Kalendarium

IX Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK
Czwartek, 07 grudzień 2017

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza uczniów zgłoszonych przez szkoły i instytucje kultury z terenu Powiatu Kozienickiego do udziału w IX Konkursie Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 25 listopada 2017 r.

IX Konkurs Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach.

Miejsce Sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29
Regulamin IX Konkursu Kolęd i Pastorałek NA TEN NOWY ROK

I. Cel:

Zachowanie ciągłości tradycji związanych z okresem świat Bożego Narodzenia.
Prezentacja tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.
Wymiana doświadczeń wokalnych między uczestnikami.
Promowanie młodych talentów.
Podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży.

II. Organizator:

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

III. Termin i miejsce:

7 grudnia 2017 r. od godz. 10.00, sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.

IV. Zasady regulaminowe:

Konkurs jest adresowany do uczniów zgłoszonych przez szkoły i instytucje kultury z terenu Powiatu Kozienickiego.
W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne oraz chóry, które przygotują jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia.
Liczba zgłoszeń:
szkoły: maksymalnie 4 zgłoszenia, w każdej kategorii konkursowej,
instytucje kultury: maksymalnie 4 zgłoszenia od jednego instruktora, w każdej kategorii konkursowej.
Akompaniament:
półplayback,
a cappella.
Utwory ocenianie będą w czterech kategoriach wiekowych:
­szkoły podstawowe kl. 0-III,
szkoły podstawowe kl. IV-VI,
szkoły podstawowe kl. VII i gimnazja kl. II-III,
szkoły średnie,
oraz w trzech kategoriach konkursowych:
soliści,
duety i zespoły wokalne (do 6 osób),
chóry.
W przypadku duetu czy zespołu wokalnego o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. Chóry konkurują w jednej kategorii wiekowej.
Jury powołuje organizator.
Kryteria oceny jury:
warunki głosowe,
muzykalność,
interpretacja utworu,
dykcja,
dobór repertuaru,
ogólny wyraz artystyczny.
Transport i ubezpieczenie zapewniają placówki delegujące.
Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.dkkozienice.pl. (https://www.dkkozienice.pl/?id=8204)
Termin zgłoszeń upływa z dniem 25 listopada 2017 r.
Organizator zapewnia:
nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania imprezy,
dyplomy za udział dla solistów i zespołów.
Koncert Galowy laureatów został zaplanowany w czasie „IX Spotkania Wigilijnego” w Kozienicach na placu przed krytą pływalnią „Delfin”, ul. Legionów 4. O szczegółach, w tym o dacie i godzinie rozpoczęcia Koncertu Galowego i terminie wręczenia nagród (styczeń 2018), uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatora drogą e-mailową.
W sprawach dotyczących konkursu informację można uzyskać pod nr tel. 48 611 07 50 wew. 125 (Halina Koryńska lub Małgorzata Koksa).
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z konkursem zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922. Jest jednoznaczne również z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika/opiekuna we wszystkich etapach konkursu w formie zdjęć, filmów i materiałów promocyjnych (programy, plakaty, foldery, wydawnictwa, publikacje w internecie i telewizji) zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 880).
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych