Aktualności

plakat działki 01Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Mazowiecki w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Gmina Kozienice
zapraszają na
Mazowieckie Dni Działkowca,

które odbędą się 13 września 2014 r. w Kozienicach

 

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego
Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice

 

FIO plakatFundacja Fundusz Współpracy
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
oraz Stowarzyszenie Europa i My

zapraszają

 

do ubiegania się o mikrodotację
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Mazowsze Lokalnie

 

Łączna pula środków przeznaczonych na granty w wysokości do 5.000 zł, które przyznane będą w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2016 r. wyniesie 2,1 mln zł i podzielona zostanie na minimum trzy konkursy w ciągu trzech lat.

 

Działania wspierane w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie:

  • projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
  • projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które:

  • mają siedzibę w województwie mazowieckim
  • planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa mazowieckiego

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 sierpnia 2014 r. (środa) XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

INFORMACJA STAROSTY POWIATU KOZIENICKIEGO


W związku z pytaniami kierowanymi do Starostwa Powiatowego w Kozienicach, dotyczacymi przebiegu obchodów 70. rocznicy Bitwy pod Studziankami 10 sierpnia br., a zwłaszcza defilady pojazdów historycznych informuję:


Od 10 lat Powiat Kozienicki organizuje obchody kolejnych rocznic bitwy pod Studziankami, do czego przykłada ogromną wagę. Podobnie i w tym roku – ich głównym akcentem była uroczystość pod pomnikiem-mauzoleum, gdzie w asyście kompanii honorowej 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, z udziałem weterana bitwy pod Studziankami płk. Wacława Feryńca, przedstawicieli centralnych władz państwowych oraz kombatantów i weteranów oddano hołd poległym i walczącym z niemieckim okupantem przed 70. laty.

Muszę jednocześnie zaznaczyć, co w oficjalnych przekazach jest pomijane i marginalizowane, że głównym organizatorem uroczystości był Powiat Kozienicki oraz 1 Warszawska Brygada Pancerna, przy udziale gmin Głowaczów i Magnuszew. Powiat zapewnił wszystko co było potrzebne do organizacji uroczystości przy pomniku-mauzoleum w Studziankach Pancernych, włączył się również w organizację uroczystości w Magnuszewie, jak również pomógł w organizacji pikniku historycznego w Studziankach, której organizatorem był własciciel Muzeum w Studziankach, poprzez zorganizowanie sceny, krzesełek, nagłośnienia, przenośnych toalet, ponadto pokrył koszty wyżywienia dla uczestników, grochówki wojskowej. Sfinansował wydruk folderów, plakatów, zaproszeń, kart pocztowych, zaprojektował i pokrył koszty okolicznościowego stempla i datownika oraz wiele innych.

 

wolplakMarszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

 zaprasza do udziału w konkursie

 "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

 

Głównym celem konkursu jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez
Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.