Aktualności

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości informuje, że z dniem 12 lipca 2014 r.  w związku z wejściem w życie przepisów ustawy zmieniającej ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne obowiązywać będą nowe zasady ustalania i poboru opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

logosy

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt POKL.07.02.01-14-039/14"Walka z wykluczeniem społecznym i zawodowym w ramach utworzonego w Kozienicach KIS"

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

vfestiwalKlub Jeździecki „SKARB" Kozienice przy Stadninie Koni Kozienice

Stadnina Koni Kozienice

zapraszają na

V Kozienicki Festiwal Jeździecki
Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody,
który odbędzie się w dniach 28-29 czerwca br. na terenie kozienickiej stadniny koni

 

misss28 czerwca 2014 r. (sobota) godz. 21:15
Amfiteatr w Kozienicach, ul. Boh. Studzianek 30
Półfinał Miss Polski 2014

Wystąpią:
ADA SZULC
RED LIPS

 

29 czerwca 2014 r. (niedziela) godz. 21:15
Amfiteatr w Kozienicach, ul. Boh. Studzianek 30
Finał Miss Polski Nastolatek 2014

Wystąpią:
MICHAŁ KACZMAREK
MARGARET

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 25 czerwca 2014 r. (środa) XLIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Polski Związek Pszczelarski
zachęca do zapoznania się z artykułem
"Przy toksycznych środkach konieczność edukacji wysuwa się na pierwszy plan",
zamieszczonym w Nr 5 Pszczelarza Polskiego z 2014 r. na str. 10 (załącznik)

 

Artykuł zawiera tabelę toksyczności substancji oraz nakazuje zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu dziś dostępnych na rynku środków ochrony roślin.

 

ARTYKUŁ

szurkowskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku

Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki

zapraszają na

rajd rowerowy pt. "Peleton z mistrzem"

z Ryszardem Szurkowskim

kolarzem, czterokrotnym medalistą mistrzostw świata, dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim, Honorowym Obywatelem Garbatki.

Rajd z Garbatki do Czarnolasu odbędzie się 12 czerwca br.

Wyjazd o godz. 11.00 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. H. Lewandowicz 4, Garbatka-Letnisko