Aktualności

Starosta powiatu kozienickiego informuje, że zgodnie z ustawą od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej czynne są zgodnie z załączonym harmonogramem.
Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu:
48 611-73-48 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-14.30
piątek w godzinach 8.00-12.30

• Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
• Porady odbywają się co 45 minut
• Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

Budynek SPZZOZ w Kozienicach7 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego. Tematyką spotkania było udzielenie informacji n/t rozwiązań stosowanych w Polsce wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Kozienicki, Radni Rady Powiatu Kozienickiego, Dyrekcja Szpitala, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Kozienicach, pracownicy szpitala oraz przedstawiciele Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

Na zdjęciu od lewej Józef Grzegorz Małaśnicki wicestarosta kozienicki, Krystyna Wilkowska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Andrzej Jung starosta kozienicki8 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego Krystyna Wilkowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach otrzymała z rąk Andrzeja Junga Starosty Powiatu Kozienickiego, akt powołania do pełnienia tej funkcji na kolejne pięć lat. W spotkaniu uczestniczył również Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu. Krystyna Wilkowska z Inspektoratem w Kozienicach związana jest już blisko 30 lat, w tym od pięciu lat jako dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Życzymy dalszych sukcesów na tym stanowisku.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że 31 grudnia (poniedziałek) 2018 r. Kasa w tutejszym Urzędzie czynna będzie do godz. 13.00.

27 grudnia odbyła się III Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2019 rok. Spośród 18 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 Radnych, przeciw – 1, od głosu wstrzymało się 5 Radnych.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2019 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

Zdjęcie z Placówki Socjalizacyjnej "PANDA"Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy we wszystkich sercach rodzi się radosne oczekiwanie na pełne ciepła i miłości rodzinne spotkania przy blasku choinki. Z największą niecierpliwością i podekscytowaniem czekają na te chwile najmłodsi, dlatego Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Urzędu Pracy oraz z I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach, Zakładem Karnym w Żytkowicach i Mleczarnią Obory w Kozienicach, postanowili obdarować Świąteczną Paczką wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach. 20 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, Paweł Wójcik z Zakładu Karnego oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezenty, wśród których znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze, słodycze, ubrania, zabawki i wiele innych. Do otwarcia upominków dzieci przystąpiły z wielką radością, uśmiechem i uroczą niecierpliwością.

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 27.12.2018 r. (czwartek) i 31.12.2018 r. (poniedziałek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.