Aktualności

szpitalkozienice logoInformujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u pacjenta Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i koniecznością pobrania wymazów od personelu medycznego i pacjentów oddziału, wstrzymujemy przyjęcia pacjentów do dnia 13 października 2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego dotyczącego dedykowania 24 łóżek, w tym dwóch łóżek intensywnej terapii, do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19, wstrzymujemy przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Urologicznego.
W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 wśród personelu medycznego oraz pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach prosimy, aby pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia w trybie planowym do oddziałów szpitalnych w SP ZZOZ w Kozienicach przychodzili z wynikiem badania PCR w kierunku zakażenia COVID-19.
Przypominamy, że skierowanie na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) pacjent ma możliwość uzyskać od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
Po wystawieniu zlecenia w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.
W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.
Pragniemy również poinformować, iż w najbliższym czasie w SP ZZOZ w Kozienicach wznowimy przyjęcia do Poradni Onkologicznej oraz Oddziału Urologicznego.
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK ORAZ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH O PODJĘCIE PRACY W ODDZIALE ZAKAŹNYM, A TAKŻE W INNYCH ODDZIAŁACH NASZEGO SZPITALA. OFERUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Plakat Mazowsze w KoronieMazowiecki Instytut Kultury
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
oraz Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie

zapraszają

18 października 2020 r. (niedziela) godz. 17.00
do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie

na koncert z cyklu Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej

wieczór szósty
„Barokowe odcienie lutni”

 Wykonawcy: LUTEDUO PLUS
Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa
Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce
Alisa Birula – organy

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639.)
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się drogą telefoniczną od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48

poniedziałek w godzinach - 7:45-16:00;
wtorek - czwartek w godzinach - 7.45-15:00;
piątek w godzinach - 7.45 -14.00.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty,
Porady odbywają się co 45 minut,
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

7 października podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Zakup nowego autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice, a podpisana została przez Andrzeja Junga Starostę Powiatu Kozienickiego, Józefa Grzegorza Małaśnickiego Wicestarostę, Kamila Banasia Skarbnika Powiatu oraz Piotra Kozłowskiego Burmistrza Gminy Kozienice i Monikę Makulec-Sobotę Skarbnika Gminy.
Łączny koszt realizacji projektu opiewa do 356 700,00 zł.
Powiat ze środków PFRON dofinansuje maksymalnie do 215 607,00 zł z zastrzeżeniem, iż wydatkowane środki PFRON nie mogą przekroczyć 80 % wartości projektu.

5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”.
W ramach zawartej umowy z dnia 4 sierpnia 2020 roku wykonane zostały następujące prace: wymiana oświetlenia podstawowego 230 V i gniazd wtyczkowych, zamontowanie gniazd wtyczkowych DATA, wykonanie ochrony od porażeń prądem, połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwprzepięciowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 105 tysięcy złotych brutto i został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego.
Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo-Usługowa „INSTALEX” Mariusz Prasek. Protokół końcowego odbioru robót podpisali Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Daniel Maksym – Inspektor Nadzoru, Mariusz Prasek przedstawiciel Wykonawcy i Ewa Jarosz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.

5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”. 5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”. 5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”.

2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” w ramach programu; „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze B ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Głowaczów. Powiat reprezentowali Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu. Natomiast Gminę Głowaczów: Hubert Czubaj Wójt Gminy i Grażyna Rybarczyk Skarbnik Gminy. W spotkaniu uczestniczyła również Teresa Stańczak Główna Księgowa Powiatowego Centrum Rodzinie w Kozienicach.
Łączny koszt realizacji projektu opiewa do 98 867,67 zł. Powiat ze środków PFRON dofinansuje maksymalnie do 28 849,17 zł z zastrzeżeniem, iż wydatkowane środki PFRON nie mogą przekroczyć 35 % wartości projektu.

2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów”

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS.
Podczas spotkania prowadzone były wstępne rozmowy dotyczące możliwości utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej na terenie powiatu kozienickiego, w skład której wejdzie przede wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W rozmowach uczestniczyli także Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Janusz Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu oraz Jolanta Kucharska, reprezentująca Stanowisko wieloosobowe ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.
W Województwie Mazowieckim nie funkcjonuje obecnie ani jedna Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna, w związku z czym plany dotyczące utworzenia takiego Ośrodka są jak najbardziej zasadne – uznali jednogłośnie uczestnicy spotkania. Na zakończenie wszyscy udali się na zwiedzanie terenu w pobliżu Placówki Socjalizacyjnej PANDA, gdzie ewentualnie mógłby zostać usytuowany taki Ośrodek. Korzystając z okazji goście odwiedzili również wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA.

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS

30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim, aby podsumować dotychczasowe, wspólne działania Samorządu Powiatu i Związku Producentów Rolnych. Prezes Kowalski podziękował Staroście za zaangażowanie i pomoc na każdym etapie prac, które zaowocowały zniesieniem niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego. Jednocześnie obaj Panowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów, z jakimi każdego dnia zmagają się rolnicy ziemi kozienickiej.

30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego. Głównymi tematami rozmów były istotne dla mieszkańców Powiatu kwestie dotyczące m.in. budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie oraz spraw związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu poprzez uruchomienie, obok działającego obecnie Zespołu Podstawowego, drugiego, Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym.
Obecność Posła RP na ziemi kozienickiej związana była przede wszystkim z przeprowadzaną tego dnia na terenie Kozienic akcją zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie przedmiotowej karetki.