Aktualności

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
 • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Komunikat KRUSSzanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:
• Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT:
• Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: 48 383 37 50 lub 48 614 04 20
• Tel. sprawy świadczeniowe: 48 383 37 50 lub 48 614 04 10
• Tel. wypadki: 48 383 37 50 lub 48 614 04 13
• Tel. kierownik PT: 48 383 37 50 lub 48 614 04 16
• Adres e-mail PT): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.
Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie. www.krus.gov.pl

Dyrekcja Oddziału Warszawskiego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

DRODZY MIESZKAŃCY

W związku z rozprzestrzeniającym się ryzykiem zakażenia COVID-19 a co za tym idzie z koniecznością ograniczenia kontaktów między ludźmi informuję, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Kozienicach wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców.

 1. Korespondencja wpływająca do Urzędu przyjmowana będzie tylko i wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Starostwa (pok. Nr 1 parter)
 2. Prosimy również aby załatwiać sprawy w formie elektronicznej, telefonicznie lub przez platformę e-puap
 3. wnioski do Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można składać za pośrednictwem geoportalu powiatowego: kozienicepowiat.geoportal2.pl
 4. Do odbioru lub przyjęcia pism w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą proszeni pracownicy komórek organizacyjnych. W tym celu taką potrzebę petenci powinni zgłaszać w punkcie informacyjnym a pracownicy będą proszeni o zejście do punktu w celu udzielenia wszelkich informacji.
 5. W Wydziałach: Komunikacji, Budownictwa i Architektury, Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obsługa petentów będzie możliwa po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr (48) 6117300
 6. Kasa urzędu jest czynna, jednak uprzejmie prosimy w miarę możliwości o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe urzędu:
  42 1240 5703 1111 0000 4904 9976 - dotyczy opłat komunikacyjnych i geodezyjnych
  95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 - dotyczy opłat z tytułu gruntów Skarbu Państwa
 7. W przypadku potrzeby skorzystania z porad Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr 48 6117300 lub 48 6117365 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Rzecznik będzie świadczył porady tylko telefonicznie lub droga elektroniczną.
 8. W razie konieczności załatwienia pilnych spraw w urzędzie prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerami telefonów umieszczonymi na stronie www.kozienicepowiat.pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub poprzez centralę (48) 6117300

  W przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń Starostwo Powiatowe będzie informowało mieszkańców na bieżąco.

Wicestarosta
Józef Grzegorz Małaśnicki

Informujemy, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego LUX MED odwołuje badania w mobilnej pracowni mammograficznej, które miały odbyć się w miejscowości Gniewoszów w dniu 17 marca. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pań przekładamy badania na terminy późniejsze, o których będziemy informować na bieżąco.
Wszystkie zarejestrowane na badania mammograficzne Panie zostaną powiadomione przez nas o zmianie ich terminu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Kozienickiego, wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu załatwiających sprawy związane z rejestracją pojazdów. Aby załatwić taką sprawę należy uprzednio umówić się telefonicznie na konkretną godzinę. Mając na względzie przeciwdziałanie możliwości rozpowszechniania się koronawirusa - prosimy o stawianie się do Wydziału Komunikacji i Transportu o wyznaczonych godzinach, tak by nie generować nadmiernej obecności osób w urzędzie. Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdów wraz z dołączoną kopią umowy kupna-sprzedaży można składać w kancelarii urzędu (pokój nr 1), drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy e-puap. Stosowne druki do pobrania w zakładce - formularze do pobrania - z zakresu Wydziału Komunikacji i Transportu.
W związku z szerzeniem się pandemii, w trosce o Państwa zdrowie prosimy o umawianie wizyt tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki. Przypominamy iż od dnia 01.10.2018 r. kierujący pojazdem nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego.
Sprawy z zakresu wydawania praw jazdy oraz z zakresu transportu załatwiane są na dotychczasowych zasadach.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod następującymi nr telefonów:
(48) 611-73-93 - sprawy z zakresu prawa jazdy
611-73-94 - sprawy z zakresu rejestracji pojazdów
611-73-96
611-73-85
611-73-90 - sprawy związane z transportem
611-73-91

ZAPISY W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ POJAZDÓW (48) 611-73-92

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie drogą telefoniczną od dnia 16.03.2020 r. do odwołania. Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek do tut. urzędu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Link do wniosku:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,14909,0.html

W związku z narastającym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu kozienickiego, aby w miarę możliwości załatwiać sprawy w formie elektronicznej, telefonicznie lub przez platformę e-puap.
Przypominamy również, aby oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.
tel. 48 611 73 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/9nmq1i11qd