Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach posiada środki na aktywizację osób bezrobotnych - projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektów osoby bezrobotne mogą skorzystać ze staży, szkoleń, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bonów na zasiedlenie oraz prac interwencyjnych. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty.
Projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”
Projekt pn: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)"

szpitalkozienice logoInformujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie przyjmujemy pacjentów i realizujemy świadczenia w:
• Oddziale Urologii,
• Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
• Oddziale Chirurgii Ogólnej,
• Oddziale Neurologii,
• Oddziale Ginekologiczno — Położniczym,
• Oddziale Pediatrii,
• Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
• Oddziale Otolaryngologii,
• Oddziale Zakaźnym.
Nie przyjmujemy pacjentów tylko do Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, który obecnie jest poddany sprzątaniu i dekontaminacji. Także na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie są przyjmowani pacjenci z zewnątrz ze względu na brak możliwości wykonania diagnostyki obrazowej w tym tomografii komputerowej. Obecnie ze względu na COVID-19 zamknięta jest Pracowni Radiologii i USG.

 

10 czerwca w miejscowości Słowiki Folwark pożar strawił dom 6-osobowej rodziny10 czerwca w miejscowości Słowiki Folwark pożar strawił dom 7-osobowej rodziny. W płomieniach stracili wszystko, co mieli. W związku z powyższym stowarzyszenia i ludzie dobrej woli zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy: ubrań, środków czystości itp. Aktualnie Stowarzyszenie „Słowik” prowadzi również zbiórkę środków finansowych na specjalnie utworzone subkonto.

Wpłat można dokonywać na poniższy rachunek bankowy Stowarzyszenia SŁOWIK
utworzony w Lubelskim Bank Spółdzielczym w Końskowoli:

48 8741 0004 3700 8408 2000 0010
z dopiskiem - pomoc dla poszkodowanych w pożarze

 fot. OSP Sieciechów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 22 czerwca 2020 r. (pon.) XXII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim. Jak podkreślił Andrzej Duda: dziś mamy czerwiec 2020 roku, a ten most, wierzę w to głęboko, będzie otwarty już za pięć lat. I już za pięć lat będą Państwo mogli się cieszyć tą przeprawą łączącą dwie strony Wisły. Tego życzę Państwu, sobie, władzom lokalnym, regionalnym. Życzę by ta inwestycja jak najszybciej się zaczęła i jak najszybciej z powodzeniem została zakończona.
Wizyta Prezydenta poprzedzona została spotkaniem w Urzędzie Miejskim, gdzie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Garwoliński Mirosław Walicki, jako Lider inwestycji podpisali umowę dotacji na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na budowę mostu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej w ramach zadania: Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi. Na podstawie umowy Lider projektu tj. Powiat Garwoliński otrzyma 23.380.800,00 zł dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę z drogami dojazdowymi łączącymi drogę powiatową nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego z drogą powiatową nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi 29.250.000,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 5.869.200,00 zł.
Oprócz Wojewody oraz Lidera Inwestycji podczas podpisania umowy obecne były władze pozostałych samorządów zaangażowanych w powyższy projekt: Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski.
Warto przypomnieć, że budowa mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim to projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”.
Dodać należy, że od 2016 roku, na wniosek mieszkańców i Związków Zawodowych Elektrowni Kozienice Starosta Andrzej Jung czynił starania dotyczące budowy przedmiotowej przeprawy mostowej.

7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim 7 czerwca Ziemię Kozienicką odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wizyta głowy Państwa w Wilczkowicach dotyczyła przekazania ważnej dla mieszkańców naszej ziemi informacji w sprawie budowy mostu łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim

Informacja SP ZZOZ z dnia 4 czerwca 2020 rokuInformujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 wśród personelu medycznego Pracowni Radiologii i USG, a tym samym braku możliwości wykonywania diagnostyki obrazowej (RTG, Tomografii Komputerowej, Mammografii), zostały wstrzymane przyjęcia pacjentów wymagających powyższych badań do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej sytuacji nie wykonujemy badań ambulatoryjnych w tym zakresie.
Po przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z zakażeniem oraz po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wznowimy przyjęcia.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Informacja SP ZZOZ 02 czerwca 2020 rokuW związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi od pacjentek w sprawie zamknięcia Traktu Porodowego oraz Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach, pragniemy poinformować, że po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ograniczenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, rozpoczęcie prac remontowo – modernizacyjnych jest planowane w terminie od 20 lipca 2020 roku na okres jednego miesiąca.
Przy okazji realizacji Projektu Współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Kozienicach” zostanie przeprowadzony, między innymi, remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, która wymaga natychmiastowej wymiany oraz inne niezbędne prace remontowo – modernizacyjne w tych obszarach.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

2 czerwca, kolejna partia rękawic i fartuchów ochronnych trafiła do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Tym razem wsparcie okazała firma Wojtpol Tadeusz Wojtysiak, Zenon Krześniak, która na ten cel przeznaczyła około 5 tysięcy złotych.
Przypominamy, że wsparcia finansowego na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach można również dokonać za pośrednictwem Fundacji „Zdrowe Dziecko” w Kozienicach, wpłacając dowolną sumę na rachunek bankowy 85 1240 5862 1111 0000 5102 5807 z dopiskiem Szpital Powiatowy.
Dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie i zachęcamy do włączania się w akcję przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

2 czerwca, kolejna partia rękawic i fartuchów ochronnych trafiła do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 2 czerwca, kolejna partia rękawic i fartuchów ochronnych trafiła do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach 2 czerwca, kolejna partia rękawic i fartuchów ochronnych trafiła do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach