Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. 2019r. Poz. 511, 1571 i 1815) zwołuję na wniosek Zarządu Powiatu Kozienickiego na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek) XX Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz.14.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilku dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.
Ustalono zakres i zasady działania żołnierzy, którzy wsparciem obejmą teren największej gminy w powiecie: gminy Kozienice.
W pierwszej kolejności terytorialsi będą mieli za zadanie dostarczanie żywności, lekarstw i środków higieny osobistej do osób objętych kwarantanną domową oraz osób w podeszłym wieku, potrzebujących pomocy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wspierać będą również funkcjonariuszy policji podczas kontroli przestrzegania zasad kwarantanny.

20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilu dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach 20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilu dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach 20 marca w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie dotyczące określenia zakresu współdziałania służb Powiatu Kozienickiego i Gminy Kozienice z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z 62. Batalionu Piechoty Lekkiej - Radom-Sadków, którzy stacjonują od kilu dni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach

 

 

Szanowni Państwo.
W celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy (zwłaszcza osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym), w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19 informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach pełni dyżury telefoniczne każdego dnia w godzinach 7.30 - 19.00 pod numerem:
48/382-05-65 lub 510 027 242 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum
510 027 242 od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 19.00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 7.30 - 19.00.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
 • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Komunikat KRUSSzanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:
• Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT:
• Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: 48 383 37 50 lub 48 614 04 20
• Tel. sprawy świadczeniowe: 48 383 37 50 lub 48 614 04 10
• Tel. wypadki: 48 383 37 50 lub 48 614 04 13
• Tel. kierownik PT: 48 383 37 50 lub 48 614 04 16
• Adres e-mail PT): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.
Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie. www.krus.gov.pl

Dyrekcja Oddziału Warszawskiego
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

DRODZY MIESZKAŃCY

W związku z rozprzestrzeniającym się ryzykiem zakażenia COVID-19 a co za tym idzie z koniecznością ograniczenia kontaktów między ludźmi informuję, że od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Kozienicach wprowadza nowe procedury związane z obsługą mieszkańców.

 1. Korespondencja wpływająca do Urzędu przyjmowana będzie tylko i wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Starostwa (pok. Nr 1 parter)
 2. Prosimy również aby załatwiać sprawy w formie elektronicznej, telefonicznie lub przez platformę e-puap
 3. wnioski do Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można składać za pośrednictwem geoportalu powiatowego: kozienicepowiat.geoportal2.pl
 4. Do odbioru lub przyjęcia pism w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą proszeni pracownicy komórek organizacyjnych. W tym celu taką potrzebę petenci powinni zgłaszać w punkcie informacyjnym a pracownicy będą proszeni o zejście do punktu w celu udzielenia wszelkich informacji.
 5. W Wydziałach: Komunikacji, Budownictwa i Architektury, Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obsługa petentów będzie możliwa po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr (48) 6117300
 6. Kasa urzędu jest czynna, jednak uprzejmie prosimy w miarę możliwości o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe urzędu:
  42 1240 5703 1111 0000 4904 9976 - dotyczy opłat komunikacyjnych i geodezyjnych
  95 1240 5703 1111 0000 4906 9004 - dotyczy opłat z tytułu gruntów Skarbu Państwa
 7. W przypadku potrzeby skorzystania z porad Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr 48 6117300 lub 48 6117365 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Rzecznik będzie świadczył porady tylko telefonicznie lub droga elektroniczną.
 8. W razie konieczności załatwienia pilnych spraw w urzędzie prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerami telefonów umieszczonymi na stronie www.kozienicepowiat.pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub poprzez centralę (48) 6117300

  W przypadku wprowadzenia kolejnych ograniczeń Starostwo Powiatowe będzie informowało mieszkańców na bieżąco.

Wicestarosta
Józef Grzegorz Małaśnicki

Informujemy, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego LUX MED odwołuje badania w mobilnej pracowni mammograficznej, które miały odbyć się w miejscowości Gniewoszów w dniu 17 marca. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pań przekładamy badania na terminy późniejsze, o których będziemy informować na bieżąco.
Wszystkie zarejestrowane na badania mammograficzne Panie zostaną powiadomione przez nas o zmianie ich terminu.