HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO /przed XXXVII Sesją Rady Powiatu Kozienickiego zaplanowaną na dzień 28.12.2017 r./

18.12.2017 r. /poniedziałek/ o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji.
Tematyka posiedzenia:

 1.  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu pod kątem zagrożenia ASF.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok.
 3. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 4. Sprawy rożne.

18.12.2017 r. /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok.
 2. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Sprawy rożne.

18.12.2017 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.
Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok.
 2. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Informacja na temat funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach oraz ocena stanu dróg powiatowych.
 4. Sprawy rożne.

18.12.2017 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok.
 2. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Sprawy rożne.

20.12.2017 r. /środa/ o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego.
Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok.
 2. Omówienie materiałów na XXXVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego.
 3. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych w 2017 r.
 4. Sprawy rożne.

Posiedzenia odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.