Aktualności

Spotkanie z Enea13 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące zacieśnienia współpracy z Enea Wytwarzanie, w sprawie wsparcia dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W spotkaniu wzięli udział: Justyna Wdowiak, reprezentująca Enea Wytwarzanie oraz Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Roman Wysocki Dyrektor SPZZOZ w Kozienicach, Jarosław Chlewicki Sekretarz Powiatu oraz Janusz Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

szpitalkozienice logoSprostowanie do informacji podanej w dniu 09 października 2020 roku.
Informujemy, że skierowanie na bezpłatne badanie wymazowe (PCR) pacjent ma możliwość uzyskania od lekarza POZ tylko w przypadku wystąpienia u niego objawów infekcji. Po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, to lekarz POZ decyduje o skierowaniu pacjenta na badanie wymazowe w kierunku Covid-19.

Dyrekcja
SP ZZOZ w Kozienicach

szpitalkozienice logoInformujemy, że w związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u pacjenta Oddziału Urazowo – Ortopedycznego i koniecznością pobrania wymazów od personelu medycznego i pacjentów oddziału, wstrzymujemy przyjęcia pacjentów do dnia 13 października 2020 roku.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego dotyczącego dedykowania 24 łóżek, w tym dwóch łóżek intensywnej terapii, do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19, wstrzymujemy przyjęcia planowe do Oddziałów: Chirurgii Ogólnej, Urazowo-Ortopedycznego, Laryngologicznego, Ginekologiczno – Położniczego, Urologicznego.
W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 wśród personelu medycznego oraz pacjentów w SP ZZOZ w Kozienicach prosimy, aby pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia w trybie planowym do oddziałów szpitalnych w SP ZZOZ w Kozienicach przychodzili z wynikiem badania PCR w kierunku zakażenia COVID-19.
Przypominamy, że skierowanie na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) pacjent ma możliwość uzyskać od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
Po wystawieniu zlecenia w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.
W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.
Pragniemy również poinformować, iż w najbliższym czasie w SP ZZOZ w Kozienicach wznowimy przyjęcia do Poradni Onkologicznej oraz Oddziału Urologicznego.
ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK ORAZ OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH O PODJĘCIE PRACY W ODDZIALE ZAKAŹNYM, A TAKŻE W INNYCH ODDZIAŁACH NASZEGO SZPITALA. OFERUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Plakat Mazowsze w KoronieMazowiecki Instytut Kultury
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
oraz Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie

zapraszają

18 października 2020 r. (niedziela) godz. 17.00
do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Opactwie

na koncert z cyklu Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej

wieczór szósty
„Barokowe odcienie lutni”

 Wykonawcy: LUTEDUO PLUS
Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa
Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce
Alisa Birula – organy

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639.)
Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się drogą telefoniczną od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

Zapisy na porady prawne i porady obywatelskie przyjmowane są pod numerem telefonu: 48 611-73-48

poniedziałek w godzinach - 7:45-16:00;
wtorek - czwartek w godzinach - 7.45-15:00;
piątek w godzinach - 7.45 -14.00.

Udzielenie porady odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty,
Porady odbywają się co 45 minut,
Kobiecie w ciąży udziela się porady poza kolejnością.

7 października podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Zakup nowego autobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice, a podpisana została przez Andrzeja Junga Starostę Powiatu Kozienickiego, Józefa Grzegorza Małaśnickiego Wicestarostę, Kamila Banasia Skarbnika Powiatu oraz Piotra Kozłowskiego Burmistrza Gminy Kozienice i Monikę Makulec-Sobotę Skarbnika Gminy.
Łączny koszt realizacji projektu opiewa do 356 700,00 zł.
Powiat ze środków PFRON dofinansuje maksymalnie do 215 607,00 zł z zastrzeżeniem, iż wydatkowane środki PFRON nie mogą przekroczyć 80 % wartości projektu.