycznych pracujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Kozienicach, upominki w postaci produktów kosmetycznych 19 maja, Bogumiła Iskra Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kozienicach wspólnie z Anną Puzio Kierownikiem Biura Oddziału, przekazały na ręce ratowników medycznych pracujących w strukturach Szpitala Powiatowego w Kozienicach, upominki w postaci produktów kosmetycznych

Człowiek nie może być tylko wychowywany.
Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.
Jan Paweł II

18 maja, w 100. rocznicę narodzin Wielkiego Polaka – Świętego Jana Pawła II, delegacje samorządów: Powiatu Kozienickiego z Andrzejem Jungiem, Józefem Grzegorzem Małaśnickim Starostą i Wicestarostą Powiatu na czele, Gminy Kozienice z Rafałem Suchermanem Przewodniczącym Rady Miejskiej, Piotrem Kozłowskim i Mirosławem Pułkowskim Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza Gminy Kozienice oraz delegacja przedstawicieli Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość" w Radzie Miejskiej w Kozienicach z Arturem Materą Przewodniczącym Zarządu Powiatowego PIS w Kozienicach, złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem papieskim przy Kościele Św. Krzyża. W imieniu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach kwiaty złożył dyrektor Tomasz Trela. Hołd Papieżowi Polakowi złożyli także ks. dziekan Władysław Sarwa proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Kozienicach oraz ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki proboszcz parafii pw. Św. Krzyża, którzy odmówili również modlitwę okolicznościową w intencji Jana Pawła II. Nie zabrakło również zniczy zapalonych przez mieszkańców Kozienic i okolic.

100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA 100. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA POLAKA

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, zgodnie z naszymi założeniami wznowiliśmy realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Pamiętajmy, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych.
Od dnia 13 maja 2020 r. przyjmujemy chorych do Oddziału Zakaźnego, a od 18 maja 2020 roku wznawiamy przyjęcia do Oddziału Otolaryngologii.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz wykonywanie badań w Pracowniach Diagnostycznych odbywa się na zasadach podanych w komunikacie z dnia 05 maja 2020 roku.

PFRON wersja podstawowa RGB 01Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości skorzystania z programów finansowanych z PFRON dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Kozienickiego:
• Moduł I „Aktywny samorząd” likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
• Moduł II „Aktywny samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Terminy przyjmowania wniosków:
Moduł I od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.;
Moduł II do 10.10.2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
• Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Termin przyjmowania wniosków od 10.04.2020 r. do dnia 04.09.2020 r.