Aktualności

5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”.
W ramach zawartej umowy z dnia 4 sierpnia 2020 roku wykonane zostały następujące prace: wymiana oświetlenia podstawowego 230 V i gniazd wtyczkowych, zamontowanie gniazd wtyczkowych DATA, wykonanie ochrony od porażeń prądem, połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwprzepięciowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 105 tysięcy złotych brutto i został sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Kozienickiego.
Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo-Usługowa „INSTALEX” Mariusz Prasek. Protokół końcowego odbioru robót podpisali Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Daniel Maksym – Inspektor Nadzoru, Mariusz Prasek przedstawiciel Wykonawcy i Ewa Jarosz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.

5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”. 5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”. 5 października 2020 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach podpisany został protokół końcowego odbioru robót dotyczących realizacji zadania pn. „Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach”.

2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” w ramach programu; „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w obszarze B ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Głowaczów. Powiat reprezentowali Andrzej Jung Starosta Powiatu, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta oraz Kamil Banaś Skarbnik Powiatu. Natomiast Gminę Głowaczów: Hubert Czubaj Wójt Gminy i Grażyna Rybarczyk Skarbnik Gminy. W spotkaniu uczestniczyła również Teresa Stańczak Główna Księgowa Powiatowego Centrum Rodzinie w Kozienicach.
Łączny koszt realizacji projektu opiewa do 98 867,67 zł. Powiat ze środków PFRON dofinansuje maksymalnie do 28 849,17 zł z zastrzeżeniem, iż wydatkowane środki PFRON nie mogą przekroczyć 35 % wartości projektu.

2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów” 2 października w Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa podjazdu do Urzędu Gminy Głowaczów”

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS.
Podczas spotkania prowadzone były wstępne rozmowy dotyczące możliwości utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej na terenie powiatu kozienickiego, w skład której wejdzie przede wszystkim Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W rozmowach uczestniczyli także Anna Grzesik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Marcin Styś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Marcin Łopuszański Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach, Janusz Patkowski Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Wiesław Górka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu oraz Jolanta Kucharska, reprezentująca Stanowisko wieloosobowe ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu.
W Województwie Mazowieckim nie funkcjonuje obecnie ani jedna Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna, w związku z czym plany dotyczące utworzenia takiego Ośrodka są jak najbardziej zasadne – uznali jednogłośnie uczestnicy spotkania. Na zakończenie wszyscy udali się na zwiedzanie terenu w pobliżu Placówki Socjalizacyjnej PANDA, gdzie ewentualnie mógłby zostać usytuowany taki Ośrodek. Korzystając z okazji goście odwiedzili również wychowanków Placówki Socjalizacyjnej PANDA.

1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS 1 października Andrzej Jung Starosta Kozienicki, Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta, Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego spotkali się z Mariuszem Budziszewskim Zastępcą Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz Agnieszką Patrzałek Kierownikiem Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej MCPS

30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim30 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung spotkał się z Prezesem Związku Producentów Rolnych w Kozienicach Włodzimierzem Kowalskim, aby podsumować dotychczasowe, wspólne działania Samorządu Powiatu i Związku Producentów Rolnych. Prezes Kowalski podziękował Staroście za zaangażowanie i pomoc na każdym etapie prac, które zaowocowały zniesieniem niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego. Jednocześnie obaj Panowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz rozwiązywania problemów, z jakimi każdego dnia zmagają się rolnicy ziemi kozienickiej.

30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego30 września Andrzej Jung Starosta Kozienicki gościł Konrada Frysztaka Posła na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Trela Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Kozienickiego. Głównymi tematami rozmów były istotne dla mieszkańców Powiatu kwestie dotyczące m.in. budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie oraz spraw związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu poprzez uruchomienie, obok działającego obecnie Zespołu Podstawowego, drugiego, Specjalistycznego Zespołu Ratownictwa Medycznego przy Szpitalu Powiatowym.
Obecność Posła RP na ziemi kozienickiej związana była przede wszystkim z przeprowadzaną tego dnia na terenie Kozienic akcją zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie przedmiotowej karetki.

29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
Dzień ten od 1970 roku obchodzony jest na świecie 15 października, natomiast w Polsce od 1993 roku. Jest okazją do przypomnienia, że w społeczeństwie funkcjonują osoby niewidome i niedowidzące, a także zwrócenia uwagi na nurtujące ich codzienne problemy i bolączki. Rozpoczynając spotkanie Prezes Stowarzyszenia Tomasz Olejarczyk powitał zgromadzonych gości, przyjaciół Organizacji, wśród których znaleźli się Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Dorota Stępień Zastępca Burmistrza Gminy Kozienice, Monika Kozłowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach oraz Teresa Kłys Dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie i Grażyna Machura tyflopedagog, terapeuta widzenia i optyk z Centralnej Przychodni.
Podczas okolicznościowych przemówień nie zabrakło słów uznania i podziwu dla członków i zarządu Stowarzyszenia oraz wielu serdecznych życzeń i gratulacji.

29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski 29 września członkowie Kozienickiego Stowarzyszenia Osób z Dysfunkcją Wzroku i Ich Rodzin świętowali Międzynarodowy Dzień Białej Laski

szpitalkozienice logoPrzypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia osobom z objawami infekcji powinno zostać udzielone świadczenie zdrowotne przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), który po przeprowadzonym wywiadzie w trakcie teleporady lub badaniu fizykalnym pacjenta ma możliwość skierowania go na bezpłatne wykonanie badania wymazowego (PCR) korzystając z aplikacji gabinet.gov.pl. Po wystawieniu zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu.
W SP ZZOZ w Kozienicach taki punkt mobilny znajduje się w niskim budynku obok Oddziału Zakaźnego tutejszego Szpitala (dokładna informacja jest umieszczona na drzwiach wejściowych do punktu pobrań). Pacjent, który otrzyma od lekarza POZ elektroniczne skierowanie na pobranie wymazu w kierunku zakażenia koronawirusem jest proszony o kontakt telefoniczny z nr 48 887 181 170 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
Wynik badania będzie następnie dostępny dla zlecającego lekarza w aplikacji gabinet.gov.pl, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta, dostępnym w serwisie www.pacjent.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że SP ZZOZ w Kozienicach będzie realizował zlecenia od lekarzy POZ zarejestrowane wyłącznie w w/w aplikacji.

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZZOZ w Kozienicach

Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 wrześniaDiabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września. Ze względu na pandemię zmniejszona została również liczba uczestników, co nie zmieniło jednak dużego zainteresowania wydarzeniem. Przed startem wszystkich powitali Andrzej Jung oraz Józef Grzegorz Małaśnicki Starosta i Wicestarosta Powiatu Kozienickiego, po czym po wspólnej rozgrzewce ponad 30 uczestników Rajdu, przy pięknej pogodzie wyruszyło w 60-kilometrową drogę. Jak co roku, wszyscy wyposażeni zostali w kamizelki z logo Rajdu oraz mapy z trasą. Byliśmy zatem widoczni i bezpieczni.

Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września Diabelski Most, Cygańska Bryczka i Źródło Miłości – legendy Puszczy Kozienickiej królowały na trasie jubileuszowej X edycji Powiatowe  Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”, która w tym roku, inaczej niż zwykle, odbyła się jesienią - 25 września

 

 

asf - logoWspólne starania Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga, Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kozienickiego Lidii Ligorowskiej oraz hodowców z terenu powiatu kozienickiego, na czele z Włodzimierzem Kowalskim zmierzające do zniesienia niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu kozienickiego, dnia 24 września zostały zaaprobowane przez Komisję Unii Europejskiej.
W rezultacie, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Unii Europejskiej 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, na obszarze powiatu kozienickiego zniesiona została strefa niebieska tj. obszar zagrożenia. Decyzja ta podjęta została w związku z faktem, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy na obszarze powiatu kozienickiego nie wystąpiły ogniska afrykańskiego pomoru świń.
W dalszym ciągu cały teren powiatu kozienickiego jest obszarem objętym ograniczeniami, gdzie obowiązują zasady przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń ASF (strefa czerwona). Mimo to, dla hodowców strefa czerwona jest zdecydowanie korzystniejsza od strefy niebieskiej.
Restrykcje obowiązujące w strefie niebieskiej są powodem spadku liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną o około 50% w stosunku do roku 2019, co skutkuje pogłębiającą się likwidacją hodowli trzody chlewnej, która należy do kategorii podstawowej rolnictwa w powiecie.
W załączniku znaleźć można informację w sprawie zasad przemieszczania się świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefie czerwonej (obszarze objętym ograniczeniami).

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zakazy-nakazy-i-ograniczenia-obowiazujace-w-poszczegolnych-obszarach

WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-1928 września Starosta Kozienicki Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Danuta Figlewicz Starszy Pracownik Socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach przekazali na ręce Zofii Karaś Dyrektora Placówki Socjalizacyjnej PANDA, środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt audiowizualny, 2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem i 6 laptopów HP z oprogramowaniem. Środki i sprzęt zakupione zostały w ramach dofinansowania, jakie Samorząd Powiatu Kozienickiego uzyskał od Wojewody Mazowieckiego, w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Dotacja dla Placówki PANDA wyniosła 32 080,00 zł.