Aktualności

13 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga – w Starostwie gościł Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski13 stycznia, na zaproszenie Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga – w Starostwie gościł Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. W spotkaniu tym wzięli udział także Wicestarosta Kozienicki Józef Grzegorz Małaśnicki, Skarbnik Powiatu Kamil Banaś oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela. Głównym tematem rozmów była budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Wicemarszałek zapewnił, że będzie starał się, aby ta niezwykle ważna inwestycja o randze ponadlokalnej, uzyskała wsparcie finansowe ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Starosta Kozienicki podkreślał z kolei, że współpraca Powiatu Kozienickiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego od zawsze przebiegała wzorowo, a jej podstawą była zasada pomocniczości samorządów.
Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili, że liczą na kolejne wspólnie zrealizowane inwestycje.

Plakat informujący krwiodawstwoSzanowni Krwiodawcy Powiatu Kozienickiego!
Informujemy o nowym miejscu pobierania krwi w Kozienicach. Od 14 stycznia we wszystkie czwartki miesiąca (do końca kwietnia br.) w godzinach 8.00 - 12.00 można oddawać krew w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Kochanowskiego 15.

szpitalkozienice logoInformujemy, że od dnia 11 stycznia 2021 roku wznawiamy przyjęcia pacjentów do następujących Oddziałów: Ginekologiczno – Położniczego, Neonatologicznego oraz Pediatrycznego.
Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w SP ZZOZ w Kozienicach i dużej absencji personelu medycznego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom.
W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne, oprócz Tomografii Komputerowej z powodu poważnej awarii aparatu TK.
O usunięciu awarii Tomografu Komputerowego oraz wznowieniu przyjęć do pozostałych oddziałów będziemy informować na bieżąco.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach

szpitalkozienice logoInformujemy, że w związku z awarią Tomografu Komputerowego oraz wykryciem ognisk zakażeń COVID-19 w Oddziale Wewnętrznym i Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym zostały wstrzymane przyjęcia nowych pacjentów do Szpitala Powiatowego w Kozienicach.
Decyzja nasza została podyktowana koniecznością wykrycia źródła zakażenia oraz dokonania niezbędnych badań wymazowych wśród pracowników i pacjentów, a także dezynfekcji oddziałów szpitalnych.
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci, przybywający w oddziałach szpitalnych SP ZZOZ w Kozienicach są objęci opieką medyczną oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.
Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach wznowimy przyjęcia.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach

WSPARCIE DLA MAŁEGO KAZIA22 grudnia 2020 r. u 3-letniego Kazia – mieszkańca Kozienic, rozpoznano rozlany nowotwór złośliwy pnia mózgu- Glioblastoma- nieoperacyjny. Lekarze zaoferowali tylko radioterapię. Rokowania - w najbardziej optymistycznej wersji - 2%, statystycznie dziecko ma od 3 do 6 miesięcy życia. Rodzice oraz przyjaciele Kazia szukają wszelkich możliwości leczenia chłopca zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, jednak jest to bardzo kosztowne. Przyłączmy się do walki o zdrowie i życie Kazia.
Poniżej znajduje się link do zbiórki pieniędzy na leczenie chłopca
https://zrzutka.pl/p569x7

30 grudnia odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji30 grudnia odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 oraz przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021, Radni uchwalili Budżet Powiatu Kozienickiego na 2021 rok. Spośród 19 obecnych na Sesji Radnych, za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 18 Radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
Budżet Powiatu Kozienickiego na 2021 rok znaleźć będzie można już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja na ten temat ukaże się również w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasz Powiat”. Zachęcamy również do obejrzenia retransmisji Sesji, która dostępna jest na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=0M_rpwGNHhU

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku, z uwagi na skrócony czas pracy Banku Pekao S.A. Oddział w Kozienicach, kasa w Urzędzie Starostwa będzie czynna do godziny 12.30. Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim. Długość remontowanego odcinka drogi to 2762, 22 m. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 851 714,00 zł i współfinansowany jest w 60% ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz w 40% ze środków Powiatu Kozienickiego. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres 3 lat. W 2020 roku remont obejmie odcinek o długości 1200 m, a koszt wykonanych prac w tym roku to 750 000,00 zł.

W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim W październiku bieżącego roku rozpoczęły się prace remontowe, obejmujące przebudowę odcinka drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od skrzyżowania z drogą gminną relacji Lipa – Mała Wieś do granicy powiatu kozienickiego z powiatem białobrzeskim