Aktualności

Pod koniec czerwca rolnicy z gminy Kozienice przekazali do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach urządzenie do bezpiecznej i szybkiej dekontaminacji i dezynfekcji pomieszczeń - Zmgławiacz – „Elektrofumigator BARTEK” o wartości 17.569,32 złotych brutto.
Na kwotę tę złożyli się: Pierzchała Romuald, Połeć Radosław, Kowalski Włodzimierz, Pająk Mariusz, Pierzchała Arkadiusz, Pyrka Tomasz, Kultys Mikołaj.
Przypominamy, że wsparcia finansowego na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach można również dokonać za pośrednictwem Fundacji „Zdrowe Dziecko” w Kozienicach, wpłacając dowolną sumę na rachunek bankowy 85 1240 5862 1111 0000 5102 5807 z dopiskiem Szpital Powiatowy.
Dziękujemy za wszelkiego rodzaju wsparcie i zachęcamy do włączania się w akcję przeciwdziałania pandemii koronawirusa.

Zmgławiacz – „Elektrofumigator BARTEK Zmgławiacz – „Elektrofumigator BARTEK

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 23 lipca 2020 r. (czwartek) XXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Przypominamy o konieczności telefonicznego umawiania wizyt.

Zapisy w sprawach związanych z rejestracją pojazdu:
tel. (48) 611-73-92 w godz. 8.00 – 10.00

Zapisy w sprawach związanych z prawami jazdy:
tel. (48) 611-73-93 w godz. pracy urzędu

W przypadku rezygnacji z umówionych terminów bardzo prosimy o odwoływanie wizyt.

szpitalkozienice logoPrzypominamy, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzyliśmy naszą działalność o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.
Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.
Gwarantujemy szereg udogodnień dla naszych pacjentów. W naszym Szpitalu będziecie mogli Państwo wykonać: badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopię, gastroskopię, na które lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej wystawił skierowanie oraz skorzystać z porady lekarzy specjalistów w wielu dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Informacja o bieżącej sytuacji SP ZZOZ 6 lipca 2020 rjpgNawiązując do informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach podanej w dniu 3 lipca 2020 roku, wyjaśniamy zasady pobierania materiału do badań molekularnych – wymazowych COVID-19 (PCR) pacjentów w SP ZZOZ Kozienice:

 1. Pacjenci kierowani z POZ/ZRM w celu wykonania badań wykluczających COVID-19, bez gorączki, nie zgłaszający objawów infekcji, bez ewidentnego w wywiadzie kontaktu z osobami zakażonymi COVID-19, bez wywiadu odbytej podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach w regionie z wysoką transmisją SARS-CoV-2, ewentualnie mający skierowanie do szpitala na operacje lub kierowani do szpitali ze wskazań pilnych, np. onkologicznych, lub mających skierowanie do DPS, ZPO, ZOL mają mieć wykonywane badanie wymazowe w ramach „pre-triage” w namiocie obok SOR w godzinach: 10:00 – 11:00 po uzgodnieniu terminu z Pielęgniarką Oddziałową
  /Pielęgniarką Koordynującą SOR.
 2. W punkcie pobrań Laboratorium Analitycznego Centralnego SP ZZOZ Kozienice badania wymazowe w kierunku COVID-19 wykonywane są w godzinach: 10:00 – 12:00, dla:
  a) pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19 zwolnionych z kwarantanny,
  b) personelu SP ZZOZ w Kozienicach wg zaleceń Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych działającego w SP ZZOZ Kozienice,
  c) pacjentów przed wyjazdem do Sanatorium posiadających skierowanie, ewentualnie osób, które przerwały leczenie uzdrowiskowe przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu i opiekunów dzieci w przypadku leczenia sanatoryjnego dzieci,
  d) badania komercyjne.
 3. W Izbie Przyjęć Oddziału Zakaźnego – pacjenci z objawami infekcji, gorączkujący, po uzasadnionym kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19, zgłaszający się ze skierowaniem z POZ, kierowani przez ZRM i/lub SOR;

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

4 lipca w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odbyła się msza dziękczynna strażaków z OSP i PSP z powiatu kozienickiego, lipskiego oraz zwoleńskiego.
Zgromadzonych w sanktuarium strażaków i druhów, poczty sztandarowe oraz gości powitał proboszcz parafii ks. kan. Szymon Mucha. Podczas homilii ks. Szymon podkreślił wyjątkowość tego duchowego spotkania. Następnie aspirant Tomasz Rokomiński z Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach oraz druhna Weronika Szafranek z OSP w Gniewoszowie odczytali Akt Zawierzenia Matce Boskiej Wysokolskiej, po czym przy obrazie Matki Bożej Wysokolskiej zostały złożone kwiaty.

4 lipca w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odbyła się msza dziękczynna strażaków z OSP i PSP z powiatu kozienickiego, lipskiego oraz zwoleńskiego 4 lipca w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odbyła się msza dziękczynna strażaków z OSP i PSP z powiatu kozienickiego, lipskiego oraz zwoleńskiego 4 lipca w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole odbyła się msza dziękczynna strażaków z OSP i PSP z powiatu kozienickiego, lipskiego oraz zwoleńskiego

 

 

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w oddziałach szpitalnych w zakresie: urologii, traumatologii i ortopedii, chirurgii ogólnej, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, otolaryngologii, chorób zakaźnych.
Od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku wznowiliśmy przyjęcia do Oddziałów: Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii, Neurologii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednakże z powodu dużej absencji pracowników medycznych (izolacje, kwarantanna, zwolnienia lekarskie) oddziały te funkcjonują w ograniczonym zakresie. Obecnie mamy obsadę pracowników na połowę limitów łóżkowych.
Od 3 lipca 2020 roku wstrzymujemy przyjęcia do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do czasu powrotu z kwarantanny pracowników. Po powzięciu informacji o wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach w trybie natychmiastowym wznowimy przyjęcia do oddziału.

pomocprawnagrafikaOsoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.