Aktualności

6 listopada oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1739W Kozienice – Bogucin – Brzustów w miejscowości Bogucin6 listopada oddany został do użytku chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1739W Kozienice – Bogucin – Brzustów w miejscowości Bogucin. Koszt inwestycji wyniósł prawie 75 tysięcy złotych i współfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego oraz Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin.
Protokół odbioru inwestycji podpisali: Tomasz Dróżdż – Przewodniczący Komisji Odbiorowej, Mateusz Purchała i Krzysztof Misztak – Członkowie Komisji, Sławomir Boryczka – inspektor nadzoru, a także: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Waldemar Banaś Członek Zarządu Powiatu Kozienickiego, Andrzej Orzechowski Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin oraz Adam Kuciara Członek Komisji Rewizyjnej Wspólnoty Gruntowej Wsi Bogucin oraz Marcin Jakubczyk Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Markbruk. - wykonawcy inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 07.11.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów od godz. 10.00.

W imieniu Przewodniczącego Komisji informuję, że w dniu 12 listopada 2019 r. /wtorek/ o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Spotkanie ze wszystkimi członkami komisji o godz. 9.00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 04.11.2019 r. (poniedziałek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów

25 października oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 4504W Stary Grudek - Sarnów, w miejscowości Kociołek, o długości 615 mb. Dodatkowo wykonane zostały dojazdy do mostu w tej miejscowości.
Koszt całkowity zadania wyniósł prawie 400 000,00 zł, a sfinansowany został ze środków Powiatu Kozienickiego oraz Gminy Gniewoszów.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Grzegorz Sotowski Radny Rady Powiatu Kozienickiego, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Gabriela Wachowicz sołtys wsi Kociołek, Sławomir Boryczka inspektor nadzoru oraz Mirosława Ruszkowska Kierownik Budowy w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Zwoleniu, które było wykonawcą inwestycji.
Komisję odbiorową tworzyli pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach: Tomasz Dróżdż przewodniczący komisji oraz Mateusz Purchała i Krzysztof Misztak członkowie komisji.

25 października oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 4504W Stary Grudek - Sarnów, w miejscowości Kociołek 25 października oddana została do użytku przebudowana część drogi powiatowej 4504W Stary Grudek - Sarnów, w miejscowości Kociołek