Aktualności

Plakat informacyjny mammografia Kozienice 10 grudniaLUX MED po raz kolejny zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości: Kozienice – 10 grudnia 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 na parkingu przy stadionie, ul. Sportowa 1

zaproszenie do zlozenia deklaracjiSP ZZOZ w Kozienicach informuje, że z dniem 01 grudnia 2019 r. rozszerzamy swoją działalność o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego, a także spoza powiatu do zapisania się do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.
Aby zostać naszym pacjentem należy osobiście wypełnić deklarację wyboru, dostępną w rejestracji POZ, która mieści się przy Izbie Przyjęć naszego Szpitala.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 67 97 180 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety lekarskie oraz opiekę doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii. Zapewniamy również opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej.
Gabinet lekarza, pielęgniarki oraz położnej POZ czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
Informujemy, że badania laboratoryjne, RTG, USG, kolonoskopia, gastroskopia, na które lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić skierowanie wykonywane są w naszej siedzibie.
Ponadto w naszym Szpitalu można skorzystać z porady lekarza specjalisty w dziedzinach: ortopedii, chirurgii ogólnej, otolaryngologii, kardiologii, endokrynologii, diabetologii, urologii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, chorób zakaźnych, onkologii.
Kontakt:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
26 - 900 Kozienice,
ul. Al. Wł. Sikorskiego 10
Telefon: 48 67 97 200
nr telefonu do POZ: 48 67 97 180
www.szpitalkozienice.pl

Zapraszamy do składania deklaracji
BĄDŹ NASZYM PACJENTEM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie to jedna z trzech szkół, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Powiat Kozienicki. W ośrodku uczy się, podlega terapii i rehabilituje 53 uczniów z różnymi dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami. Warunki panujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Opactwie od wielu lat pozostawiają wiele do życzenia. Ośrodek nie spełnia wymogów technicznych, higienicznych, dydaktycznych ani też przeciwpożarowych. Dodatkowo lokalizacja w budynku objętym nadzorem konserwatora zabytków uniemożliwia jakąkolwiek modernizację pomieszczeń. W obecnej sytuacji przyszłość szkoły, a przede wszystkim jej uczniów uzależniona jest od zmiany lokalizacji. Szansa upatrywana była w przeniesieniu Ośrodka do budynku po likwidowanej szkole podstawowej w Nowej Wsi. Nie spotkało się to jednak z akceptacją ze strony Rodziców. Ich zdaniem ze względu na specyfikę szkoły nie można byłoby udostępnić terenu szkoły osobom postronnym tj. mieszkańcom wsi, z uwagi na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa uczniom uczęszczającym do placówki. Ponadto pomieszczenia w szkole w Nowej Wsi są zbyt małe i nie spełniają oczekiwań Rodziców. Pomysł przeniesienia Ośrodka spotkał się także z dużymi wątpliwościami ze strony komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego. Funkcjonowanie Ośrodka w godnych warunkach wiązałoby się z daleko posuniętą koniecznością rozbudowy i remontu istniejącego budynku oraz potrzebą poniesienia znacznych nakładów finansowych na placówkę, która i tak nie byłaby własnością powiatu. Ewentualny zakup przez powiat budynku za wstępnie zaproponowaną kwotę również powodowałoby konieczność poniesienia bardzo dużych wydatków na adaptację istniejącej infrastruktury, np. modernizacja i dobudowa pomieszczeń do istniejącego budynku, budowa internatu czy nowoczesnej kuchni ze stołówką, czyniąc inwestycję nieopłacalną i zrównującą koszty do kosztów budowy nowego obiektu.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Infirmacja starosty kozienickiego Informacja starosty kozienickiego

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 28.11.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

21 listopada w Gniewoszowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Seniora połączone z uroczystym otwarciem nowo powstałego Klubu Senior+21 listopada w Gniewoszowie odbyły się obchody Gminnego Dnia Seniora połączone z uroczystym otwarciem nowo powstałego Klubu Senior+. Uroczystość zgromadziła nie tylko mieszkańców gminy Gniewoszów, w tym seniorów oraz przedstawicieli samorządu Gminy Gniewoszów ale także wielu gości, wśród których znaleźli się Andrzej Jung i Józef Grzegorz Małaśnicki, Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego.
Seniorzy z gminy Gniewoszów, z okazji swojego święta przedstawili krótki program artystyczny. Przedsięwzięcie stało się również okazją do rozstrzygnięcia konkursu: „Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości” oraz zaprezentowania wystawy twórców ziemi gniewoszowskiej.
Spotkanie zakończyła degustacja okolicznościowego tortu oraz promocja książki Stanisławy Bachanek pt. „Ziemia Radomska”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. Poz. 511, 1571, 1815) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) XV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

19 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”. 19 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie kozienickim”. Tym razem do udziału w nim zaproszona została Karolina Jarosz doktor nauk ekonomicznych, Kierownik Oddziału Projektów i Funduszy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wygłosiła ona prelekcję dotyczącą aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Partnerstwa, m.in. Małgorzata Bebelska Koordynator Partnerstwa, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Wojciech Jabłoński z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.