Aktualności

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle. Uczestniczyły w nim władze czterech samorządów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Powiat Kozienicki reprezentowali Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu oraz Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
Nadrzędnym tematem rozmów były sprawy związane z finansowymi aspektami tej ogromnej inwestycji, wkładem własnym Samorządów Powiatu Garwolińskiego i Kozienickiego oraz Gmin Maciejowice i Kozienice.

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle 26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle

Plakat informacyjnyGmina Kozienice
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
29 września (niedziela) 2019 r. o godz. 9.00

Plakat informujący o III forum przedsiębiorczościPowiatowy Urząd Pracy w Kozienicach i Gmina Gniewoszów zapraszają na III Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku w sali konferencyjnej urzędu Gminy w Gniewoszowie, o godzinie 8.30. Uczestniczący w spotkaniu pracodawcy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przekażą najnowsze informacje na temat zmian w prawie.
Serdecznie zapraszamy!

W związku z licznymi przypadkami zwracania się mieszkańców do starosty z wszelkimi problemami dotyczącymi komunikacji publicznej, uprzejmie informujemy:
Kompetencje do organizacji transportu publicznego nie są dane wyłącznie powiatom, posiadają je wszystkie samorządy. Powiaty są odpowiedzialne tylko za przewozy pasażerskie polegające głównie na połączeniu gmin danego powiatu z miastem – siedzibą powiatu. Do realizacji transportu publicznego na obszarze jednej gminy zobowiązane są dane Gminy. Analogicznie województwa załatwiają przewozy wykraczające swym zasięgiem poza granice jednego powiatu. Jeśli w jakiejś miejscowości brak jest komunikacji autobusowej, ale jest taka potrzeba, to zadaniem gminy, na terenie której znajduje się ta miejscowość, jest utworzyć linię komunikacyjną łączącą tę miejscowość z inną (w tej gminie) objętą linią powiatową lub wojewódzką. Taka struktura kompetencyjności uniemożliwia staroście sprostać wszystkim oczekiwaniom mieszkańców w tym zakresie.
Ponadto w sytuacji, gdy linia komunikacyjna jest nierentowna, samorząd który realizuje tę linię może otrzymać za pośrednictwem wojewody częściową rekompensatę, nie więcej niż 1 zł do kilometra przejazdu autobusu. Gminy mają pierwszeństwo przed innymi samorządami w przyznawaniu tych rekompensat.

PISMO PRZEWODNIE

23 września tuż przy przeprawie promowej w miejscowości Antoniówka Świerżowska zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył na ręce Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego promesę, czyli pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy mostu.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele władz Samorządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, władz samorządów Powiatu Kozienickiego i Garwolińskiego oraz Gmin Kozienice i Maciejowice.
Nowy most na Wiśle wraz z drogami dojazdowym powstanie pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerżami Górnymi. Wniosek do programu Mosty dla Regionów złożył Powiat Garwoliński w porozumieniu z Powiatem Kozienickim przy udziale Gminy Maciejowice i Gminy Kozienice. Przeprawa powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego i drogi powiatowej nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego.
Szacowany koszt budowy mostu to 650 milionów złotych. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to ponad 29 milionów złotych, z czego ponad 23 miliony złotych zostanie sfinansowanych z programu Mosty dla Regionów.
Działania związane z budową przeprawy mostowej zainicjowane zostały w 2016 roku przez Starostę Kozienickiego Andrzeja Junga.

23 września tuż przy przeprawie promowej w miejscowości Antoniówka Świerżowska zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył na ręce Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego promesę, czyli pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy mostu 23 września tuż przy przeprawie promowej w miejscowości Antoniówka Świerżowska zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył na ręce Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego promesę, czyli pozytywną opinię o dofinansowaniu budowy mostu

 

22 września o godz.19:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach odbył się koncert poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas koncertu zaprezentowali się Kamila Lendzion – sopran, Dariusz Stachura – tenor, Natalia Walewska – skrzypce, Robert Grudzień – piano, organy, Chór Fermata, Anna Kuczmera – dyrygent, Jerzy Zelnik – narrator. W koncercie udział wzięli m.in. Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung i Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz z małżonkami, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, Radny Rady Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela.

22 września o godz.19:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach odbył się koncert poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 22 września o godz.19:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach odbył się koncert poświęcony 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

 

20 września w  Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się otwarcie biura Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dr Tomasza Śmietanki.
W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. Europoseł Andrzej Halicki, Starosta Kozienicki Andrzej Jung oraz Radny Rady Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela.
Biuro Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego znajduje się w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach, w pokoju nr 16. Będzie czynne w każdą środę w godzinach 15:00-16:00.

Otwarcie biura Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dr Tomasza Śmietanki Otwarcie biura Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego dr Tomasza Śmietanki.

 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 24.09.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

22.09.2019 Koncert w kościele pw Św. Rodziny - plakat

80.ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Na podstawie książki Anny Dreli „Na rubieżach dawnego Mazowsza. Brzóza – Głowaczów…”
Kozienice 22 września 2019 niedziela godz.19.00
Kościół pw. Św. Rodziny
KONCERT
Maestra Alicja Węgorzewska prezentuje
Jerzy Zelnik aktor
Dariusz Stachura tenor
Kamila Lendzion sopran
Natalia Walewska skrzypce
Chór Fermata, Anna Kuczmera dyrygent
Robert Grudzień piano, organy
Anna Drela scenariusz
Jan Rejczak, Jerzy Drągowski konsultacja