Aktualności

Na Mazowszu trwa ostatni nabór wniosków o granty w programie „Ja w internecie”!

Do tej pory skorzystało z nich 78 gmin. Teraz szansa dla kolejnych miejscowości w regionie! Wnioski w naborze otwartym będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością złożenia, a dotacje przyznawane do chwili wyczerpania środków grantowych. Gminy biorące udział w programie mogą otrzymać do 150 tysięcy złotych na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców (w tym na zakup komputerów), dofinansowanie wynosi 100 procent, nie jest potrzebny wkład własny.

W programie „Ja w internecie”, w I obszarze konkursowym (tj. w województwie mazowieckim) przeszkolimy łącznie 14 650 mieszkańców. Kwota przeznaczona na działania szkoleniowe w tym województwie wynosi 8 204 000 zł.

Więcej w załączonej informacji prasowej

Szkolenie pt Portret Dziecka z FAS4 lutego w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach odbyło się szkolenie pt. „ Portret Dziecka z FAS- poalkoholowe uszkodzenie płodu jako czynnik ryzyka przemocy” zorganizowane przez PCPR w Kozienicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny oddział w Radomiu.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor PCPR w Kozienicach Pan Marcin Styś powitaniem przybyłych gości oraz krótkim wystąpieniem dotyczącym tematyki szkolenia .
Wykład poprowadziła psycholog WOA w Radomiu – Pani Małgorzata Jamka przybliżając uczestnikom problematykę zagrożeń i mechanizmów związanych z poalkoholowymi uszkodzeniami płodu .
W szkoleniu licznie wzięły udział rodziny zastępcze, przedstawiciele jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów wspierających rodziny i dzieci z terenu powiatu kozienickiego.
Uczestnikom przekazano materiały dotyczące omawianych zagadnień.

wstążka żałobnaZ wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 stycznia 2019 r. w wieku 64 lat zmarł Mirosław Markiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w latach 1993 – 2000.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w Kościele pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, po czym nastąpi odprowadzenie Śp. Mirosława Markiewicza na cmentarz parafialny.

Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Kozienickiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Najbliższym Zmarłego.

28 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, którego tematyką było przekazanie informacji o możliwych rozwiązaniach stosowanych wobec szpitali znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
W spotkaniu uczestniczył dr n. med. Robert Gajda, który od 2015 roku zarządza Szpitalem Powiatowym w Pułtusku. Zapoznał on zebranych z sytuacją Szpitala w 2015 roku, a także opowiedział o inwestycjach i projektach, które zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat.
Robert Gajda prezentował także materiały multimedialne dotyczące placówki oraz relacje telewizyjne.
O rozwoju Szpitala Powiatowego w Pułtusku w materiałach informacyjnych Kuriera Mazowieckiego wypowiadali się m.in. Henryk Kowalczyk Minister, Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Już wkrótce na kanale Powiatu Kozienickiego w serwisie youtube.pl obejrzeć będzie można pełną relację z posiedzenia Komisji.

Poniżej prezentujemy materiały filmowe Kuriera Mazowieckiego:

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995, 1000, 1349,1432, 2500) zwołuję na dzień 30 stycznia 2019r. (środa) IV Sesję (Nadzwyczajną) Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Oświadczenie w sprawie szpitalaW związku z listem pracowników Szpitala Powiatowego w Kozienicach wystosowanym do mieszkańców powiatu kozienickiego oraz wieloma pytaniami i obawami dotyczącymi sytuacji finansowej szpitala, Zarząd Powiatu Kozienickiego oświadcza, że w trosce o dobro pacjentów podejmuje rozmowy i działania mające na celu zapewnienie należytego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu kozienickiego.
W związku z tym szukamy rozwiązań, dzięki którym powyższa sytuacja uległaby znaczącej poprawie. Rozmawiamy zarówno o możliwościach dzierżawy, przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego, jak i o innych rozwiązaniach. W tym celu przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu odbywają spotkania w Szpitalach oraz Powiatach, które do niedawna miały podobną sytuację. Informacje o przebiegu tych wizyt na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacyjnym „Nasz Powiat”.
Oświadczamy, że wszelkie działania, jakie podejmujemy podyktowane są jedynie dobrem pacjentów kozienickiego szpitala. Decyzja o dalszym losie szpitala podjęta zostanie przez wszystkich Radnych Rady Powiatu Kozienickiego, dlatego też zależy nam na tym, by była ona przemyślana, rozsądna i odpowiedzialna.

 
 
 
 

Delegacja Powiatu Kozienickiego w Szpitalu Powiatowym Gajda-Med w Pułtusku23 stycznia delegacja Powiatu Kozienickiego, w skład której weszli Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Waldemar Witkowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego, Waldemar Banaś i Małgorzata Siekut członkowie Zarządu Powiatu oraz Emanuel Zawodnik Radny Rady Powiatu Kozienickiego, wybrała się z kolei do Szpitala Powiatowego w Pułtusku, który od 2015 roku prowadzony jest przez dr n. med. Roberta Gajdę.
Na miejscu spotkali się zarówno z Dyrektorem Szpitala, jak i Starostą Powiatu Pułtuskiego Janem Zalewskim oraz Wicestarostą Beatą Jóźwiak. Samorządowcy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z problemami finansowymi Szpitala.

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.