Aktualności

W dniu 3 września br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Oferty złożyło trzy osoby, spośród których komisja konkursowa wyłoniła kandydata na to stanowisko.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 285/2014 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 września 2014 r. Starosta Kozienicki zawarł z Panem Jarosławem Pawlikiem umowę na czas określony tj. 6 lat (począwszy od 16 września 2014 r.), powierzającą mu zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

Pan Jarosław Pawlik ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu placówek medycznych. Jest absolwentem informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe MBA dla kadry medycznej oraz organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

Legia mtbStarostwo Powiatowe w Kozienicach zaprasza
mieszkańców powiatu kozienickiego
do udziału w
II MISTRZOSTWACH POWIATU KOZIENICKIEGO
w kolarstwie MTB
14 września 2014 r. o godz. 12.00 w Kozienicach

 

w ramach ogólnopolskiego cyklu wyścigów w kolarstwie górskim „Legia MTB Maraton"

Biuro zawodów – START i META – ul. Głowaczowska ( teren dawnej strzelnicy)

 

UWAGA! Mieszkańcy powiatu kozienickiego zwolnieni są z opłat startowych!!!

Patronat honorowy nad mistrzostwami sprawuje Janusz Stąpór Starosta Powiatu Kozienickiego

27 września 2014 roku mija 75 lat od rozpoczęcia tworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Na pamiątkę wielkiego dzieła naszych rodaków w czasie II wojny światowej wywieśmy tego dnia flagi narodowe oraz zapalmy znicze na grobach poległych i zmarłych.

Propozycje działań przypominających działania Polskiego Państwa Podziemnego oraz materiały do wykorzystania zamieszczone będą na portalu edukacyjnym  Instytutu Pamięci Narodowej – www.pamiec.pl/ppp

Pokażmy, że pamiętamy o Polskim Państwie Podziemnym i jego bohaterach!

Pismo

 Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.

 

6 września 2014 roku niespodziewanie w wieku 54 lat odszedł od nas

 

Marek Przedniczek

 

Radny Rady Powiatu Kozienickiego,

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka",

nauczyciel, mieszkaniec Kozienic.

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Rada i Zarząd Powiatu Kozienickiego oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach

plakat działki 01Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Mazowiecki w Warszawie
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Gmina Kozienice
zapraszają na
Mazowieckie Dni Działkowca,

które odbędą się 13 września 2014 r. w Kozienicach

 

Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
Janusz Stąpór - Starosta Powiatu Kozienickiego
Tomasz Śmietanka - Burmistrz Gminy Kozienice

 

FIO plakatFundacja Fundusz Współpracy
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
oraz Stowarzyszenie Europa i My

zapraszają

 

do ubiegania się o mikrodotację
w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Mazowsze Lokalnie

 

Łączna pula środków przeznaczonych na granty w wysokości do 5.000 zł, które przyznane będą w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2016 r. wyniesie 2,1 mln zł i podzielona zostanie na minimum trzy konkursy w ciągu trzech lat.

 

Działania wspierane w ramach programu FIO – Mazowsze Lokalnie:

  • projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
  • projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które:

  • mają siedzibę w województwie mazowieckim
  • planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin z terenu województwa mazowieckiego

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 sierpnia 2014 r. (środa) XLIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.