Aktualności

1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy.
Wartość inwestycji to ponad 2,8 mln zł, z czego 1,7 mln zł zostanie sfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, pozostała kwota ze środków Powiatu Kozienickiego
Umowę w tej sprawie podpisali: Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Jung – Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki – Wicestarosta, Kamil Banaś – Skarbnik Powiatu. W spotkaniu wziął udział Tomasz Trela – Radny Rady Powiatu Kozienickiego.
W ramach inwestycji zostanie wykonana pełna konstrukcja jezdni dwupasmowej wraz z wymianą nawierzchni na twardą, wykonaniem pobocza i rowów oraz nowym oznakowaniem. Powstaną także zjazdy do pól i gospodarstw oraz przebudowana zostanie skrzyżowanie z drogą gminną Lipa – Lipskie Budy.
Przedsięwzięcie to w znaczny sposób wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Powiecie Kozienickim.

1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy 1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy 1 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1714W na odcinku Głowaczów – Lipskie Budy

 

29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów. Inwestycja objęła poszerzenie drogi z 5 do 5,5 m , renowację rowów melioracyjnych oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m na całej długości odcinka.
Całkowity koszt zadania to 1 100 000 zł, a sfinansowane zostało z funduszu dróg samorządowych oraz środków Powiatu Kozienickiego.
W odbiorze inwestycji wzięli udział: Andrzej Jung Starosta - Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki - Wicestarosta, Marek Drapała - Wójt Gminy Magnuszew, Marcin Łopuszański - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Jacek Śmietanka – przewodniczący komisji, Marian Chmielnicki - członek komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru oraz Mirosława Ruszkowska - przedstawiciel PRD Zwoleń, Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu.

29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów 29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów 29 czerwca oddana została do użytku część drogi powiatowej nr 1705W w miejscowości Kłoda o długości 810 metrów

 

Wydział Promocji i Kultury mający siedzibę w drugim budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 15 od dnia 29 czerwca br. jest czynny.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, iż posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kozienickiego zaplanowane na dzień 29 czerwca 2020 r. zostaje przełożone na dzień 6 lipca 2020 r. Godzina i tematyka posiedzenia pozostaje bez zmian.

opactwo logoCo ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Opactwie?

W związku z pojawiającymi się nieścisłymi informacjami w sieci dotyczącymi nieprzekazania przez Gminę Kozienice powiatowi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie Zarząd Powiatu informuje, iż faktycznie takie rozmowy były prowadzone z Gminą Kozienice mając na uwadze, że przyszłość szkoły, a przede wszystkim jej uczniów uzależniona jest od zmiany lokalizacji. Szansa upatrywana była w przeniesieniu Ośrodka do budynku po likwidowanej szkole w Nowej Wsi. Nie spotkało się to jednak z akceptacją ze strony Rady Rodziców. Pomysł przeniesienia Ośrodka w to miejsce spotkał się także z dużymi wątpliwościami ze strony komisji stałych Rady Powiatu Kozienickiego. Funkcjonowanie Ośrodka w godnych warunkach wiązałoby się z daleko posuniętą koniecznością rozbudowy i remontu istniejącego budynku. Powodowałoby również konieczność poniesienia bardzo dużych wydatków na adaptację istniejącej infrastruktury, np. modernizację i dobudowę pomieszczeń do istniejącego budynku, budowę internatu, czy nowoczesnej kuchni ze stołówką, czyniąc inwestycję nieopłacalną i zrównującą koszty remontu do kosztów budowy nowego obiektu.

Wydział Promocji i Kultury mający siedzibę w drugim budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 15 do dnia 2 lipca br. będzie nieczynny.
Taką decyzję podjęła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach z uwagi na wykrycie u jednego pracownika Wydziału wirusa Covid-19.
Prosimy o wyrozumiałość.

Naczelnik Wydziału