Ogłoszenia

Starosta Powiatu Kozienickiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2026.
Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2026, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.