Aktualności

Mammografia Gniewoszów 2020Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.
W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 42/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Kozienicach w dniu 06.03.2020 r. czynne jest do godziny 13.30.

28 lutego w Kozienicach gościł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda28 lutego w Kozienicach gościł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Głowę Państwa powitali Poseł na Sejm RP Marek Suski oraz władze samorządowe: Starosta Powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, Wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki oraz Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Następnie głos zabrał Prezydent. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o znaczącej historii ziemi kozienickiej.
Fot. www.kozienice24.pl

29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", celebrowanej pod przewodnictwem księdza kanonika Floriana Rafałowskiego sybiraka. W obchodach wzięli udział również przedstawiciele środowisk kombatanckich, harcerzy, samorządu Gminy Kozienice, stowarzyszeń, instytucji, służb mundurowych oraz placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu kozienickiego.
Pamięć "Niezłomnych" uczcili także Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Jan Chryzostom Czachowski potomek wybitnego dowódcy Powstania Styczniowego płk. Dionizego Feliksa Czachowskiego.
Po Nabożeństwie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach przedstawili okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.
Obchody zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomnikiem Niepodległości w Kozienicach.
Głównym organizatorem wydarzenia był Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Koło Kozienice na czele z Prezesem Marianem Śledziem.

29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", 29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", 29 lutego Józef Grzegorz Małaśnicki Wicestarosta Kozienicki wspólnie z Tomaszem Trelą Radnym Rady Powiatu Kozienickiego i Lucyną Domańską-Stankiewicz Naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w Kościele pw. Św. Józefa w Kozienicach, z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych",

 

Bezpłatne badanie mammograficzne w SieciechowieWraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.
W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Bezpłatne badania mammograficzne w GłowaczowieWraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.
W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
Moduł II od dnia 01.03.2020 r.

do 31.03.2020 r. (I termin - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
do 10.10.2020 r. (II termin – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).
Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, drogą pocztową oraz elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej
SOW: Platforma internetowa Systemu Obsługi Wsparcia

28 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące omówienia aktualnej sytuacji wynikającej z zagrożenia wystąpieniem koronawirusa28 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące omówienia aktualnej sytuacji wynikającej z zagrożenia wystąpieniem koronawirusa. Powiatowy Inspektor Sanitarny Krystyna Wilkowska przedstawiła aktualne dane dotyczące zakażeń koronawirusem na świecie. Mimo że w Polsce nadal nie potwierdzono przypadków zakażeń, to Powiatowe Inspektoraty Sanitarno-Epidemiologiczne zobowiązane zostały do wskazania miejsc przydatnych do kwarantanny w sytuacji, gdyby taka potrzeba zaistniała.
W spotkaniu, oprócz Starosty Andrzeja Junga, Wicestarosty Józefa Grzegorza Małaśnickiego uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gminnych władz samorządowych z terenu powiatu kozienickiego.

27 lutego, na zaproszenie Wójta Gminy Grabów nad Pilicą Euzebiusza Strzelczyka, Starosta Kozienicki Andrzej Jung wspólnie z Radnymi Rady Powiatu Małgorzatą Siekut i Emanuelem Zawodnikiem wzięli udział w uroczystych obchodach Złotych i Diamentowych Godów par małżeńskich, mieszkających na terenie Gminy Grabów nad Pilicą. Jubilaci świętujący 50-lecie małżeństwa otrzymali, nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Nie zabrakło również wielu słów uznania, gratulacji oraz serdecznych życzeń.

Jubilaci świętujący 50-lecie małżeństwa Jubilaci świętujący 50-lecie małżeństwa