Kalendarz wydarzeń

Konkurs Plastyczny PEJZAŻ
Piątek, 27 Kwiecień 2018, 21:00

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza uczniów szkół podstawowych z Gminy Kozienice do udziału w konkursie plastycznym PEJZAŻ. Prace należy składać do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 21.00.

Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, odbędzie się w dniu 26 maja 2018 roku podczas imprezy plenerowej zorganizowanej na tarasie widokowym nad Wisłą w Kępeczkach.

Regulamin konkursu plastycznego PEJZAŻ

Organizator
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Cel
Wzbogacenie doświadczeń plastycznych, zachęcenie do twórczych
poszukiwań i rozwiązań oraz przedstawienia piękna otaczającej nas natury.

Uczestnictwo
Zapraszamy do udziału uczniów szkół podstawowych z Gminy Kozienice.
Prace mogą być realizowane tylko przez jedną osobę,
która wykona jedną pracę, pod okiem opiekuna - nauczyciela ze szkoły.
Prace dostarcza nauczyciel placówki lub wysyła szkoła,
która przystępuje do w/w konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Termin
Termin składania prac upływa z dniem 27 kwietnia 2018 roku o godz. 21.00.
Prace proszę przesyłać na adres:
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
lub dostarczyć osobiście do:
punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.

Wymagania
Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac.
Format: A3.
Forma wypowiedzi: technika plastyczna dowolna - oprócz użycia plasteliny.
Każda praca powinna być oprawiona w passe-partout (ramkę papierową)
opisana z tyłu: imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun, numer telefonu opiekuna.
Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 26 maja 2018 roku
podczas imprezy plenerowej zorganizowanej na tarasie widokowym nad Wisłą w Kępeczkach.

Nagrody
Nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 3 kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe I- III
- szkoły podstawowe IV-VI
- szkoły podstawowe VII i gimnazja
Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

Prawa autorskie
Nagrodzone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace
są do odebrania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie
i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z konkursem
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

--