Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)  zwołuję na dzień 28 maja 2014 r. (środa) XLII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

ak pomnik

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

zwraca się z goracą prośbą o wsparcie budowy Pomnika Armii Krajowej Okręgu Radomsko-Kieleckiego "Jodła". W skład Okręgu "Jodła" w czasie wojny wchodziły m.in tereny powiatu kozienickiego, czyli Obwód AK Kozienice.

Pomnik zlokalizowany zostanie na skwerze przy ul. Żeromskiego i Niedziałkowskiego w Radomiu.

 

znaczek rajdStarostwo Powiatowe w Kozienicach zawiadamia , że IV Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii" zaplanowany na 17 maja 2014 r. ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbędzie się w czerwcu.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego terminu rajdu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa na początku czerwca.

abolicja 4 MAJOWA ABOLICJA

w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice im. Ks. Franciszka Siarczyńskiego

Zalegasz ze zwrotem książek?

Jeśli chcesz uniknąć kary przyjdź w maju do siedziby Biblioteki  i oddaj książki.

Umorzenie kary umożliwia jedynie oddanie wszystkich przetrzymanych egzemplarzy.