Aktualności

Na podstawie umów z dnia 19 lipca 2019 r. Powiat Kozienicki otrzymał pomoc finansową na realizację 2 zadań w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach:
Termin realizacji zadań 01 lipca 2019 do 31 października 2019 r.
Beneficjent – Powiat Kozienicki na podst. § 6 ww. umów zobowiązuje się do informowania, że :
Zadanie: „Modernizacja pracowni informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
Zadanie: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem sportowym” jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”

Więcej informacji na stronie https://www.mazovia.pl/

2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim.
W wydarzeniu wzięli udział Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Przybytniak, Tomasz Śmietanka i Krzysztof Żochowski Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Mirosław Walicki, Iwona Kurowska Starosta i Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski Burmistrz Gminy Kozienice, Tomasz Kwiatkowski Wójt Gminy Maciejowice, Tomasz Lewandowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Marek Jonczak i Marcin Łopuszański Dyrektorowie Zarządu Dróg Powiatowych w Garwolinie i w Kozienicach.
Podczas spotkania Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego kolejny raz zadeklarował udział Województwa w finansowaniu tej ogromnej inwstycji, jednak pod warunkiem, iż dofinansowanie rządowe w ramach programu "Mosty dla Regionów" wyniesie 80%.
Szacowany koszt budowy mostu to 650 milionów złotych.

 

2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim 2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim 2 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach  zorganizowane zostało spotkanie dotyczące budowy przeprawy mostowej na Wiśle łączącej Powiat Kozienicki z Powiatem Garwolińskim

 

 

2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". Podpisania umowy dokonali Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Roman Wysocki Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Leszek Przybytniak, Tomasz Śmietanka Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Grażyna Mazur Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa SPZZOZ w Kozienicach.
Dzięki środkom unijnym w kozienickim szpitalu powstanie nowy system kogeneracyjny. Instalacja będzie wytwarzać w skojarzeniu energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby placówki. Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczną budynków szpitala, tym samym zmniejszy koszty zakupu energii elektrycznej oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych i pyłów do środowiska.
Wartość projektu budowy systemu kogeneracyjnego Szpitala Powiatowego wynosi 2 280 714,54 zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 to 1 824 571, 62 zł.

2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". 2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach". 2 października w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa dotycząca unijnego dofinansowania projektu "Budowa systemu kogeneracyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach".

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 01.10.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

W niedzielę 29 września pod pomnikiem-mogiłą ppor. Michała Gumińskiego Cezara na cmentarzu wojennym w Kociołkach odbyła się uroczystość patriotyczna w intencji tragicznie zmarłego dowódcy oddziału partyzanckiego AK Michała Gumińskiego Cezara.
W uroczystości zorganizowanej przez Gminę Kozienice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych i Starostwo Powiatowe w Kozienicach wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka, przedstawiciele samorządu Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice, kombatanci, leśnicy, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Kociołek.
W imieniu Starosty Kozienickiego wiązankę kwiatów złożyli Marek Kucharski Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego i Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Obchody na cmentarzu poprzedzone były uroczystą mszą świętą w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach.

 

W niedzielę 29 września pod pomnikiem-mauzoleum ppor. Michała Gumińskiego Cezara na cmentarzu wojennym w Kociołkach odbyła się uroczystość patriotyczna w intencji tragicznie zmarłego dowódcy oddziału partyzanckiego AK Michała Gumińskiego Cezara W niedzielę 29 września pod pomnikiem-mauzoleum ppor. Michała Gumińskiego Cezara na cmentarzu wojennym w Kociołkach odbyła się uroczystość patriotyczna w intencji tragicznie zmarłego dowódcy oddziału partyzanckiego AK Michała Gumińskiego Cezara W niedzielę 29 września pod pomnikiem-mauzoleum ppor. Michała Gumińskiego Cezara na cmentarzu wojennym w Kociołkach odbyła się uroczystość patriotyczna w intencji tragicznie zmarłego dowódcy oddziału partyzanckiego AK Michała Gumińskiego Cezara

 

27 września przy Urzędzie Gminy Gniewoszów zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca, rozpoczętych 17 września, prac przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów. Podczas spotkania prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, iż wartość rozpoczętej w Regowie Srarym inwestycji opiewa na kwotę 1,5 mln złotych, a prace zabezpieczające trwać będą do końca listopada 2019 roku.
W wydarzeniu oprócz kierownictwa i pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzięli także udział m.in. Andrzej Kosztowniak Poseł na Sejm RP, Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki, Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Arkadiusz Guba Wójt Gminy Sieciechów, Mirosław Pułkowski Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice oraz mieszkańcy Regowa Starego i okolic.
Konieczność przeprowadzenia prac ubezpieczeniowych w Regowie Starym pojawiła się po powodzi w 2010 roku, kiedy nastąpiło rozmycie górnej części wyspy na Wiśle i przerwanie tamy. Część nurtu rzeki skierowała się lewobrzeżną odnogą Wisły w kierunku zakrętu wału przeciwpowodziowego w Regowie Starym i dalej w dół rzeki powodując erozję brzegu u stopy wału. Stwarzało to zagrożenie przerwania wału. Niezbędne okazało się wykonanie opasek w lewej odnodze Wisły, aby zapobiec dalszej erozji lewego brzegu i ochronić wał przeciwpowodziowy przed przerwaniem.
Po konferencji wszyscy uczestnicy udali się do Regowa Starego, aby zobaczyć pierwsze efekty realizowanej inwestycji.

 

27 września przy Urzędzie Gminy Gniewoszów zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca, rozpoczętych 17 września, prac przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów 27 września przy Urzędzie Gminy Gniewoszów zorganizowana została konferencja prasowa dotycząca, rozpoczętych 17 września, prac przy ubezpieczeniu lewego brzegu Wisły w Regowie Starym, w gminie Gniewoszów

 

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle. Uczestniczyły w nim władze czterech samorządów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Powiat Kozienicki reprezentowali Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Kamil Banaś Skarbnik Powiatu oraz Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
Nadrzędnym tematem rozmów były sprawy związane z finansowymi aspektami tej ogromnej inwestycji, wkładem własnym Samorządów Powiatu Garwolińskiego i Kozienickiego oraz Gmin Maciejowice i Kozienice.

26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle 26 września w Starostwie Powiatowym w Garwolinie odbyło się spotkanie dotyczące budowy mostu na rzece Wiśle

Plakat informacyjnyGmina Kozienice
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
29 września (niedziela) 2019 r. o godz. 9.00

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawna
bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych