Aktualności

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r. poz. 511) zwołuję na dzień 12 czerwca 2019 r. (środa) IX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniach 03-04.06.2019 r. (poniedziałek - wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

 

Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych "Ziemia Radomska" Oddział w Radomiu i Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku organizują "Piąty Nocny Rajd po Puszczy Kozienickiej zatytułowany: W poszukiwaniu Kwiatu Paproci".
Akcja trwać będzie od godz. 20.00 dnia 07.06.2019 r. do godz. 10.00 dnia 08.06.2019 r.
Regulamin V Nocnego Rajdu po Puszczy Kozienickiej "W poszukiwaniu Kwiatu Paproci"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:

 

Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kozienicach opublikowano Raport o Stanie Powiatu Kozienickiego za rok 2018. Szczegóły w zakładce Raport o stanie powiatu.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Zarząd Powiatu Kozienickiego przyjął raport za rok 2018 Uchwałą Nr 60/2019 z dnia 27 maja 2019 roku i niniejszym przedkłada go Radzie Powiatu, a także podaje do wiadomości Mieszkańcom poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

25 maja odbył się IX Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii” organizowany przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach25 maja odbył się IX Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii” organizowany przez Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Na starcie Rajdu w Gniewoszowie wszystkich uczestników powitali Starosta Kozienicki Andrzej Jung oraz Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac.
W słonecznej aurze, ponad 60 Rajdowiczów przejechało 70 km malowniczą trasą z Gniewoszowa, przez Zwolę, Polesie, Leokadiów, Janowiec, Puławy, Wysokie Koło z powrotem do Gniewoszowa. Zarówno na trasie, jak i podczas podsumowania na mecie na uczestników czekał szereg niespodzianek.

 

Uroczystości religijno-patriotycznej zorganizowanej w 76. rocznicę rozstrzelania przez Niemców mieszkańców Gminy Kozienice – żołnierzy Batalionów Chłopskich26 maja delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Marek Kucharski Członek Zarządu Powiatu oraz Lucyna Domańska-Stankiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach wzięła udział w uroczystości religijno-patriotycznej zorganizowanej w 76. rocznicę rozstrzelania przez Niemców mieszkańców Gminy Kozienice – żołnierzy Batalionów Chłopskich. Po Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Krzyża w Kozienicach złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem-mogiłą żołnierzy Oddziału Dywersyjnego BCh Bolesława Krakowiaka „Bilofa”.