Aktualności

6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Swój początek, tak jak w poprzednim roku, miał przy kościele pw. Św. Rodziny. Podczas czterech postojów uczestnicy mieli okazję obejrzeć okolicznościowe scenki rodzajowe w wykonaniu uczniów kozienickich szkół. Ostatni postój zlokalizowany był przy kościele pw. Św. Krzyża. Również tam głos zabrali organizatorzy, patroni honorowi oraz goście. Powiat Kozienicki   reprezentowali Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Radni Rady Powiatu Marek Kucharski i Tomasz Trela, a także pracownicy Starostwa. Obecny był również Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli 6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli 6 stycznia w Kozienicach już po raz 8 ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli

budżet30 grudnia odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 oraz dyskusji, Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok. Spośród 19 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 12 Radnych, przeciw – 6, od głosu wstrzymał się 1 Radny.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2020 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. Na pamiątkę Jubileuszu Starosta Andrzej Jung oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego Włodzimierz Stysiak przekazali okolicznościowy ryngraf, po czym Radni oraz goście obejrzeli film dotyczący Fundacji. Film dostępny jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl

30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. 30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego. 30 grudnia podczas XVII Sesji Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko złożyli na ręce Prezesa Czesława Czechyry, jej założycieli i członków podziękowania za działalność na rzecz potrzebujących oraz dla dobra społeczności powiatu kozienickiego.

 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kozienickiego Nr 44/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku, we wtorek 24.12.2019 r. Starostwo Powiatowe w Kozienicach będzie otwarte dla interesantów w godzinach od 7:30 do 13:30 .
Prosimy o uwzględnienie tego faktu podczas planowania terminu wizyty w starostwie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarządzenie Starosty Kozienickiego Nr 44/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2019 roku.

23 grudnia oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1131W Boże – Nowa Wola w m. Strzyżyna na terenie gminy Grabów nad Pilicą.23 grudnia oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 1131W Boże – Nowa Wola w m. Strzyżyna na terenie gminy Grabów nad Pilicą. Koszt zadania wyniósł prawie 145 tysięcy złotych, a sfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Małgorzata Siekut Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu, Euzebiusz Strzelczyk Wójt Gminy Grabów nad Pilicą, Barbara Bogumił Radna Rady Gminy Grabów nad Pilicą, Elżbieta Bartnik Sołtys wsi Strzyżyna, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach z Dyrektorem Marcinem Łopuszańskim oraz przedstawiciel PRD Zwoleń - Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

23 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705W Ryczywół – Kłoda w m. Kłoda”.23 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś podpisali umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705W Ryczywół – Kłoda w m. Kłoda”. Kwota dofinansowania wyniesie do 857.217,00 zł, co stanowić będzie około 80 % wartości kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.071.521,44 zł.

plakat informacyjnyKonkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.