Aktualności

Plakat Europejskie Dni Pracodawców1Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach wraz gminami powiatu włączył się w organizację lokalnych wydarzeń w ramach tegorocznych Europejskich Dni Pracodawców 2019.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w dniach 14-21 października br. poprzez zorganizowanie cyklu spotkań w gminach Powiatu Kozienickiego.
Uczestnicy spotkań będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. W spotkaniach wezmą udział również m.in. przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kozienicach, którzy zaprezentują informacje na temat najnowszych zmian w prawodawstwie, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto przewidziany jest udział przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią ofertę preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców w ramach programu Jeremie 2, a także przedstawicieli Specjalnej Strefy Ekonomicznej WISŁOSAN.

10 października w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłego przed czterema laty Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpóra. Po Mszy delegacja Powiatu Kozienickiego na czele ze Starostą Andrzejem Jungiem, Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim oraz Skarbnikiem Kamilem Banasiem, udała się na cmentarz parafialny, by tam złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie zmarłego Starosty.

 

10 października w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłego przed czterema laty Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpóra 10 października w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłego przed czterema laty Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpóra 10 października w kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach odprawiona została Msza Święta w intencji zmarłego przed czterema laty Starosty Powiatu Kozienickiego Janusza Stąpóra

 

9 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Wsparcie aptek szpitalnych poprzez informatyzację procesu przechowywania i dystrybucji leków w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". Podpisania umowy dokonali Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Roman Wysocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu oraz Grażyna Mazur Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SPZZOZ w Kozienicach.
Dzięki środkom unijnym w kozienickim szpitalu wdrożony zostanie system, który będzie wspierać pracę Działu Farmacji Szpitalnej, do którego należą m.in. Apteka wraz z magazynami oraz punkty apteczek oddziałowych mieszczące się na oddziałach i w poradniach specjalistycznych. Realizacja projektu wpłynie na bezpieczeństwo i wysoki poziom obsługi pacjenta.
Wartość projektu wsparcia aptek szpitalnych wynosi 2 807 475,00 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to 2 245 980, 00 zł, wkład własny Powiatu Kozienickiego to 561 495,00 zł. Planowany termin realizacji projektu to lata 2019-2021.

DOFINANSOWANIA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH1DOFINANSOWANIA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH 2DOFINANSOWANIA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W KOZIENICACH 3Materiał filmowy z ww. wydarzenia dostępny będzie już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl: https://www.youtube.com/user/powiatkozienice.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 08.10.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przyjmował interesantów do godz. 12.50.

7 października w Warszawie Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbik Powiatu Kamil Banaś podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezes Zarządu Annę Ewę Król, umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla KP PSP Kozienice”.7 października w Warszawie Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbik Powiatu Kamil Banaś podpisali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, reprezentowanym przez Prezes Zarządu Annę Ewę Król, umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup nowych ubrań typu NOMEX dla KP PSP Kozienice”.
Całkowity koszt zadania wynosi 31.549,50 zł, z czego 28.394,55 zł to dotacja WFOŚiGW. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Kozienickiego.

Na podstawie umów z dnia 19 lipca 2019 r. Powiat Kozienicki otrzymał pomoc finansową na realizację 2 zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach:
Termin realizacji zadań 01 lipca 2019 do 31 października 2019 r.
Beneficjent – Powiat Kozienicki na podst. § 6 ww. umów zobowiązuje się do informowania, że :
Zadanie: „Modernizacja pracowni informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
Zadanie: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

Więcej informacji na stronie https://www.mazovia.pl/

2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim.
W wydarzeniu wzięli udział Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Przybytniak, Tomasz Śmietanka i Krzysztof Żochowski Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Mirosław Walicki, Iwona Kurowska Starosta i Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, Tomasz Kwiatkowski Wójt Gminy Maciejowice, Tomasz Lewandowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Marek Jonczak i Marcin Łopuszański Dyrektorowie Zarządu Dróg Powiatowych w Garwolinie i w Kozienicach.
Podczas spotkania Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego kolejny raz zadeklarował udział Województwa w finansowaniu tej ogromnej inwstycji, jednak pod warunkiem, iż dofinansowanie rządowe w ramach programu "Mosty dla Regionów" wyniesie 80%.
Szacowany koszt budowy mostu to 650 milionów złotych.

 

2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim 2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim 2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim

 

 

2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". Podpisania umowy dokonali Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Roman Wysocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Leszek Przybytniak, Tomasz Śmietanka Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Grażyna Mazur Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SPZZOZ w Kozienicach.
Dzięki środkom unijnym w kozienickim szpitalu powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby placówki. Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczną budynków szpitala, tym samym zmniejszy koszty zakupu energii elektrycznej oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska.
Wartość projektu budowy systemu kogeneracyjnego Szpitala Powiatowego wynosi 2 280 714,54 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to 1 824 571, 62 zł.

2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". 2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". 2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach".