Aktualności

26 września w Kozienicach oraz Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego "Cezara", dowódcę pierwszego, zawiązanego już w czerwcu 1943 r., oddziału partyzanckiego w radomskim inspektoracie Armii Krajowej. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Rodziny w Kozienicach, po czym zebrane delegacje przejechały na cmentarz wojenny w Kociołkach.
W imieniu samorządu Powiatu Kozienickiego w uroczystościach udział wzięła Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kozienickiego, która złożyła kwiaty przy mogile ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”.

26 września w Kozienicach oraz Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego "Cezara", dowódcę pierwszego, zawiązanego już w czerwcu 1943 r., oddziału partyzanckiego w radomskim inspektoracie Armii Krajowej. 26 września w Kozienicach oraz Kociołkach odbyły się uroczystości upamiętniające podporucznika Michała Gumińskiego "Cezara", dowódcę pierwszego, zawiązanego już w czerwcu 1943 r., oddziału partyzanckiego w radomskim inspektoracie Armii Krajowej.

25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu. W wystawie wzięło udział 33 uczestników z 46 końmi z dawnego województwa radomskiego. Ogiery były poddane ocenie drogą bonitacji do 100 punktów przez komisję złożoną z trzech sędziów: Adama Domżałę - Dyrektora Warmińsko- Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, Marzenę Woźbińską - Inspektor Polskiego Związku Koni w Warszawie oraz Marka Niewińskiego - Dyrektor Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Zdobycie co najmniej 80 punktów przez ogiera obligowało do wpisania do księgi hodowlanej. Główną częścią było wyłonienie Championa, którym podczas tej wystawy został koń „Sokół” ze stajni Karola Ogrodzińskiego. Starostę Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga podczas wystawy reprezentował Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, który wręczył 4 pamiątkowe statuetki wraz z albumami dla wystawców z ziemi kozienickiej wśród, których oprócz wyżej wymienionego zwycięzcy byli jeszcze, Kazimierz Ogrodziński, Stanisław Ogrodziński oraz Leszek Padewski.

25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu 25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu 25 września w Stadninie Koni w Kozienicach odbyła się 60 jubileuszowa wystawa - sprzedaż ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty, zorganizowana przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Odział w Radomiu

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. W konferencji wzięli udział: Konrad Frysztak Poseł na Sejm RP, Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Tomasz Trela Radny Rady Powiatu Kozienickiego oraz Witold Wrodycki Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, którzy jednomyślnie wyrazili swój sprzeciw wobec planów Wojewody. Dla karetek, które poruszają się na terenie powiatu kozienickiego organem nadzorującym jest pogotowie w Radomiu, które również w sposób negatywny zaopiniowało te plany. Negatywne opinie wydali również Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski oraz Antoni Józwowicz Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie.
Uczestnicy konferencji zwrócili się z apelem do Wojewody Mazowieckiego o ponowne rozpatrzenie decyzji, które niewątpliwie wpłyną na pogorszenie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Powiatu Kozienickiego. „Miasto zamieszkuje dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Powiat Kozienicki zamieszkuje sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców, a gminę Kozienice trzydzieści tysięcy – same te liczby wskazują kierunek, gdzie powinien być skierowany ratunek i jak ważne jest wzmocnienie bezpieczeństwa medycznego Powiatu” – podkreślał Starosta Kozienicki Andrzej Jung.

23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy. 23 września przed Szpitalem Powiatowym w Kozienicach odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem były plany Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotyczące przeniesienia Zespołu Ratownictwa Medycznego ze Świerży Górnych do Magnuszewa oraz  przekwalifikowania Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego w Kozienicach na Zespół Podstawowy.

szpitalkozienice logoNawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, z wielką przyjemnością informujemy, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – modernizacyjnych, z dniem 22 września 2020 roku wznowiliśmy działalność Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologicznego. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych świeżo wyremontowanych pomieszczeń. Zapewniamy doskonałe warunki zarówno dla kobiet rodzących jak dla nowonarodzonych dzieci. Dla rodzących mamy do zaoferowania salę cięć cesarskich, trzy wygodne jednoosobowe sale porodowe wyposażone w wygodne łóżka, specjalne materace, piłki. Dla kobiet po porodzie dysponujemy pokojami, które zostały także wyremontowane, dodatkowo w dwóch salach zamontowano natrysk.
W strukturach SP ZZOZ funkcjonuje Oddział Neonatologiczny, który jest wyposażony w nowoczesną aparaturą medyczną z możliwością szerokiego zakresu badań diagnostycznych, co stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa dla każdego nowonarodzonego dziecka od chwili urodzenia do wypisu, łącznie z opieką ambulatoryjną. Pracujący w SPZZOZ w Kozienicach lekarze neonatolodzy i pediatrzy zapewniają całodobową opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w tym codzienne badanie lekarskie bez względu na dzień tygodnia oraz dni świąteczne. Przy każdym porodzie obecna jest pielęgniarka lub położna neonatologiczna i jeżeli zajdzie taka potrzeba są przygotowane do udzielenia natychmiastowej pomocy zarówno wcześniakowi jak i noworodkowi donoszonemu. Każde dziecko po urodzeniu poddane jest badaniu lekarskiemu oraz ocenie jego stanu zdrowia w/g Skali Apgar. Posiadamy stanowisko intensywnego nadzoru i terapii w pobliżu sali porodowej i cięć cesarskich, gdzie każdemu noworodkowi udziela się wszechstronnej pomocy, polegającej przede wszystkim na wnikliwym monitorowaniu czynności życiowych przy użyciu nowoczesnej aparatury oraz zastosowaniu odpowiedniego leczenia.

 

Plakat na uroczystości patriotyczne w KociołkachGmina Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kozienice
Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych
zapraszają na
Uroczystość Religijno-Patriotyczną
26 września (sobota) 2020 r. o godz. 17.00

22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów. W obradach uczestniczyli Wiktor Szmulewicz Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Witold Konarski Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, którzy przekazali na rzecz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie sprzęt medyczny, niezbędny przy przeprowadzaniu akcji ratunkowych.
Głównymi tematami obrad były: trudna sytuacja w jakiej obecnie znajduje się polskie rolnictwo i rolnicy, ustawa o ochronie zwierząt i szeroko komentowane zmiany, jakie planuje wprowadzić do niej rząd oraz informacja na temat bieżących działań Mazowieckiej Izby Rolniczej.

22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów 22 września Andrzej Jung Starosta Powiatu Kozienickiego, Małgorzata Bebelska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Igor Czerwiński Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach, wzięli udział w Posiedzeniu Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w Dworku Hetmańskim w Moniochach, na terenie gminy Głowaczów

logomcpslogotypmazowsze

 

 

 

Powiat Kozienicki otrzymał pomoc rzeczową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w postaci nieodpłatnego przekazania 1 szt. urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A oraz 3 szt. kartridży. Sprzęt o łącznej wartości 9.782,69 zł przekazany został do Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach.
Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie domów pomocy społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore.

Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 oczyszczacz powietrza 1oczyszczacz powietrza 2

 Aby załatwić sprawę z zakresu rejestracji pojazdów lub wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - należy w dniu planowanej wizyty pobrać bilet w biletomacie umieszczonym w holu przed wejściem do wydziału. Bilety można pobierać tylko na dany dzień od godziny 7.50 do wyczerpania wolnych terminów. Osoby które chcą umówić wizytę na któryś z kolejnych dni mają możliwość dokonania rezerwacji internetowej. W tym celu należy wejść na stronę  http://www.kozienicepowiat.pl następnie w czerwona zakładkę umieszczoną po prawej stronie internetowa rezerwacja kolejki ,podać żądane dane, wybrać usługę (czyli jaką sprawę chcemy załatwić) oraz wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po dokonaniu rezerwacji na podany adres e-mail otrzymamy indywidualny kod. W dniu zarezerwowanej wizyty należy przyjść na kilka minut przed umówioną godziną, w biletomacie wybrać rezerwację internetową, podać otrzymany e-mailem indywidualny kod i wydrukować bilet na umówioną internetowo godzinę.

W trosce jak najlepszą jakość obsługi interesantów prosimy o punktualne przybycie oraz o odwoływanie wizyt które nie będą zrealizowane.

W przypadku załatwiania więcej niż jednej sprawy prosimy o pobranie odpowiedniej liczby biletów.
Jeden bilet do jednej sprawy zgodnie z określoną kategorią.

znaczek śladStarostwo Powiatowe w Kozienicach
serdecznie zaprasza na
X Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii"
który odbędzie się 25 września br.


Trasa tegorocznego rajdu liczyć będzie 70 km i prowadzić będzie przez: Kozienice – Stanisławice – Rezerwat Zagożdżon – Przejazd – Poświętne – Sokoły – Pionki - Rezerwat Brzeźniczka – Rezerwat „Źródło Królewskie” - Kozienice.

W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 40 osób, w związku z czym liczy się kolejność zgłoszeń.
Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM Rajdu i KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeń i klauzulę informacyjną należy zeskanować i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 15 do 23 września lub do wyczerpania limitu miejsc.