Informuję, że dnia 05.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kozienickiego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Omówienie Sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2017 rok.
  2. Przyjęcie Planu Pracy komisji na 2018 rok.
  3. Informacja Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach o umowach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2018 rok.
  4. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.