Aktualności

29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
Dzień ten od 1970 roku obchodzony jest na świecie 15 października, natomiast w Polsce od 1993 roku. Jest okazją do przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują osoby niewidome i niedowidzące, a także zwrócenia uwagi na nurtujące ich codzienne problemy i bolączki. Rozpoczynając spotkanie Prezes Stowarzyszenia Tomasz Olejarczyk powitał zgromadzonych gości, przyjaciół Organizacji, wśród których znaleźli się Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Monika Kozłowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz Teresa Kłys Dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie i Grażyna Machura tyflopedagog, terapeuta widzenia i optyk z Centralnej Przychodni.
Podczas okolicznościowych przemówień nie zabrakło słów uznania i podziwu dla członków i zarządu Stowarzyszenia oraz wielu serdecznych życzeń i gratulacji.

29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski 29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski

szpitalkozienice logoPrzypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osobom z objawami infekcji powinno zostać udzielone świadczenie zdrowotne przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), który po przeprowadzonym wywiadzie w trakcie teleporady lub badaniu fizykalnym pacjenta ma możliwość skierowania go na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl. Po wystawieniu zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.
W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach będzie realizował zlecenia od lekarzy POZ zarejestrowane wyłącznie w w/w aplikacji.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 wrześniaDiabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września. Ze względu na pandemię zmniejszona została również liczba uczestników, co nie zmieniło jednak dużego zainteresowania wydarzeniem. Przed startem wszystkich powitali Andrzej Jung oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, po czym po wspólnej rozgrzewce ponad 30 uczestników Rajdu, przy pięknej pogodzie wyruszyło w 60-kilometrową drogę. Jak co roku, wszyscy wyposażeni zostali w kamizelki z logo Rajdu oraz mapy z trasą. Byliśmy zatem widoczni i bezpieczni.

Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września

 

 

asf - logoWspólne starania Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga, Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kozienickiego Lidii Ligorowskiej oraz hodowców z terenu powiatu kozienickiego, na czele z Włodzimierzem Kowalskim zmierzające do zniesienia niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego, dnia 24 września zostały zaaprobowane przez Komisję Unii Europejskiej.
W rezultacie, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Unii Europejskiej 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na obszarze powiatu kozienickiego zniesiona została strefa niebieska tj. obszar zagrożenia. Decyzja ta podjęta została w związku z faktem, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy na obszarze powiatu kozienickiego nie wystąpiły ogniska afrykańskiego pomoru świń.
W dalszym ciągu cały teren powiatu kozienickiego jest obszarem objętym ograniczeniami, gdzie obowiązują zasady przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń ASF (strefa czerwona). Mimo to, dla hodowców strefa czerwona jest zdecydowanie korzystniejsza od strefy niebieskiej.
Restrykcje obowiązujące w strefie niebieskiej są powodem spadku liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną o około 50% w stosunku do roku 2019, co skutkuje pogłębiającą się likwidacją hodowli trzody chlewnej, która należy do kategorii podstawowej rolnictwa w powiecie.
W załączniku znaleźć można informację w sprawie zasad przemieszczania się świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami).

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograniczenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-obszarach

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-1928 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Danuta Figlewicz Starszy Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach przekazali na ręce Zofii Karaś Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej PANDA, środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt audiowizualny, 2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem i 6 laptopów HP z oprogramowaniem. Środki i sprzęt zakupione zostały w ramach dofinansowania, jakie Samorząd Powiatu Kozienickiego uzyskał od Wojewody Mazowieckiego, w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Dotacja dla Placówki PANDA wyniosła 32 080,00 zł.

26 września w Kozienicach oraz Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego "Cezara", dowódcę pierwszego, zawiązanego już w czerwcu 1943 r., oddziału partyzanckiego w radomskim inspektoracie Armii Krajowej. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Rodziny w Kozienicach, po czym zebrane delegacje przejechały na cmentarz wojenny w Kociołkach.
W imieniu samorządu Powiatu Kozienickiego w uroczystościach udział wzięła Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, która złożyła kwiaty przy mogile ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”.

26 września w Kozienicach oraz Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego "Cezara", dowódcę pierwszego, zawiązanego już w czerwcu 1943 r., oddziału partyzanckiego w radomskim inspektoracie Armii Krajowej. 26 września w Kozienicach oraz Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego "Cezara", dowódcę pierwszego, zawiązanego już w czerwcu 1943 r., oddziału partyzanckiego w radomskim inspektoracie Armii Krajowej.

25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu. W wystawie wzięło udział 33 uczestników z 46 końmi z dawnego województwa radomskiego. Ogiery były poddane ocenie drogą bonitacji do 100 punktów przez komisję złożoną z trzech sędziów: Adama Domżałę - Dyrektora Warmińsko- Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, Marzenę Woźbińską - Inspektor Polskiego Związku Koni w Warszawie oraz Marka Niewińskiego - Dyrektor Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Zdobycie co najmniej 80 punktów przez ogiera obligowało do wpisania do księgi hodowlanej. Główną częścią było wyłonienie Championa, którym podczas tej wystawy został koń „Sokół” ze stajni Karola Ogrodzińskiego. Starostę Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga podczas wystawy reprezentował Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, który wręczył 4 pamiątkowe statuetki wraz z albumami dla wystawców z ziemi kozienickiej wśród, których oprócz wyżej wymienionego zwycięzcy byli jeszcze, Kazimierz Ogrodziński, Stanisław Ogrodziński oraz Leszek Padewski.

25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu 25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu 25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. W konferencji wzięli udział: Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego oraz Witold Wrodycki Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, którzy jednomyślnie wyrazili swój sprzeciw wobec planów Wojewody. Dla karetek, które poruszają się na terenie powiatu kozienickiego organem nadzorującym jest pogotowie w Radomiu, które również w sposób negatywny zaopiniowało te plany. Negatywne opinie wydali również Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Antoni Józwowicz Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie.
Uczestnicy konferencji zwrócili się z apelem do Wojewody Mazowieckiego o ponowne rozpatrzenie decyzji, które niewątpliwie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu Kozienickiego. „Miasto zamieszkuje dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Powiat Kozienicki zamieszkuje sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców, a gminę Kozienice trzydzieści tysięcy – same te liczby wskazują kierunek, gdzie powinien być skierowany ratunek i jak ważne jest wzmocnienie bezpieczeństwa medycznego Powiatu” – podkreślał Starosta Kozienicki Andrzej Jung.

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy.

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, z wielką przyjemnością informujemy, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych, z dniem 22 września 2020 roku wznowiliśmy działalność Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych świeżo wyremontowanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe warunki zarówno dla kobiet rodzących jak dla nowonarodzonych dzieci. Dla rodzących mamy do zaoferowania salę cięć cesarskich, trzy wygodne jednoosobowe sale porodowe wyposażone w wygodne łóżka, specjalne materace, piłki. Dla kobiet po porodzie dysponujemy pokojami, które zostały także wyremontowane, dodatkowo w dwóch salach zamontowano natrysk.
W strukturach SP ZZOZ funkcjonuje Oddział Neonatologiczny, który jest wyposażony w nowoczesną aparaturą medyczną z możliwością szerokiego zakresu badań diagnostycznych, co stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowonarodzonego dziecka od chwili urodzenia do wypisu, łącznie z opieką ambulatoryjną. Pracujący w SPZZOZ w Kozienicach lekarze neonatolodzy i pediatrzy zapewniają całodobową opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w tym codzienne badanie lekarskie bez względu na dzień tygodnia oraz dni świąteczne. Przy każdym porodzie obecna jest pielęgniarka lub położna neonatologiczna i jeżeli zajdzie taka potrzeba są przygotowane do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno wcześniakowi jak i noworodkowi donoszonemu. Każde dziecko po urodzeniu poddane jest badaniu lekarskiemu oraz ocenie jego stanu zdrowia w/g Skali Apgar. Posiadamy stanowisko intensywnego nadzoru i terapii w pobliżu sali porodowej i cięć cesarskich, gdzie każdemu noworodkowi udziela się wszechstronnej pomocy, polegającej przede wszystkim na wnikliwym monitorowaniu czynności życiowych przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

 

Plakat na uroczystości patriotyczne w KociołkachGmina Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
26 września (sobota) 2020 r. o godz. 17.00