Aktualności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach informuje, że w dniu 23.04.2019 r. (wtorek) Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów.

Anna Grzesik Dyrektor SOSW18 kwietnia o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Do 12 kwietnia kandydaci mogli składać swoje oferty. Ostatecznie do konkursu ofertę złożył 1 kandydat: Anna Grzesik.
Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Bebelska – Przewodnicząca, Marek Kucharski, Tomasz Trela, Anna Król, Ewa Mąkosa, Teresa Wesołowska, Beata Krajewska, Izabela Wesołowska, Beata Sempka, Urszula Kamińska, Dorota Kurzawa, Dorota Stępień stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty, a w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora SOSW w Opactwie w Kozienicach została Anna Grzesik.

18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie wielkanocne z pracownikami urzędu. Starosta Andrzej Jung oraz Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne, po czym ks. Tomasz Pastuszka poświęcił pokarmy. Podczas spotkania wszyscy podzielili się jajkiem, które jest symbolem nowego, odradzającego się życia. Życzenia pracownikom Starostwa złożył również Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 1Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 2 1Sotkanie Wielkanocne pracowników Starostwa 2 2

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) VIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14:00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

plakat nie wypalaj trawplakat nie wypalaj traw2Nie Wypalaj Traw!

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.
Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje się również w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej ( PROW 2007-2013 ), płatności rolno-środowskowo-klimatycznej ( PROW 2014-2020 ), płatności ekologicznej ( PROW 2014-2020 ), wypłatę pomocy na zalesienie Schemat I ( PROW 2007-2013 ), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej ( PROW 2014-2020 ),

poseł Mordak18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kozienicach gościł Poseł na Sejm RP Robert Mordak. Przy dzieleniu się wielkanocnym jajkiem Poseł na ręce Starosty i Wicestarosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga i Józefa Grzegorza Małaśnickiego złożył najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kozienickiego.