Ogłoszenia

Protokół podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
„Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2020”.
Zadanie I – Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów (bez pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,

Zadanie II – Usuwanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” /OiN.033.SZP.55.2019/ z dnia 26.11.2019 r. - pdf

Protokół podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
„Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2020”.
Zadanie I – Usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów (bez pojazdów przewożących materiały niebezpieczne) usuniętych z drogi na terenie Powiatu Kozienickiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,
Zadanie II – Usuwanie i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne a usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” /OiN.033.SZP.55.2019/ z dnia 26.11.2019 r. - doc