HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Informuję, że dnia 09.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie:
➢ Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
➢ Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
➢ Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,
➢ Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji,
➢ Komisji Transportu, Budownictwa, Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja o sytuacji kadrowej w poszczególnych oddziałach szpitala (w szczególności w Oddziałach: Chirurgicznym i Wewnętrznym z Pododdziałem Kardiologii) i podjęte działania w celu poprawy.
  2. Informacja o realizacji przyjętego Planu Naprawczego SP ZZOZ w Kozienicach.
  3. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej SP ZZOZ w Kozienicach.
  4. Informacja Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach o realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w IV kwartale 2017 roku i I kwartale 2018 roku.
  5. Sprawy różne.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28.