Aktualności

11 sierpnia delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Lucyna Domańska-Stankiewicz, wzięła udział w uroczystych obchodach 75. rocznicy walk na przyczółku warecko-magnuszewskim. Uroczystości przed pomnikiem na terenie Skansenu Bojowego 1. Armii Wojska Polskiego w Mniszewie rozpoczęło odtworzenie hymnu państwowego. Po odmówieniu modlitwy i okolicznościowych przemówieniach zebrane delegacje w hołdzie poległym złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Po uroczystościach w Mniszewie delegacja Powiatu Kozienickiego udała się na obchody 75. Rocznicy Bitwy pod Studziankami. Po Mszy Świętej pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Radomskiej Księdza Biskupa Henryka Tomasika, odbyły się uroczystości patriotyczne przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung w swoim wystąpieniu podkreślał, że winni jesteśmy pamiętać o tych, którzy walczyli, byśmy dziś mogli żyć w wolnym kraju. Po Apelu Poległych i salwie honorowej złożono kwiaty i zapalono znicze przed Pomnikiem-Mauzoleum. Kwiaty od społeczeństwa Powiatu Kozienickiego złożyli Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Siekut.

 

Obchody 75. rocznicy walk na przyczółku warecko-magnuszewskim Delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Naczelnik Wydziału promocji i Kultury Lucyna Domańska-Stankiewicz Kwiaty od społeczeństwa Powiatu Kozienickiego złożyli Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Siekut

9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty powiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bliżej samodzielności – edycja II” 9 sierpnia w Warszawie Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z upoważnienia Starosty powiatu Kozienickiego oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Bliżej samodzielności – edycja II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 700.000,000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 560.000,00 zł, a wkład własny Powiatu Kozienickiego 140.000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje, że od 1 września 2019 r. rusza rekrutacja do projektu „Bliżej samodzielności – edycja II”. Osoby zainteresowane udziałem w proponowanym wsparciu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kochanowskiego 15 pok. nr 4 i/lub pod nr telefonu 48/382 05 62 oraz złożenia ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ dostępnej w siedzibie jednostki oraz na stronach internetowych PCPR i PUP.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na wniosek Grupy Radnych na dzień 7 sierpnia 2019r. (środa) XI Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

wybory władz MIR 20195 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie nowowybranej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Kozienicach. W trakcie obrad dokonano głosowań, podczas których wyłonieni zostali: Przewodniczący oraz Delegat na walne zgromadzenie.
Przewodniczącym, podobnie jak w poprzedniej kadencji, został Mirosław Górka z gminy Głowaczów, który uzyskał 9 głosów, cztery głosy zdobył Dawid Kowalczyk z gminy Grabów nad Pilicą.

Delegatem na walne zgromadzenie wybrany został Artur Gac (7 głosów), Arkadiusz Guba oraz Dawid Kowalczyk otrzymali w tym głosowaniu po 3 głosy.

Pielgrzymka 2019 1Pielgrzymka 2019 24 sierpnia po Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach wyruszyła po raz 29 z Kozienic Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Pielgrzymami spotkał się Starosta Kozienicki Andrzej Jung wraz z małżonką. Po 10 dniach 13 sierpnia pątnicy dotrą do Częstochowy.

1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta Powiatu oraz Jarosław Chlewicki Sekretarz Powiatu, złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach, by uczcić pamięć o bohaterach, walczących w powstaniu.

Wśród delegacji zgromadzonych pod Pomnikiem byli również: delegacja Gminy Kozienice, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego.
Złożenie kwiatów poprzedziło nadanie ciągłego jednominutowego sygnału w godzinę „W”, czyli o godz. 17.

75. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 175. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 275. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 3

Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza27 lipca w Kozienicach rozegrany został 165-km etap kończący 62. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”. Na jego starcie stanęło 110 zawodników z 18 drużyn.
Jak co roku, tak i teraz jedna z lotnych premii poświęcona była pamięci Janusza Stąpóra – Starosty Powiatu Kozienickiego w latach 2006-2015. Jej zdobywcą okazał się Grzegorz Stępniak, który w 2015 roku stał na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji końcowej Wyścigu „Dookoła Mazowsza”. Tuż za nim uplasował się Stanisław Aniołkowki. Trzeci na lotnej premii był czeski kolarz Frantisek Sisr. Wszystkim trzem zawodnikom Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego wręczyła Puchary Starosty Kozienickiego. Kolejna z lotnych premii poświęcona została pamięci Marka Łuczyńskiego – wieloletniego Dyrektora KCRiS. Ta też padła łupem Grzegorza Stępniaka.