Aktualności

18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie wielkanocne z pracownikami urzędu. Starosta Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne, po czym ks. Tomasz Pastuszka poświęcił pokarmy. Podczas spotkania wszyscy podzielili się jajkiem, które jest symbolem nowego, odradzającego się życia. Życzenia pracownikom Starostwa złożył również Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 1Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 2 1Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 2 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) VIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

plakat nie wypalaj trawplakat nie wypalaj traw2Nie Wypalaj Traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.
Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje się również w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej ( PROW 2007-2013 ), płatności rolno-środowskowo-klimatycznej ( PROW 2014-2020 ), płatności ekologicznej ( PROW 2014-2020 ), wypłatę pomocy na zalesienie Schemat I ( PROW 2007-2013 ), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej ( PROW 2014-2020 ),

poseł Mordak18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach gościł Poseł na Sejm RP Robert Mordak. Przy dzieleniu się wielkanocnym jajkiem Poseł na ręce Starosty i Wicestarosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga i Józefa Grzegorza Małaśnickiego złożył najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego.

15 kwietnia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach z inicjatywy Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyli burmistrz gminy Kozienice, wójtowie gmin powiatu. Obecni byli także Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Powiatu oraz Roman Wysocki Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Po symbolicznym podzieleniu się jajkiem wszyscy zasiedli do okolicznościowego poczęstunku. Spotkanie stało się również okazją do poruszenia tematów związanych ze współpracą pomiędzy samorządami, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

spotkanie swiat1 spotkanie swiat spotkanie swiat2

 

 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 09.04.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Od lewej Grażyna Mazur, Józef Grzegorz Małaśnicki, Roman Wysocki, Andrzej JungZarząd Powiatu Kozienickiego od 8 kwietnia powierzył zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Kozienicach Romanowi Wysockiemu. Tego dnia nowy Dyrektor wraz ze Starostą Powiatu Kozienickiego Andrzejem Jungiem oraz Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim spotkali się w placówce z kierownikami poszczególnych Oddziałów i działów Szpitala.

 

Roman WysocPracownicy szpitalaki wybrany został na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kozienicach w drodze postępowania konkursowego. Do 29 marca kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu oferty nadesłało 4 kandydatów: Bogusław Budziński, Eligiusz Mich, Andrzej Surowiecki i Roman Wysocki. 3 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Komisja konkursowa w składzie: Tomasz Trela - Przewodniczący, Kamil Banaś, Marek Kucharski, Zbigniew Sitkowski, Jerzy Śmiech, Waldemar Witkowski, Mirosław Górka stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach został Roman Wysocki.