Aktualności

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, zgodnie z naszymi założeniami wznowiliśmy realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich oddziałach szpitalnych. Decyzja o szerszej działalności niż w innych placówkach medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach jest podyktowana dobrem pacjentów, nie tylko tych którzy są chorzy na COVID-19. Pamiętajmy, że nadal wiele osób wymaga porady lekarskiej z powodu szeregu chorób przewlekłych.
Od dnia 13 maja 2020 r. przyjmujemy chorych do Oddziału Zakaźnego, a od 18 maja 2020 roku wznawiamy przyjęcia do Oddziału Otolaryngologii.
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz wykonywanie badań w Pracowniach Diagnostycznych odbywa się na zasadach podanych w komunikacie z dnia 05 maja 2020 roku.

PFRON wersja podstawowa RGB 01Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości skorzystania z programów finansowanych z PFRON dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu Kozienickiego:
• Moduł I „Aktywny samorząd” likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
• Moduł II „Aktywny samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Terminy przyjmowania wniosków:
Moduł I od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.;
Moduł II do 10.10.2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
• Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
Termin przyjmowania wniosków od 10.04.2020 r. do dnia 04.09.2020 r.

Środki dezynfekcyjne 214 maja do Powiatu Kozienickiego trafiło 2160 litrów płynu dezynfekcyjnego z zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc ta ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa w żłobkach i przedszkolach, które decyzją Rządu od 6 maja ponownie mogły rozpocząć swoją działalność. W przekazaniu środków uczestniczył Grzegorz Maciejczyk Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Społecznych Starostwa Powiatowego w Kozienicach, natomiast transport zapewnili pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach.
Już po raz drugi Powiat Kozienicki otrzymał taką pomoc, pierwsza partia środków dezynfekcyjnych
– 1065 litrów - przekazana została 4 maja.

12 maja 1935 roku zmarł I Marszałek Polski Józef Piłsudski – przywódca walczących o wolną Polskę Legionistów. W poprzednim roku z inicjatywy przewodniczącego kozienickiego oddziału Związku Piłsudczyków RP Mariana Śledzia, w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody 84. rocznicy śmierci Marszałka. Oprócz Piłsudczyków i władz samorządowych wzięła w nich udział również młodzież oraz mieszkańcy powiatu kozienickiego.
W tym roku z uwagi na panującą pandemię koronawirusa obchody 85. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego były znacznie skromniejsze. 12 maja o godz. 18.00 przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach spotkali się zarówno przedstawiciele Piłsudczyków, jak i władz samorządowych. W hołdzie wielkiemu wodzowi delegacje Związku Piłsudczyków RP Oddział w Kozienicach na czele z Przewodniczącym Marianem Śledziem, Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Członek Zarządu Powiatu Marek Kucharski,Gminy Kozienice, na czele z Burmistrzem Piotrem Kozłowskim złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem, po czym wszyscy udali się na cmentarz, gdzie przy kwaterach poległych Legionistów również złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze.

85. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 185. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 285. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 385. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 485. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 585. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 6

szpitalkozienice logozawiadamiamy, że obecnie przyjmujemy pacjentów do następujących oddziałów szpitalnych:
- Urologii,
- Urazowo-Ortopedycznego,
- Chirurgii Ogólnej,
- Neurologii,
- Ginekologiczno – Położniczego,
- Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologii,
- Pediatrii,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności udzielenia pomocy pacjentom ze schorzeniami z zakresu otolaryngologii udzielamy porad ambulatoryjnych
w Poradni Otolaryngologicznej.

3 maja 1791 roku uchwalona została ustawa regulująca ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza nowoczesna, spisana konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Rocznica jej uchwalenia każdego roku w powiecie kozienickim obchodzona była w sposób bardzo uroczysty. W roku bieżącym, z uwagi na pandemię koronawirusa oficjalne obchody nie odbyły się, jednak zarówno władze samorządowe Powiatu Kozienickiego, jak i innych instytucji, by uczcić pamięć o wydarzeniach sprzed 229 lat złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem Niepodległości. 3 maja o godzinie 10 uczyniły to delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki, Skarbnik Powiatu Kamil Banaś oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach Lucyna Domańska-Stankiewicz, a także delegacja Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej na czele z Przewodniczącym Igorem Czerwińskim. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Starosta Andrzej Jung odczytał list skierowany do mieszkańców Powiatu.
Mimo rozprzestrzeniającego się koronawirusa w Kozienicach nie zapomniano o ważnym dla wszystkich Polaków święcie, przed południem uchwalenie Konstytucji 3 maja uczciły kolejne instytucje, organizacje i władze samorządowe gminy Kozienice. Kwiaty i znicze przed Pomnikiem Niepodległości są wyrazem naszej pamięci o przodkach i ich dokonaniach.

uroczystości 3 Maja 1uroczystości 3 Maja 2uroczystości 3 Maja 3uroczystości 3 Maja 5uroczystości 3 Maja 5

flagaKażdego roku, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzona byłya niezwykle uroczyście. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa oraz z uwagi na bezpieczeństwo, delegacja Powiatu Kozienickiego ze Starostą Andrzejem Jungiem i Wicestarostą Józefem Grzegorzem Małaśnickim na czele, 3 maja o godz. 10.00 przed Pomnikiem Niepodległości, złoży kwiaty i zapali znicz, by uczcić wydarzenia, które miały miejsce 229 lat temu.