Aktualności

22 grudnia Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung przekazał świąteczną paczkę oraz moc serdecznych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.
Podczas spotkania rozdane zostały również prezenty, które napłynęły do Domu Pomocy Społecznej w odpowiedzi na akcję Listy Do Świętego Mikołaja, podczas której Mieszkańcy Domu właśnie w listach wyrazili swoje świąteczne marzenia. Elżbieta Czapla Dyrektor Placówki wyraziła serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w akcję i w piękny sposób sprawili, że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, będą jeszcze bardziej wyjątkowe, bogate w ludzką wrażliwość i bezinteresowną szczodrość.

paczkadps20201 paczkadps2020

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniu 3.12.2020 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.

Szerszych informacji można uzyskać:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych artykułów o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach informujemy, że uległa zmianie decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 01 grudnia 2020 roku. Zgodnie ze zmianą decyzji jesteśmy zobowiązani od dnia 21 grudnia 2020 roku do odwołania zapewnić 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 40 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
W związku ze zmianą decyzji wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii w pełnym zakresie.
Ponadto zmiana decyzji pozwoli nam w najbliższym czasie na wznowienie udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Podjęliśmy też działania w kierunku ponownego uruchomienia działalności Oddziału Urologicznego.
Obecnie w oddziałach szpitalnych przebywa ok. 170 chorych.

 

Najpiękniejsze Święta –Święta Bożego Narodzenia – to czas kiedy w sposób szczególny powinniśmy otoczyć opieką i wsparciem wszystkich tych, którzy najbardziej tego potrzebują: ludzi samotnych, chorych, a przede wszystkim dzieci, które nie zawsze mogą liczyć na wsparcie i opiekę od swoich najbliższych. Dlatego Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego wspólnie z pracownikami Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, Zakładem Karnym w Żytkowicach i Mleczarnią Obory w Kozienicach, postanowili po raz kolejny obdarować Świąteczną Paczką wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA. Dla dzieci i młodzieży bowiem czas Świąt powinien zawsze kojarzyć się z wyjątkowymi przeżyciami, uśmiechem i choinką, pod którą mogą znaleźć wymarzone prezenty.
18 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz pracownicy Starostwa Powiatowego odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezenty, wśród których znalazły się m.in. artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt agd, artykuły spożywcze, słodycze, zabawki i wiele innych.
Najmilszą chwilą spotkania był niewątpliwie moment, kiedy dzieci z wielkim uśmiechem i przeuroczą niecierpliwością przystąpiły do otwarcia upominków.

18 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz pracownicy Starostwa Powiatowego odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezenty 18 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz pracownicy Starostwa Powiatowego odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezenty 18 grudnia Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz pracownicy Starostwa Powiatowego odwiedzili podopiecznych PANDY i wręczyli im świąteczne prezenty

W grudniu na terenie gminy Głowaczów zrealizowane zostały dwie inwestycje drogowe. W miejscowości Wólka Brzózka oddany został do użytku chodnik w formie utwardzonego pobocza, o długości 116 m. Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł.
W miejscowości Ursynów, na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1711W i 1716W usytuowany został znak aktywny STOP, jako uzupełnienie znaku B20 STOP. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 29 274,00 zł.
Natomiast od listopada na terenie gminy Gniewoszów w miejscowości Markowola trwają prace związane z remontem drogi powiatowej 1744W Regów Stary - Markowola. Jest to inwestycja dwuletnia. Zakończenie prac przewidziane jest na 30 czerwca 2021 roku. Wartość całego zadania to 655 020,76 zł. Długość remontowanego odcinka drogi to 1272 m.
Wszystkie powyższe inwestycje finansowane są w całości ze środków Powiatu Kozienickiego.

Wólka Brzózka oddany został do użytku chodnik w formie utwardzonego pobocza w miejscowości Ursynów usytuowany został znak aktywny STOP w miejscowości Markowola trwają prace związane z remontem drogi powiatowej 1744W Regów Stary - Markowola

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r. poz. 920) zwołuję na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) XXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

droga oleksow16 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1737W Zajezierze-Oleksów Poduchowny w m. Oleksów”. Ze strony Powiatu Kozienickiego umowę podpisali: Starosta Powiatu Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Skarbnik Powiatu Kamil Banaś. W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.
Dofinansowanie do realizowanego zadania wynosi 389.114,32 zł, wkład własny Powiatu to 166.763,29 zł. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 555.877,61 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi na długości 997 metrów, powstanie również chodnik na długości 174 metrów.

szpitalkozienice logoOdnosząc się do wpisu na Facebooku o nieprzyjęciu 8 – miesięcznego dziecka w SOR w SP ZZOZ w Kozienicach w dniu 05 grudnia 2020 roku informujemy, że w tej sprawie prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Po jego przeprowadzeniu opublikujemy informację o podjętych działaniach.
Jest nam niezmiernie przykro, że post Pani Sandry Felskiej wywołał lawinę nieprzychylnych wpisów i komentarzy, a wręcz hejt na temat naszej działalności. W większości są to informacje nie do końca przemyślane przez piszących i nieznajdujące potwierdzenia. Faktem jest np., że Pielęgniarka zmierzyła dziecku temperaturę ciała, dziecko wówczas nie miało gorączki.
Rozumiemy Państwa zdenerwowanie i obawy o stan zdrowia. Niestety w ostatnim czasie z powodu wprowadzonego stanu epidemii w kraju dochodzi do wielu nieporozumień na linii pacjent – pracownicy ochrony zdrowia.
Z powodu niewydolności POZ pacjenci zgłaszają się do SOR po poradę medyczną, którą mogliby uzyskać w Gabinecie lekarza rodzinnego. W żadnym przypadku SOR nie może zastępować POZ.