Aktualności

Plakat informacyjny Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"Zapraszamy
na

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

uroczysta Msza Święta odbędzie się 02.03.2019 r. o godz. 12.00
w Kościele Św. Józefa, ul. Konstytucji 3-go Maja 37 w Kozienicach

 
 
 
 

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 28.02.2019 r. (czwartek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

  • Dzięki nowej usłudze E-PIT już od 15 lutego urzędy skarbowe automatycznie przygotują i udostępnią roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiadają.
  • Każdy Podatnik samodzielnie może wybrać czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 25 lutego 2019r. (poniedziałek) V Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kozienickiego informuje, że w dniu 18.02.2019 r. /poniedziałek/ o godz.15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
- Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
- Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego
- Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

od prawej Andrzej Jung Starosta Kozienicki,Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta orza Anna Grzesik Dyrektorka SOSW w Opactwie11 lutego przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się uroczyste przekazanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Opactwie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Klucze do pojazdu, na ręce dyrektor Ośrodka Anny Grzesik, wręczyli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta.
Koszt zakupu 9-osobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach likwidacji barier transportowych w Powiecie Kozienickim dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opactwie
wyniósł 116.670,00 zł. z czego udział środków własnych Powiatu wyniósł 36.670,00 zł, natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował zakup kwotą w wysokości 80.000,00 zł.

 

Wizyta w szpitalu w AugustowieSzpital może funkcjonować jako Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – trzeba jednak szukać bardzo dużych oszczędności w kosztach pracy – takie stwierdzenie Dyrekcji Szpitala w Augustowie usłyszeli uczestnicy delegacji Powiatu Kozienickiego, którzy wybrali się 7 lutego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie w województwie podlaskim.