HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 23.11.2017 r. /czwartek/ o godz. 14.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:
➢ Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
➢ Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
➢ Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
➢ Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
➢ Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Tematyka posiedzenia:

1) Omówienie materiałów na XXXVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
2) Sprawy różne.